Belangrijk bericht i.v.m. hondenrassen!

BELANGRIJK BERICHT I.V.M. HONDENRASSEN!

Geachte Dokter,

Om de registratie van de rasbenamingen te uniformiseren, heeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een lijst met rassen opgesteld.

Enkel de rassen vermeld op deze lijst of kruisingen hiervan kunnen gebruikt worden om een hond te registreren en zullen worden aanvaard voor registratie in onze databank. U kunt deze lijst raadplegen via onze website www.abiec-bvirh.be bij het onderwerp “Professioneel”, “Info voor Dierenartsen”.

Het BVIRH-team


AVIS IMPORTANT A PROPOS DES RACES DES CHIENS !

Cher Docteur,

Afin d’uniformiser la dénomination des races, le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement a établi une liste de races. Seules les races reprises dans cette liste ou les croisements avec ces races pourront dorénavant être utilisés lors de l'enregistrement d’un chien et seront acceptées dans notre base de données. La liste est à consulter via notre site web www.abiec-bvirh.be dans l’onglet “Professionnel”, “Espace vétérinaires”.

L’équipe ABIEC

Hoe plaats ik een reactie via DISQUS?Beste bezoeker, het gebruikte systeem om reacties te plaatsen op deze website is DISQUS. Indien u meer uitleg wenst over het gebruik van DISQUS kan u deze pagina bekijken. Wil u als ‘gast’ –zonder aanmelden– een reactie plaatsen? Klik dan eerst op het veld "Doe mee met de discussie", dan op "Naam" en vervolgens vinkt u “I’d rather post as a guest” aan.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Brievenbus

Zoekertjes