PaardenPunt Vlaanderen - gezondheidscertificaat

NIEUWSBRIEF: Alarm Esdoornvergiftiging | Bouwvergunningen | Hippisch Toerisme

Alarm Esdoornvergitiging. De universiteiten van Luik en Gent roepen op om zeer alert te zijn voor esdoornvergiftiging. Tijdens het laatste weekend van november werden er op de Faculteit Diergeneeskunde (UGent) maar liefst acht paarden binnengebracht met atypische myopathie, de dodelijke spierziekte die veroorzaakt wordt door het eten van bv. bepaalde esdoornzaden.

http://paarden.vlaanderen/nieuwsbriefnieuw/index.php?id=53

Alarm Esdoornvergitiging
De universiteiten van Luik en Gent roepen op om zeer alert te zijn voor esdoornvergiftiging. Tijdens het laatste weekend van november werden er op de Faculteit Diergeneeskunde (UGent) maar liefst acht paarden binnengebracht met atypische myopathie, de dodelijke spierziekte die veroorzaakt wordt door het eten van bv. bepaalde esdoornzaden.

Eigenaars die momenteel nog paarden hebben lopen op weiden waar de vorige jaren slachtoffers vielen van atypische myopathie of op weiden waar esdoorns in de buurt staan, doen er goed aan om de dieren binnen te halen of te verplaatsen naar een veiligere locatie.
Wanneer de temperaturen voldoende onder nul gezakt zijn, daalt ook het risico op esdoornvergiftiging. Momenteel is de vorst nog niet sterk genoeg en dient u waakzaam te blijven.  

Meer info over deze aandoening kunt u terug vinden in een uitgebreid dossier op onze website.
» Klik hier voor het dossier omtrent esdoornvergifiting.

Indien u nieuwsberichten over dit thema wenst te ontvangen, kan u zich inschrijven via de website van de Luikse universiteit. Via deze website kan u ook gevallen melden en zo het onderzoek naar atypische myopathie een duwtje in de rug geven: www.myopathie-atypique.be

Paardensector en overheid in dialoog over ruimtelijke ordening
Sinds de oprichting van het Vlaams Paardenloket in 2009 stond de problematiek rond bouwvergunningen voor paardenhouders steeds hoog op de agenda. Hoewel er sindsdien regelmatig vooruitgang werd geboekt, heerst er op vlak van stedenbouwkundige vergunningen voor paardenhouderijen in agrarisch gebied momenteel nog steeds zeer veel rechtsonzekerheid.

Momenteel worden hierdoor zo goed als alle niet-professionele dossiers negatief geadviseerd door het Departement Landbouw en Visserij. Als er door gemeenten of deputaties vergunningen worden afgeleverd, dreigen die - wanneer er beroep wordt aangetekend - veelal te resulteren in vernietigingen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Hierdoor wordt de ontwikkeling van de paardensector afgeremd.

PaardenPunt Vlaanderen is zeer bekommerd over deze rechtsonzekere toestand en organiseerde daarom op 3 november 2016 een dialoogdag op de Faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke. Niet minder dan 43 personen namen er aan deel.
» Klik hier voor het verslag.
 

Mooi jaar voor hippische recreatie
Meer mogelijkheden voor schuilhokken
Voor de recreatieruiters en -menners in Vlaanderen bracht 2016 heel wat goed nieuws. De jarenlange inspanningen van diverse overheden en organisaties wierpen dit jaar enkele mooie vruchten af. Op zaterdag 30 april stond de opening van het Ruiter- en Mennetwerk De Merode op het programma. Deze routestructuur strekt zich uit over drie provincies.
In mei volgde de Grensroute in Essen. De vzw Essense Aanspanning trok in samenwerking met de gemeente en het VVV de kar van dit project. Bovendien stak Toerisme Provincie Antwerpen financieel een hart onder de riem.

In november waren alle ogen dan weer gericht op de provincie Oost-Vlaanderen. In het kader van het ambitieuze project ‘Oost-Vlaanderen in Galop’ werden er op korte tijd twee knappe hippische routes geopend: de Damslootroute in Destelbergen en de Grensroute in Sint Laureins.
Vergunningsvrije oppervlakte verhoogd van 20 naar 40 vierkante meter

De Vlaamse regering heeft het besluit “tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is” gewijzigd. Onder strikte voorwaarden heeft u voortaan geen vergunning meer nodig voor schuilhokken met een oppervlakte tot veertig m2 (per aaneengesloten groep van percelen in één eigendom). Tot kort waren schuilhokken slechts vrijgesteld als ze niet groter waren dan twintig m2.

Uiteraard zijn er wel wat bijkomende voorwaarden. Zo mag het schuilhok niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied liggen (met uitzondering van parkgebied), moet het opgebouwd worden uit houten wanden, mag het maximaal drie meter hoog zijn, dient minstens 1 wand volledig open te blijven,...

Bekijk zeker alle voorwaarden op onze website.
 
» Klik hier voor meer info » Klik hier voor meer info

PaardenPunt Vlaanderen: informatie- en adviesverlening
Hulp bij al uw vragen rond paarden en paardachtigen
Naast het identificeren en registreren van paarden en paardachtigen, heeft PaardenPunt Vlaanderen ook een informatieve en adviserende functie. Bovenop de informatie die we verspreiden via onze website en nieuwsbrieven, kan u bij ons namelijk steeds terecht met hippische vragen. Aarzel dus niet om ons te contacteren.
» Klik hier voor onze contactpagina.

Bekijk ook zeker

Wees alert voor eikels

Het occasioneel opeten van enkele eikels of bladeren is geen reden tot ongerustheid. Enkel wanneer grotere hoeveelheden opgenomen worden, kunnen problemen ontstaan.
» Klik hier voor meer info.Vernieuwd dossier: De paardensector in Vlaanderen, een succesverhaal

Na de recente successen op de Olympische en Paralympische Spelen in Rio, konden we weer een aantal mooie resultaten toevoegen aan ons webdossier.
» Klik hier voor meer info.


Nieuwe tarieven HorseID sinds 1 oktober 2016
D
e digitale procedure werd slechts een halve euro duurder, terwijl de kosten voor de klassieke "papieren" werkwijze wel aanzienlijk de hoogte in gingen.
» Klik hier voor meer info.

 
© Foto's (van boven naar beneden): nLightment | PaardenPunt Vlaanderen | Gaetan Hunin| PaardenPunt Vlaanderen | PaardenPunt Vlaanderen | UGent | PaardenPunt Vlaanderen | PaardenPunt Vlaanderen
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Persberichten