You've got mail

Vervolg van het "verplicht" mailadres @dierenartsen.be

Beste collega’s

Het merendeel van de dierenartsen kreeg op de dag voor het kerstfeest een bedreigende brief van de NGROD die ons wil verplichten om ons Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. mailadres te bevestigen voor 14 januari. Dit wil ook zeggen dat het merendeel van de dierenartsen dit mailadres niet aanvaard heeft tot nu. Wij raden jullie aan om dit ook niet te doen en wel voor hetgeen hier volgt.

emailMet het IVDB hebben we een klacht ingediend bij de privacy-commissie en een antwoord gekregen. Wij hebben dan ook getracht om te vergaderen met de NGROD om hun wettelijke  argumenten te aanhoren. Ze zijn niet ingegaan op onze uitnodiging om constructief naar een oplossing te zoeken voor al de dierenartsen die dit mailadres niet wensen te aanvaarden. Wel hebben de meeste dierenartsen de bewuste brief ontvangen waarin geen enkel wettelijk of deontologisch argument wordt aangehaald.

Dat de mails niet worden gelezen door de Raad speelt in deze geen enkele rol. Het is zo dat geen enkele organisatie uw persoonsgegevens (naam, voornaam, beroep, enz.) mag verwerken zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

De wet van 8 dec 1992 zegt namelijk:

Art. 5 - Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt worden in één van de volgende gevallen:

  • a) wanneer de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
  • b) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene zijn genomen;
  • c) wanneer de verwerking noodzakelijk is om een verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie;
  • d) wanneer de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;
  • e) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van openbaar belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag, die is opgedragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking of aan de derde aan wie de gegevens worden verstrekt;
  • f) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die aanspraak maakt op bescherming uit hoofde van deze wet, niet zwaarder doorwegen.

De gehele wet is te vinden op volgende link:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992120832&table_name=wet

Geen enkele van deze voorwaarden zijn vervuld.

Ook is het zo dat je met het indienen van je paswoord voor dit mailadres een hele reeks voorwaarden aanvaardt. Dat is de enige bedoeling van dit paswoord. Het mailadres Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. is namelijk al aangemaakt en actief. Stuur maar eens een mail via uw gewoon mailadres (dat je reeds aan de NGROD hebt bezorgd in het verleden) naar uw mailadres door de NGROD verschaft (dat je zogezegd nog niet geactiveerd hebt) en neem als onderwerp bv. Gelukkig Nieuwjaar. Je zal dan zien dat je een mailtje krijgt dat er op uw @dierenartsen.be adres een mail is toegekomen met als onderwerp Gelukkig Nieuwjaar. Dus dit wil zeggen dat dit mailadres reeds aangemaakt en actief is maar dat je gewoon de mails die erop toekomen niet kunt lezen. Dit is totaal onwettelijk vermits men niet je uitdrukkelijke toestemming heeft gevraagd.

Daarnaast is de Code eigenlijk de wet voor dierenartsen. Ook geen enkel argument kan uit de code gehaald worden om dit mailadres te verplichten.

Art.10 De dierenartsen beschikken over een elektronisch contactadres dat moet meegedeeld worden aan de Gewestelijke Raad van de Orde. Zij nemen alle nodige maatregelen opdat dit elektronisch adres geactualiseerd en operationeel blijft.

Wij stellen voor dat de dierenartsen zich hier strikt aan houden.

De uitnodiging tot betaling van lidgeld zal ook wel via uw normaal mailadres verzonden worden want anders zullen een groot deel van de dierenartsen dit niet ontvangen. Voor het verzenden van een factuur uitsluitend via mail heeft de opsteller van de factuur ook wettelijk de toelating nodig van de geadresseerde zonder deze toelating moet hij ze via de post verzenden.

