Nieuwe website informeert toekomstige diereneigenaars

Nieuwe website huisdierinfo

Jaarlijks belanden in Vlaanderen bijna 50.000 dieren in een asiel. Een derde is achtergelaten door de eigenaar, vaak omdat er vooraf niet goed is nagedacht over wat het houden van een dier met zich meebrengt. Een huisdier heeft immers aandacht nodig en een goede verzorging. Dat betekent dat je er tijd en geld in moet steken.

Met de campagne ‘Ben je echt klaar voor een huisdier?‘ roept de dienst Dierenwelzijn van het Departement LNE dan ook iedereen die een huisdier wil kopen of adopteren op om eerst huisdierinfo.be te raadplegen. Daar staat alle informatie over de gewenste huisvesting, voeding, verzorging, gedrag, een inzicht in de kosten, … en over de verplichte registratie van dieren.

Ga naar www.huisdierinfo.be

Dit is een officieel bericht van de Vlaamse overheid

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Brievenbus

Zoekertjes