nieuwsbrief 04/2015

Nieuwsbrief APRIL 2015

In deze nieuwsbrief:

  1. Uw verdediging? Uw recht!
  2. Uitslag enquête.
  3. Dag van het Vrije Beroep.
  4. Stand van zaken i.v.m. Rhinopneumonie.
  5. Doorverwijzen kan ook.
  6. Dierenartsen zonder grenzen.
  7. Uw hulp wordt gevraagd...