Wij hebben trouwens een goed voorstel gekregen van een dierenarts om in 2016 het lidgeld van de NGROD per maand te betalen namelijk 16.67 euro ( 200 euro / 12 )  stipt op het begin van de maand. Zo kan men de dierenarts niet verwijten om zijn lidgeld niet te willen betalen en verplichten we de NGROD om de tering naar de nering te zetten. Een creatief voorstel waar het IVDB zich zeker in kan vinden. Dan krijgen we toch maar de factuur op het einde van 2016 (mooi op tijd om in onze boekhouding  te verwerken).

 


Reacties op dit bericht

Noot van de webmaster: Aangezien voor deze nieuwe website de inhoud werd overgeheveld van de vorige –en we geen commentaren in de naam van iemand anders kunnen plaatsen (neen, we kunnen dat niet)– worden de reacties van de vorige site hieronder gewoon weergegeven zoals ze daar stonden. Nieuwe reacties kunnen uiteraard geplaatst worden via het formulier onder het artikel.


Collega, » 30/12/2015 » 12:15

Ik ga deze domiciliëring onmiddellijk regelen. Ook ik moet de tering naar de nering zetten. Wegens het goed geleverde werk wordt het IVDB-lidgeld wel onmiddellijk volledig gestort. Echte belangenverdediging krijgt nu eenmaal meer waardering van mij dan het ego gedoe op gemeenteraadsniveau. En dat e-mail gedoe? De orde heeft al de nodige gegevens om met mij te communiceren. Dit peperdure elektronisch gadget heeft niemand gevraagd,maar het is makkelijk om geld uit te geven dat niet van u is. Zoals in de politiek.
Bedankt voor deze verhelderende informatie. Het versterkt mijn 'recht op privacy gevoel' voldoende.


Collega 2 » 30/12/2015 » 15:02

Dank U IVDB voor deze verduidelijking. Een andere interessant aanvulling is dat de ronde reeds doet bij collega's en toeleveringsbedrijven dat het nu kinderspel wordt om email adressen van dierenartsen in vlaanderen te vinden. Het is genoeg dat je de naam kent en de spam kan beginnen. Allemaal niet erg doordacht. Ik hoop dat er velen hun rechten principieel zullen laten gelden en we een halt kunnen toeroepen aan dit toch wat frivole gedrag van het NGROD.


De Visschere Els » 30/12/2015 » 17:35

gelukkig dat IVDB kort op de bal speelt en ons voldoende informeert. Want inderdaad, alhoewel ik nog niet ingegaan ben op dit "opgelegd" emailadres waar ik en menig collega zich heel slecht bij voelt, komt de druk met deze laatste mail groot. Gesterkt door de IVDB nieuwsbrief hou ik vol. Hopelijk velen met mij. Proficiat IVDB!! Doe zo verder. Het wordt misschien te weinig gezegd, maar jullie werk wordt geapprecieerd!!


De reiziger » 31/12/2015 » 11:08

Beste collega's,

niet alleen 2015 nadert stilaan zijn einde, maar ook de dictatuur van De Vliegher en de zijnen. Wie hun goed een half jaar geleden nog niet door had, na de in droevige vertoning ivm het onwettig aan de deur zetten van twee van zijn raadsleden ( en zijne ziekelijke koppigheid en betweterig gedoe om zijn ongelijk in deze niet te willen toegeven ... ), die weet ondertussen wel beter.
S. De Vliegher denkt dat iedereen naar zijn pijpen moeten dansen. Maar dan kent hij de Vlaamse dierenarts practicus nog niet !

Beste vrienden practici, laten we dit heerschap het dààr voelen daar waar het hem het meeste pijn doet. D.i. in de kassa van de N.G.R.O.D. Betaal gewoon je lidgeld aan de graai- en grabbellegislatuur NIET !!!


Vlaams practicus » 31/12/2015 » 11:30

Goede middag allen,

wij zijn toch met z'n allen de uitoefenaars van een vrij beroep, niet ? Met de nadruk op " vrij " ! Waarom ons dan zo het juk laten opleggen door iemand die zelf nooit één dag zelfstandige geweest is ? Die steeds met het geld van anderen zijn ding heeft gedaan.

