Identificeren van paarden - Belgisch gefokte paarden naar Rio - Teken bij paarden - Problemen na verkoop

Belangrijke handleiding over het identificeren van paardachtigen.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft een handleiding gepubliceerd over de identificatie van paardachtigen in België. In deze handleiding vindt u de regelgeving en de na te leven procedures terug voor het identificeren van paardachtigen, o.a. voor houders, dierenartsen, maneges, pensionstallen, stamboeken...