Cup Jean. Praktijkdierenartsen tegen De Vliegher-Colpin: 2-0 of moeten we zeggen 2.0

22/06/2015

(Cup Jean was in onze studententijd een legendarische voetbalmatch tussen Peerdepieten en het “boerenkot”)

Zoals jullie wellicht wel weten werden twee democratisch verkozen raadsleden door de NGROD "bij ordemaatregel definitief tijdelijk voorlopig administratief" geschorst (ongeveer letterlijk de uitdrukking gebruikt door de NGROD).

Collega Bombeek heeft ongeveer drie maanden in dit ongunstig statuut gezeten, onze eigen secretaris Ludo Muls gedurende 9 maanden. Deze schorsingen waren op niets gebaseerd en waren enkel het gevolg van het feit dat ze het aandurfden enige oppositie tegen de voorzitter van de NGROD te voeren. Deze twee collega’s hadden blijkbaar teveel opmerkingen over het niet volgen van procedures, de spilzucht, de vriendjespolitiek, de graaicultuur, de bemoeienissen in de syndicaten en in AMCRA, de blogs en tweets van de voorzitter...

Zowel collega Raf Bombeek als Ludo Muls hebben, met de steun van het IVDB, deze onrechtmatige schorsing met succes aangevochten. Raf Bombeek eiste een correcte hoorzitting bij de NGROD, die uiteindelijk plaatsvond vrijdag 29 mei jl. en waarop hij zijn "tijdelijke voorlopige administratieve schorsing" mocht aanvechten. Raf was zo verontwaardigd dat hij een oproep heeft gedaan naar enkele collega’s om hem naar deze openbare hoorzitting te vergezellen. Meer dan twintig collega’s zijn hierop ingegaan! Er waren collega’s van allerlei pluimage: jaargenoten, praktijkdierenartsen uit zijn streek, vertegenwoordigers van het IVDB en zelfs twee dierenartsen van het ABS (Algemeen Boeren Syndicaat) en mezelf. Collega Bombeek is een jaargenoot van mij, ik weet dus dat wij een straf jaar hadden maar toch.

Groot was mijn verbazing toen ik vaststelde dat magistraat assessor Colpin de politie had opgeroepen om een oogje in het zeil te houden aan en in het huis van de NGROD, de dag van de hoorzitting. Uiteraard was dit volstrekt overbodig, alle aanwezige collega’s hebben zich heel behoorlijk gedragen. Maar op deze hoorzitting hebben de resterende zeven leden van de Raad heel even het licht gezien. Raf werd, na een zeer gezellige receptie ons aangeboden door zijn vrouw in de tuinen rond het NGROD gebouw (oprecht dank u wel daarvoor Karen), terug binnen geroepen en … hij "kreeg een tweede kans als Raadslid". Waarom er dan eerst een illegale schorsing werd uitgesproken, heeft niemand begrepen (buiten magistraat assessor Colpin en Professor dr. in deontologie en veterinaire wetgeving Sarne De Vliegher allicht).

Ludo Muls heeft onmiddellijk (nadat voorzitter Sarne De Vliegher hem in september vorig jaar de toegang tot het "huis van de N.G.R.O.D. ontzegde") beroep aangetekend bij de Gemengde Raad van Beroep tegen de beslissing van de Voorzitter, beslissing die later werd bevestigd door de NGROD om hem ook “definitief tijdelijk voorlopig administratief” te schorsen. Er bestaat namelijk geen enkele mogelijkheid voor de overige raadsleden om een raadslid zomaar te schorsen.

Dit is machtsmisbruik van het ergste soort.

Raadsleden kunnen enkel afgezet worden door de Gemengde Raad van Beroep, na doorverwijzing door de Hoge Raad. De NGROD heeft deze bevoegdheid helemaal niet! In dit geval heeft de Voorzitter, Prof. dr. Sarne De Vliegher, volledig alleen beslist om Ludo te schorsen, een beslissing die hij nadien (opnieuw onwettig!) heeft laten bevestigen door de NGROD. Alhoewel onmiddellijk door collega Ludo is geprotesteerd tegen dit volledig onrechtmatig handelen, bleef Voorzitter Sarne de Vliegher volharden en bleef hij pogen zijn totaal onwettig handelen te rechtvaardigen. De Voorzitter is van mening dat hij de bevoegdheid moet hebben om elk raadslid te kunnen schorsen (lees: uitschakelen) die kritisch is en niet handelt op de wijze die hij dicteert.