Alles wat deze legislatuur van S. De Vliegher de afgelopen twee jaar heeft gedaan, ons heeft opgelegd, hangt met spuug en plak aan elkaar, mist iedere wettigheid. Dat verplicht e mail adres de zoveelste knoeiboel in de rij.

Opdoeken die handel en zeker géén lidgeld betalen, ook niet een klein beetje iedere maand. Want zeg nu zelf, waarom zich laten knechten door lui die met ons geld hun zakken vullen ???


Raf Bombeek » 31/12/2015 » 12:08

Beste collega's,

Ik wil toch even herhalen dat reacties veel aan geloofwaardigheid winnen als ze onder persoonlijke naam gepost worden. Prettig eindejaar!

Raf Bombeek
Raadslid NGROD


De Smedt Patrick » 31/12/2015 » 12:55

Beste Raf,

Ik begrijp uw reactie en deel uw bezorgdheid maar de schrik op een sanctie leeft duidelijk onder de collega's. Ik ben ook geen voorstander van anonimiteit maar denk dat dit in de huidige omstandigheden niet onverstandig is. Prettig eindejaar en een geweldig 2016 met minder kopzorgen.
Patrick De Smedt


Ludo Muls » 31/12/2015 » 14:01

Beste collega Raf,

wie beter dan u en ik ( beiden onwettig aan de deur gezet als NGROD raadslid in deze legislatuur van Sarne De Vliegher en zijn medestanders ) weten waartoe het autoritaire regime van dit heerschap in staat is ? De angstige maanden tijdens je onterechte schorsing al vergeten ? De onterechte aantijgingen ( en het daarop volgende gerechtelijke onderzoek tegen je ) als zou je het fameuze beroepsgeheim geschonden hebben, al doorgeslikt ?

Je kiezers verwachten van jou een duidelijke houding : ofwel stap je op, ofwel ben je passief mede verantwoordelijk.

Mvg, Ludo.


de kok voor eindejaars » 31/12/2015 » 15:22

Beste Raf. De stemming voor de verkiezingen is anoniem. Deze anonieme stem wordt gevormd door een mening, welke dan ook. Waarom dan zo kankeren over een anonieme mening? Geloofwaardigheid heeft hier niets mee te maken. Mogelijke stigmatisering achteraf wel. Laat nu maar honderden anonieme meningen meer waard zijn dan ieders zijn anonieme stem bij de verkiezingen. Vriendjespolitiek en sympathie voor de kandidaat zijn ook redenen om te stemmen. Maar niet noodzakelijk gevormd door een inhoudelijke mening. Neem dus de meningen die hier anoniem neergeschreven worden best maar ernstig. Beste wensen voor het Nieuwe Jaar. Je zal ze nodig hebben.

?@dierenartsen.be


Modale collega » 01/01/2016 » 03:14

Mijn wensen voor 2016 : Gewoon in goede verstandhouding leven met m'n cliënteel en mijn collega's in de buurt. En hopen dat iedereen in diergeneeskundig Vlaanderen dat doet. Dan hebben we prof. De Vliegher, magistraat Colpin en heel de Orde niet nodig. Niet meer nodig. Wij zijn toch zelfstandigen die onze eigen boontjes kunnen doppen. Niet ?

Vrij beroep = vrije wil en vrije keuze.

Doen, collega's !!!


Collega Dierenarts » 02/01/2016 » 15:17

Beste collega's,
Ook ik weiger me te onderwerpen aan de wensen van de NGROD (lees gebruik van het door hun opgemaakte e-mail adres). Er is al jaren een e-mail adres van mij bekend bij de Orde, wel dat ze dit maar blijven gebruiken voor hun verdere communicatie met mij (ons). Ik ben zelfstandige, en beslis zelf hoe ik met de Orde communiceer.


