LIDMAATSCHAP IVDB 2017

Artikel index

Met plezier zetten we ook nog eens enkele punten van de inzet van het IV-DB bestuur voor diergeneeskundig Vlaanderen op een rijtje:

 • Het was het IVDB –en het IVDB alleen– dat zich van dag één verzet heeft tegen de G.V.P. certificering. En met succes.
 • Het was het IVDB –en het IVDB alleen– dat daar jarenlang is op blijven hameren, tot deze absurde regelgeving werd afgevoerd.
 • Het was het IVDB –en het IVDB alleen– dat zich tegen de invoering van het T/V document bij KHD practici heeft verzet. En met succes.

Kortom, waar administratieve rompslomp de overhand op praktijk doen, dreigde te nemen, stond het IVDB bestuur als eerste op de barricade. De rest volgde schoorvoetend.

Maar, er blijft werk aan de winkel op dat vlak:

 • Het IVDB bestuur steekt het niet onder stoelen of banken dat “datacollectie naar het antibioticagebruik bij KHD practici (in het kader van AMCRA)”, géén prioriteit is. Enkel tot doel heeft de echte “veelgebruikers” van antibiotica uit de wind te zetten.
 • Het IVDB bestuur laat bij AMCRA horen, dat antibiotica (maar ook andere diergeneesmiddelen) enkel door dierenartsen kunnen worden aangewend. Niet door leken of dierverantwoordelijken. En dit volgens het eenvoudige principe: Diergeneeskundige handelingen en diergeneesmiddelen enkel in de handen van dierenartsen.

Maar ook binnen ons beroepskorps laten we aan sommige collega's weten wat de practici graag op de “beleidsagenda” zouden plaatsen...

 • De verplichte bijscholing en haar toepassing door de NGROD wordt door vele collega’s als kleinerend en inefficiënt ervaren. Dit moet anders.
 • De door de NGROD gevoerde tuchtprocedures zijn achterhaald. Aangeklaagde collega's zijn vaak de speelbal van raadsleden en onderzoekers; sommige klachten raken vaak kant noch wal, doch worden naar believen uitvergroot; wettelijke procedures die een faire rechtsgang moeten garanderen, worden al eens met de voeten getreden.

Met andere woorden, het IVDB bestuur gaat heilige huisjes niet uit de weg.
Tot hier een kleine greep uit de syndicale inzet van IVDB bestuursleden...

Zich aansluiten bij het IVDB heeft ook nog een aantal persoonlijke voordelen:

 • U kan zich aansluiten bij een groepspolis van bv. een beroepsverzekering. Dit is goedkoper dan het afsluiten van een individuele polis.
 • U kan gratis beroep doen op de diensten van het Incassobureau.
 • U kan door ons georganiseerde bijscholingen volgen aan de helft van de prijs (t.o.v. niet-leden).
 • U hebt recht op een gratis inkomkaart voor Expovet.
 • Enz.

Ook in de toekomst hebben wij uw steun hard nodig om onze acties verder te zetten om het beroep van dierenarts te beschermen:
Hoe meer leden we tellen, hoe groter ons gewicht in de schaal bij onderhandelingen met de overheid.

Tegenover derden: 1 BEROEP = 1 STEM.
Twijfel dus niet langer en word (terug) lid!

Een greep uit het palmares van het IV-DB/DVK maakt duidelijk dat dit een beroepsvereniging is die het verschil maakt..

 • Een voordelige en professionele polis bij de verzekeringsmakelaar.
  (Lid zijn = kunnen toetreden tot de groepspolis)
 • Kunnen beroep doen op de diensten van het incassoburo.
  (Lid zijn = geen dossierskosten betalen)
 • Bijscholingen voor DMO'ers bijwonen
  (Lid zijn = aanzienlijke korting op het inschrijvingsgeld)
 • Wordt het FAVV geaccrediteerd, dan zal het IV-DB/DVK een op maat gemaakt accreditatiesysteem oprichten voor de collega DMO'er. Voor IV-DB/DVK leden gunstigere toetredingsvoorwaarden dan voor niet-leden.
 • Beroep doen op een competente ploeg van collega's, die iedere week wel ergens "de practici" gaan verdedigen.

Nu en dan even achterom kijken kan geen kwaad.

