Lid blijven van de NGROD moet nog steeds

Iedere practicus kreeg in de derde week van januari een brief van het NGROD secretariaat met daarin o.a. een aanmaning tot betalen van het lidgeld 2015.

Het zal één ieder wel opgevallen zijn dat het (verplichte) lidgeld met meer dan 8% gestegen is. Een reden daarvoor wordt niet gegeven, ook niet in de nieuwsbrief van januari 2015, die gestuurd werd naar al diegenen die een actief mailadres bij het secretariaat van de NGROD hebben.

Is de exhuberante stijging van zitpenningen aan raadsleden of de voorzitter die de NGROD noopt tot een verhoging van het lidgeld (meer dan 100.000 Euro in 2 jaar tijd – zie financieel jaar 2013 verslag van de NGROD pagina 20) [raadpleeg hier het Jaarverslag]; of het aanwerven van een diergeneeskundig adviseur om de raadsleden dierenartsen bij te staan ( ? ); of de ambities om samen met een paar beroepsverenigingen een "Dierenartsenhuis" te kopen, die er voor zorgen dat iedere practicus in Vlaanderen even dieper in de buidel moet tasten? Daarover meer in de volgende editie van Vrij en Vrank. Doch wil je nu al meer weten hoe je lidgeld besteed wordt, neem dan een kijkje achter de schermen van de NGROD website (na inloggen met je persoonlijke code). Bij het item "verslagen" vind je alle financiële jaarverslagen (zij het summier weliswaar) van de afgelopen 6 à 7 jaar en zul je snel merken dat vooral de laatste boekjaren met verlies werden afgesloten.


Lees onderstaande nieuwjaarsbrief online op de site van de NGROD

ngrod header nieuwjaarsbrief 2015

Nieuwjaarsbrief 2015

Geachte collega’s

Dit is de 2e nieuwjaarsbrief die ik als voorzitter van de NGROD neerpen. Dat de tijd vliegt, is daarmee, voor mij in elk geval, nogmaals bewezen. De drukte heeft er voor gezorgd dat 2014 zo voorbij was.

Laat ik evenwel beginnen met jullie allemaal de beste wensen over te maken, en dat in naam van de raadsleden, de magistraat, het secretariaat van de NGROD en mezelf. Een gezond 2015 is het minste wat we elkaar kunnen toewensen.

In mijn nieuwjaarsbrief van 2014 kondigde ik aan dat de NGROD verder wilde inzetten op een betere communicatie naar de leden. Daartoe werden reeds heel wat inspanningen geleverd, denk aan de elektronische nieuwsbrieven die regelmatig verstuurd worden; inspanningen die verder gezet zullen worden in 2015. Communicatie is namelijk erg belangrijk. In dat kader werd beslist de website te vernieuwen en als platform uit te bouwen om in de toekomst bv. ook online stemmen bij de verkiezingen mogelijk te maken. Dit vergt een substantiële investering in kantoorsoftware die de NGROD moet toelaten op een vlottere en efficiëntere manier al zijn dossiers te beheren en zijn taken te vervullen. Via de nieuwe website zal ook positieve communicatie naar de buitenwereld toe gebracht worden door een extra pagina te voorzien waar het ruime takenpakket van de dierenarts op heldere manier wordt toegelicht en alle nuttige contactgegevens (syndicaten, wetenschappelijke verenigingen, regionales, ...) samen worden weergegeven.

Dat de Orde niet heeft stilgezeten blijkt uit het jaarverslag. Vele tientallen vergaderingen werden bijgewoond of georganiseerd, vele tientallen dossiers die de diergeneeskunde in de ruimste zin van het woord aanbelangen, werden minutieus opgevolgd. Dat zorgt ervoor dat de NGROD goed weet wat er speelt in het diergeneeskundig landschap, en niet vanuit een ivoren toren – een kritiek die wel een keer geventileerd wordt – zal oordelen. Dat de kennis die op deze manier opgebouwd wordt ooit een keer medebepalend zal zijn voor de toekomst van ons beroep, daar ben ik 100% van overtuigd. In dat kader past ook het aanwerven van een diergeneeskundig adviseur. Dierenarts Dimitri Valckenier is sinds 5 januari halftijds aan de slag en zal vanuit het secretariaat de diergeneeskundige dossiers [dierenwelzijn, bestrijding gereglementeerde dierziekten, (onwettige) uitoefening diergeneeskunde, bedrijfsbegeleiding, antimicrobiële resistentie, verzekeringen, aansprakelijkheid, diergeneesmiddelen, ... ] opvolgen en de Raad adviseren en bijstaan. Ook de Hoge Raad zal van deze extra dossierkennis kunnen profiteren als hij door de overheid om advies wordt gevraagd in het kader van nieuwe wetgeving of op til zijnde wetswijzigingen die de uitoefening van de diergeneeskunde aanbelangen. Hetzelfde geldt uiteraard voor elk van u. Bedoeling is alvast korte verslagen van externe vergaderingen te publiceren op de nieuwe website zodat alle leden zich kunnen informeren en meedenken.