Collega 2 » 03/01/2016 » 17:38

Ik vind het ook doodjammer dat we al deze opmerkingen anoniem doorzenden. Maar dit is denk ik ook een duidelijk teken aan de wand. Hoe ver is het gekomen dat we over een simpele kwestie zoals welk email adres we mogen gebruiken niet eens meer vrijuit onze mening durven te uiten. Ik denk dat alle collega's een korte reactie zouden moeten plaatsen op deze website. Als er genoeg (anonieme) reacties komen dan zullen we misschien toch met zijn allen opnieuw durven onder onze eigen naam te spreken.


Dierenarts » 05/01/2016 » 16:46

Tja, anoniem is wel een veilige manier .
Trouwens, heb je op de site vd voorzitter de reacties op zijn recentste evangelie gelezen? Allen met naam en toenaam, volgelingen en pages van Sarne. Zeer kritisch, de stroop stroomt vh scherm. Trouwens, ik wacht mijn antwoord vd privacycommissie af. En mijn extreme dank gaat uit naar Prof. Sarne: een door hem ondertekende brief waarin staat dat de privacycommissie geen bezwaar heeft tegen het opgelegde mailadres. Wat een mooi cadeau is me dat ! Wat moet je nog meer durven om van de loonlijst van UGent gegooid te worden?!?!


Verhuisde collega » 11/01/2016 » 21:21

Beste allemaal, Tot op heden heb ik dit ook niet geactiveerd, ik hoef niet nog een account bij. MAAR, ik had naar de orde gemaild om mijn adres te laten wijzigen. Dit moet je blijkbaar zelf via de site van de orde doen en dit kan je pas doen NADAT je bevestigd hebt dat alle communicatie via hun toegekend mailadres verloopt, anders krijg je geen toegang om je eigen gegevens te wijzigen. Vervelend nietwaar, gezien het doorsturen van mijn post nog maar even duurt... Iemand hier een oplossing voor?


Dr. Muls Ludo » 12/01/2016 » 12:52

Beste collega verhuizer,

als ex raadslid van de legislatuur van dhr. De Vliegher en zijn medestanders, kan ik u bevestigen dat niets van dit verplichte e-mail gedoe en het zelf aanpassen van je persoonlijke gegevens in een databank enige wettelijke basis heeft, laat staan kan verplicht worden.

Punt uit !

Wat het doorgeven van je adresverandering aangaat, ziehier een oplossing : maak een korte brief op met daarin de nodige vermeldingen van oud en nieuw adres, ( hou er een kopie van bij ) en stuur dit aangetekend naar Merelbeke, Salisburylaan xx. Kost hooguit 5 Euro.

Bij enige mogelijke discussie later, als zou je hun niet hebben ingelicht over ..., kan jij bewijzen dat je hun op de hoogte hebt gesteld van, zij echter je communicatie niet wilden aanvaarden.

Kous af.

En dat iedere collega die iets aan deze legislatuur wil laten weten, zo handelt. Eens zien wat De Vliegher dan uit zijn duim gaat zuigen om een collega in gebreke te willen stellen.

Geduld diergeneeskundig Vlaanderen, nog een half jaar en wij zijn van dit regime verlost.

Mvg, Ludo.


collega uit Oost-Vlaanderen » 12/01/2016 » 13:58

Hier nog een (jonge) collega die weigert het opgelegde adres te aanvaarden, ook mijn gebruikelijk mailadres is reeds bekend sinds afstuderen en aanmelding bij de orde. Graag zou ik ons beroep waardig uitoefenen, zonder mij te moeten zorgen maken over dit soort kwesties!


Een bezorgde collega » 12/01/2016 » 18:13

beste Patrick en co

in welke mate kan je door de Orde verplicht worden om hun emailadres te gebruiken? Is dat niet een beetje vreemd om ook via dat adres verkiezingen te lanceren (traceerbaarheid- geheimhouding ed).? Hebben we niet het recht om zelf een email adres door te geven (democratie)

mvg, een jaargenoot.