Diezelfde dag als de hoorzitting van Raf, moest Ludo voor de Gemengde Raad van Beroep verschijnen. De Gemengde Raad van Beroep heeft veertien dagen later (op 12 juni) een beslissing genomen waarin zij Ludo volledig gelijk geeft en het handelen van de NGROD ten stelligste afkeurt en vernietigt.

Een ergere blaam kan de Voorzitter en de NGROD niet meer oplopen.

Lees hier: Beslissing van de Gemengde Raad van Beroep.

Het vonnis is vernietigend voor de NGROD.

De NGROD heeft geen enkel recht om een schorsing uit te spreken over een van zijn raadsleden. Dus zowel voor Ludo als voor Raf was dit een volledig onrechtmatige straf / sanctie. De uitspraak van de Gemengde Raad van Beroep is betekend door DRIE magistraten en TWEE dierenartsen.

Het ego van zowel de voorzitter als de magistraat is blijkbaar zo groot dat tot nu toe noch Ludo noch Raf enige excuses of rechtzetting hebben ontvangen vanwege de NGROD. Sterker nog, zowel de magistraat assessor Colpin als de voorzitter Professor De Vliegher blijven er bij dat ze het bij het rechte eind hadden… Zoals het verleden reeds heeft geleerd vinden de Voorzitter en de Magistraat-assessor met name dat zij “altijd” gelijk hebben, zelfs in die mate dat zij weigeren de beslissingen van de Gemengde Raad van Beroep op te volgen, hetgeen werkelijk ongezien is!

(zie ook de vele artikels die voorzitter Sarne De Vliegher schreef om de vrijspraak van collega C. De Cupere in het caudotomie dossier te hekelen. Een vrijspraak uitgesproken door … de Gemengde Raad van Beroep notabene).

Het IVDB vraagt zich af of een Prof Deontologie nog langer voorzitter kan blijven van de NGROD als hij zelfs de wetgeving die over de Orde der Dierenartsen handelt wel kent maar niet wil toepassen. Volgens de Professor is er immers “een lacune in de wet”. Dat de magistraat assessor, die ondertussen de pensioengerechtigde leeftijd ruimschoots heeft overschreden, met akkoord van een meerderheid van de resterende raadsleden een (dure) externe advocaat heeft ingehuurd om een procedure tot schorsing “uit te vinden”, maakt de zaak alleen nog erger.

Praktijkdierenartsen als u en ik worden daarentegen gestraft of moeten minstens voor een onderzoeker verschijnen van zodra we nog maar de schijn tegen hebben een wet te hebben overtreden. (à charge maar niet à décharge, weet je wel…)

De NGROD is nu al maanden niet rechtsgeldig samengesteld doordat Ludo Muls en eerder ook Raf Bombeek volstrekt illegaal worden buitengesloten uit de besluitvorming. Zij die kritisch zijn worden er gewoon op onrechtmatige, illegale wijze uitgezet!

Dit is onaanvaardbaar en ongezien.

Aangezien de Voorzitter blijft weigeren deze beslissing van de Gemengde Raad van Beroep na te leven, heeft onze secretaris Ludo een duidelijke aanmaning gestuurd naar de Voorzitter dat hij de beslissing van de Gemengde Raad van Beroep zal afdwingen via de rechtbank, indien de Voorzitter deze blijft negeren.

Beide collega’s hebben het nu wel gehad met deze wanpraktijken.

Het IVDB zal het hier in ieder geval niet bij laten.

Wordt vervolgd.

Patrick De Smedt
Voorzitter IVDB


Hoe plaats ik een reactie via DISQUS?Beste bezoeker, het gebruikte systeem om reacties te plaatsen op deze website is DISQUS. Indien u meer uitleg wenst over het gebruik van DISQUS kan u deze pagina bekijken. Wil u als ‘gast’ –zonder aanmelden– een reactie plaatsen? Klik dan eerst op het veld "Doe mee met de discussie", dan op "Naam" en vervolgens vinkt u “I’d rather post as a guest” aan.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS