nieuwsbrief 04/2017

Nieuwsbrief APRIL 2017

In deze nieuwsbrief:

  1. Tussen hamer en aambeeld.
  2. De kunde om een dier te genezen?!
  3. Dank u wel aan iedere aanwezige!

1— Tussen hamer en aambeeld.

Tussen hamer en aambeeldDe laatste weken van vorige maand stond de slachthuizensector en de daar werkende collega's dierenartsen in een zeer negatief daglicht.

Beweren dat collega's DMO het bij het uitoefenen van hun taak niet altijd even makkelijk hebben, is een openstaande deur intrappen. Ante mortem keurders in slachthuizen die voor dag en dauw (lees: om 04u00) aan hun taak moeten beginnen, door de besparingsdrang van het FAVV vaak het werk van twee of drie fullt-times alleen moeten doen; zaterdagwerk dat niet een beetje extra vergoed kan worden; de operator die deze of gene certificaten ten elfde ure nog vlug wil hebben en liefst zonder teveel op alle details te kijken, maar waarbij de collega certificeerder –in opdracht van het FAVV– zich strikt aan de vigerende wetgeving moet houden; enz.

Het is maar een kleine greep uit de vele dagelijkse beslommeringen die practici DMO regelmatig tegenkomen. Het IVDB/DVK steekt de kop niet in het zand als het erop aankomt voor deze collega's in de bres te springen.

Maar de collega’s DMO zullen dan ook begrijpen dat we als beroepsvereniging van en voor dierenartsen practici de discussie met de maatschappij niet mogen ontvluchten. Uw mening, of de mening van het merendeel van de collega’s practici, zeggen aan een reporter als deze erom vraagt is één van de taken van een beroepsvereniging. De meeste collega's beseffen blijkbaar niet hoe dikwijls de mening van een beroepsvereniging gevraagd wordt bij het opstellen van reportages of krantenartikels.

Het IVDB/DVK ziet het als een van zijn kerntaken om de moeilijkheden die de collega's practici tegenkomen in de uitoefening van hun beroep aan te kaarten en trachten op te lossen bij de bevoegde overheden. Dat we hiervoor de (sociale) media nodig hebben staat als een paal boven water. Het is pas als er ergens een schandaal uitbreekt en in de pers verschijnt dat de overheid bereid is om mee naar oplossingen te zoeken. Dat een journalist aan haar/zijn artikel een titel geeft die inslaat als een bom is een eigenschap van de media, het zet de lezer aan tot lezen van het bewuste artikel en de journalist maakt daarmee vaak een krachtige synthese van het artikel. Wie dat als een nadeel ziet heeft de les niet begrepen! Zij die echter het nut van zulke publicaties inzien (en dat is hopelijk de meerderheid van de collega's), zullen samen met ons het momentum gebruiken om de werkomstandigheden van onze collega dierenartsen, actief in om het even welke sector, te verbeteren.

Dat onze woorden en intenties door sommige collega's practici/DMO verkeerd begrepen worden nemen we er dan maar bij.

Lees meer »


2— De kunde om een dier te genezen?!

diergeneeskundeDiergeneeskunde: is dat niet de kunde om een dier te genezen? Eerder dan er (veel) geld aan te verdienen.

Wat anders te denken van een trend zich al een aantal jaren in het buitenland manifesteert, nu zelfs zeer pertinent bij onze Noorderburen… Dierklinieken die worden opgekocht door een groep van investeerders, o.a. om de winst te optimaliseren.

Nu al een realiteit in Nederland:
"Laat deze maand uw hond steriliseren: 30% korting!"

Lees meer »


3— Dank u wel aan iedere aanwezige!

verzekering dierenartsAfgelopen maand maart hield het IVDB op 4 plaatsen in Vlaanderen een informatievergadering over beroepsgerelateerde schadegevallen, juridische bijstand in geval van klachten of inbreuken op wetgeving en… welke polissen daar het best bij passen.

De opkomst was bevredigend, de aanwezige collega's gingen met de nodige wijsheid achteraf naar huis. Of zoals het spreekwoord zegt: de afwezigen hadden ongelijk. Wie over beroepsgerelateerde verzekeringen en juridische bijstand toch nog wil bijbenen, die kan op volgende adressen terecht:

» Extra info verzekeringen
» Juridisch advies


BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Persberichten