Patrick » 12/01/2016 » 18:17

Beste collega,

De Orde kan u niet verplichten het door hun aangemaakt mailadres te gebruiken. Erger nog: ze mogen dit volgens de privacywet niet aanmaken. Wij raden dan ook de collega's dierenartsen aan, om dit mailadres niet te openen met het door de Orde opgegeven paswoord want zo aanvaard je een hele reeks voorwaarden.

Een van die voorwaarden is dat je elektronisch zal stemmen via dat mailadres. Dit is natuurlijk op die manier geen geheime stemming. Wij vragen dan ook aan de NGROD om ons een manier voor te stellen waarop wel geheim kan gestemd worden maar we hebben hierop nog geen antwoord gekregen.

Hopend je hiermee van dienst te zijn geweest,

Mvg, collega Patrick.


Een collega » 12/01/2016 » 18:20

Goede avond,

Bij deze zou ik u willen vragen wat jullie er van denken. Ik weiger het e-mail adres van de Orde te gebruiken (samen met nog vele andere collega's), ik heb me daarom nog steeds niet aangemeld. Ik heb een e-mail opgemaakt die ik naar de Orde wil sturen. Is het beter dat ik nog effe wacht, of zeggen jullie doe maar?

Graag uw standpunt.

Mvg, collega K.


Patrick » 12/01/2016 » 18:23

Beste collega,
Beste collega's in diergeneeskundig Vlaanderen,

De Orde kan u niet verplichten het door hun aangemaakt mailadres te gebruiken. Erger nog ze mogen dit volgens de privacywet niet aanmaken. Wij raden dan ook de collega's dierenartsen aan om dit mailadres niet te openen met het paswoord dat de NGROD u opgezonden heeft want op die manier aanvaard je een hele reeks voorwaarden.

Het hangt er nu vanaf of je dit reeds gedaan hebt ja of nee.

Heb je dit mailadres nog niet geopend met het paswoord dan hoef je eigenlijk niets te doen. Als je een brief gaat sturen (zoals ik gedaan heb ) dan krijg je gegarandeerd een kwaaie brief terug van de NGROD. Doe je echter niets ( zoals de meeste collega’s gedaan hebben ) dan bereik je evenveel zonder kwaaie brief want je aanvaardt hun voorwaarden niet.

Heb je dit mailadres echter wel al geopend dan zou ik zeker een mail versturen waarin je expliciet zegt dat je dit mailadres en de voorwaarden die eraan gekoppeld zijn wegens privacy reden niet wenst te aanvaarden en dat je wil dat de NGROD dit mailadres uit hun bestand schrapt.

Ik hoop u hiermee geholpen te hebben en voor meer info kan je steeds bij ons terecht.

Mvg, de voorzitter van het IV-DB


raar maar waar » 14/01/2016 » 14:27

ik krijg bericht vd privacycommissie met de melding "De Commissie heeft in het kader van meerdere dossiers met dezelfde problematiek de Orde der Dierenartsen gecontacteerd. Wij houden U uiteraard op de hoogte over het verder verloop van het onderzoek ".

Tiens, tiens, tiens ..... Ik heb op 18/12/2015 een brief van de Voorzitter vd Orde gekregen waarin staat dat het email adres vd orde niet strijdig is met de privacywetgeving. Wie zou er nu de waarheid spreken? Wie zou er de wet naar zijn hand zetten?

Hoe plaats ik een reactie via DISQUS?Beste bezoeker, het gebruikte systeem om reacties te plaatsen op deze website is DISQUS. Indien u meer uitleg wenst over het gebruik van DISQUS kan u deze pagina bekijken. Wil u als ‘gast’ –zonder aanmelden– een reactie plaatsen? Klik dan eerst op het veld "Doe mee met de discussie", dan op "Naam" en vervolgens vinkt u “I’d rather post as a guest” aan.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Zoekertjes

DogID Online

DogID online - databank registratie honden.