Bijscholing voor BMO, nutsdieren- en paardenpractici, 11/2017

Onderwerpen en sprekers

1– Het juiste paspoort bij het juiste paard.

Mevr. Dr. Daphné Tagminiaux (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu) zal uitgebreid toelichting geven over de wettelijke basis van identificatie van paarden en de gevolgen van deze identificatie voor de individuele medische behandeling van een paard.

Verder wat met buitenlandse paarden en hun paspoort, wat is de taak van de identificeerder en wat deze van de dierenarts practicus.

Mevr. Anne-Laure Lejeune (Belgische Confederatie van het Paard) zal de werking van Horse Id toelichten en hoe practici er kunnen mee omgaan.

2– Tuberculose … a never ending story

Dr. Luc Vanholme van het FAVV zal u weten te boeien met de historiek van tuberculose, de verschillende soorten tuberculose die er bestaan, de diagnose van deze toch economisch belangrijke ziekte, vroeger en nu. Hij zal de huidige en toekomstige bewakingsprogramma’s toelichten. Ook zal hij aan de hand van duidelijk beeldmateriaal de letsels bij karkassen onder de aandacht brengen.

Plaats, datum en aanvangsuur.

  • Op woe. 22 NOVEMBER in Kortenberg (bij Leuven)
    Axis Hotel - Leuvensesteenweg 749, 3071 Kortenberg.

  • en op woe. 29 NOVEMBER in Sint-Niklaas.
    Serwir Hotel - Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas.

Aanvangsuur: 18u30 stipt.

Deel I: Het juiste paspoort bij het juiste paard.

Pauze van 20u00 tot 20u15

Deel II: Tuberculose… a never ending story.
Vermoedelijk einduur: 22u30

Inschrijvings- en betalingsmodaliteiten.

Men kan zich inschrijven voor de ganse bijscholing of slechts één deel (zie inschrijvingsformulier).
Deelname in de onkosten is in functie van IVDB/DVK lidmaatschap.

Bankrekeningnummer van het IVDB/DVK waarop de betaling dient te gebeuren:

KBC-rek: 738-0041943-61
IBAN: BE62 7380 0419 4361
BIC: KREDBEBB

Bij vermelding te noteren: Naam en welke bijscholing men volgt.


Inschrijvingsformulier bijscholing dierenartsen - NOVEMBER 2017
Gelieve uw volledige naam + voornaam door te geven,
Belangrijk opdat we alle nodige bewijzen, etc. via mail kunnen versturen.

Nieuws