Inzetten op efficiëntie, dossierbeheersing, aanwezigheid op vergaderingen, communicatie, netwerking, overleg met de andere Ordes, ... is essentieel om als NGROD mee te evolueren en professioneel alle taken te kunnen blijven uitvoeren. Zo bestudeert bv. de commissie contracten elk jaar honderden contracten tussen dierenartsen onderling en tussen dierenartsen en derden.

Daarnaast ben ik er van overtuigd dat de NGROD ook een opdracht heeft als denktank waar ideeën kunnen ontstaan die samen met de vertegenwoordigers van de syndicaten en de regionale dierenartsenverenigingen kunnen uitgewerkt worden. In dat kader vermeld ik bijvoorbeeld een door de NGROD georganiseerde discussienamiddag op 22 januari aanstaande met vertegenwoordigers van de regionale dierenartsenverenigingen rond de onafhankelijkheid van de dierenarts. Al deze zaken kosten uiteraard geld en gezien 2012 en 2013 met een negatief saldo werden afgesloten en 2014 niet anders zal zijn, werd binnen de Hoge Raad in samenspraak met de Waalse collega’s beslist om het lidgeld te verhogen tot 200€. Dat de NGROD het geld van zijn leden als een goede huisvader moet beheren, staat uiteraard als een paal boven water. Elke uitgave wordt daartoe gewikt en gewogen.

Het beeld dat de Orde oproept bij de praktijkdierenartsen is zelden positief, dat realiseer ik me na een bewogen jaar-einde nog meer dan vroeger. Dit heeft uiteraard vaak te maken met het feit dat de NGROD in eerste instantie een “tuchtcollege” is en dus via zijn tuchtbevoegdheid dierenartsen kan “straffen”. Daar eindigt wat mij betreft de negatieve connotatie, want de tuchtbevoegdheid is er enkel en alleen om te waken over de geloofwaardigheid van de ganse beroepsgroep. 99% van de dierenartsen voert elke dag zijn taken als een bonus pater familias uit en wordt ten volle ondersteund omdat de NGROD zij die naast de lijntjes kleuren aanspreekt en dat volgens correcte procedures én met respect voor de rechten van de verdediging. Dieren, klanten, stakeholders, overheid en maatschappij kunnen daardoor rekenen op dierenartsen die als betrouwbare partners hun vele werkzaamheden en taken op professionele wijze vervullen.

Mijn moto voor 2015 is “creatief, niet reactief”. Elke uitdaging die zich aanbiedt, beroepsmatig of privé, op een creatieve manier benaderen geeft zoveel meer kans op het vinden van een oplossing. Reactief zijn kost ontzettend veel energie en moeite, en leidt zelden of nooit tot beterschap. Veeleer zorgt het voor verzuring, frustratie... of nog veel erger.

En zoals steeds: laat niet na uw persoonlijke mening en suggesties over te maken via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

 

sarne klein

Met genegen collegiale groeten,
Prof. dr. Sarne De Vliegher

nb ngrod footer

Hoe plaats ik een reactie via DISQUS?Beste bezoeker, het gebruikte systeem om reacties te plaatsen op deze website is DISQUS. Indien u meer uitleg wenst over het gebruik van DISQUS kan u deze pagina bekijken. Wil u als ‘gast’ –zonder aanmelden– een reactie plaatsen? Klik dan eerst op het veld "Doe mee met de discussie", dan op "Naam" en vervolgens vinkt u “I’d rather post as a guest” aan.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Brievenbus

Zoekertjes