Wat deed het IV-DB/DVK bestuur de afgelopen jaren voor het beroep van dierenartsen? Een greep uit het palmares van het IV-DB:
 1. De IV-DB vertegenwoordiger bij het FANC, was de drijvende kracht achter de gratis brochure “Veilig gebruik van Röntgenstralen voor diergeneeskundig gebruik”. Gratis ter beschikking van iedere collega die een Röntgen apparaat heeft. De IV-DB vertegenwoordiger bij het FANC kantte zich ondermeer tegen nodeloze verplichte bijscholingen (het ontwerp van KB “Bescherming tegen ioniserende straling in de Diergeneeskunde”, zou wat graag iedere collega even op de schoolbanken willen ...).
 2. De IV-DB / DVK vertegenwoordigers op Vetconsult, het maandelijkse treffen bij het FAVV van alle dierenartsen organisaties, zorgden ervoor dat:
  • de blauwtongvaccinatie in handen bleef van de dierenartsen ondanks meerdere aanvallen van de landbouworganisaties;
  • bloednamemateriaal gratis ter beschikking wordt gesteld en ophaling voor de GHD practici;
  • het sanitair mandaat van GHD practici voldoende waarborgen biedt om diergeneeskundige handelingen enkel door dierenartsen te laten uitvoeren aan correcte vergoedingen;
  • de bedrijfsbegeleiding hertekend zal worden;
  • de wet op de erkenning van dierenartsen en associaties herschreven wordt;
  • het cascadesysteem moet vereenvoudigen vooral voor de niet-voedselproducerende dieren
 3. De IV-DB website is er voor iedereen:
  • annonce's plaatsen is GRATIS.
  • Lijst Vervangingen”: beschikbaar voor iedereen.
  • Schrijf u in op de Nieuwsbrief en blijf op de hoogte.
 4. IV-DB / DVK leden hebben toegang tot een groepspolisverzekering. De korting bij deze groepspolis premie bedraagt meer dan één jaar lidgeld.
 5. Er werd het laatste half jaar door het IV-DB bestuur gewerkt aan een dierenartsenkrant. Een maandelijkse uitgave aan iedere dierenarts in Vlaanderen, toegankelijk voor iedere dierenarts in Vlaanderen... U kreeg ondertussen de eerste editie van “Vrij en Vrank” al thuis bezorgd.
 6. De wetten en bepalingen van begin 2001, die het gebruik van diergeneesmiddelen in de dagelijkse praktijkvoering zo goed als onmogelijk zou/wou maken, werden drastisch aangepast!
  Hoofdzakelijk door het syndicale werk van IV-DB bestuur.
 7. Certificiëring van praktijken en diergeneeskundig handelen: daarvan is weinig of niets in huis gekomen. Zéker niet op de manier waarop de auteurs van GVP boeken het hadden gewild.
  IV-DB collega’s dokterden leefbare alternatieven uit!
 8. Vroeger niet van toepassing, nu een must: Zaken die het beroep van dierenarts aanbelangen of er invloed op hebben, worden op de eerste plaats met de dierenartsen zelf besproken.
  Het IV-DB probeert op iedere bijeenkomst waar diergeneeskundige onderwerpen op de agenda staan, een afgevaardigde aan tafel te hebben.
 9. Het keurdersstatuut werd, na vele onderhandelingen met het IV-DB, op een waardig niveau gehaald, evenzeer hun verloning.
  Waar anderen jaren hun tanden aan stukbeten, werd door het IV-DB eindelijk resultaat geboekt.
 10. Het exclusief in handen houden van dierenartsen: blauwtongvaccinatie, IBR vaccinatie, het chippen van paarden en gezelschapsdieren, etc. De bedrijfsbegeleiding eindelijk eens uitwerken als een globaal bewakingsplan met een honorering van de dierenarts.
  Voor het IV-DB is één zaak zéér duidelijk: Diergeneeskundige handelingen enkel en alléén door diergeneeskundige handen!

Maar er blijft nog werk aan de winkel !!...

Dioxine crisis, hormonen, overdreven antibiotica gebruik, dolle koeien ziekte,... Allemaal gebeurtenissen waar enkelingen met de gezondheid van de consument hebben gespeeld.

Maar, als overheidsreactie werd éénieder verdacht, gesanctioneerd,... werden karrevrachten administratieve controlemaatregelen ingesteld om het doen en laten van de gewone practici te traceren: registers, electronische middelen, computerregistraties... Meestal zonder resultaat voor de reële problematiek: fraudeurs vinden altijd hun weg!!

Ondertussen zitten alle practici met een administratieve taak die stilaan onze hoofdactiviteit (diagnose stellen, therapie doorvoeren, bijscholing, keuren, etc...) overstijgt.

Ooit komt een hevige reactie, een einde aan dit ambtenaren gedoe. Maar wanneer??
Het IV-DB / DVK is vastbesloten om deze ommekeer te versnellen. Papier na papier, register na register willen wij de absurditeit, de ONBESTAANDE toegevoegde waarde aantonen en vereenvoudiging afdwingen.

Daarvoor is uw hulp, uw lidmaatschap, uw medewerking nodig.

IV-DB/DVK - de beroepsvereniging voor ALLE dierenartsen!

ivdb alle dierenartsen

 


IVDB nieuwsbrieven

Zoekertjes