nieuwsbrieven | IVDB, FAVV, Vlaams Paardenloket, Flanderijn Incasso.

Paspoorten voor gezelschapsdieren
Categorie: FAVV

Paspoorten voor gezelschapsdieren

Mededeling van de FOD Volksgezondheid in verband met de uitreiking van de paspoorten voor gezelschapsdieren. De FOD wenst de dierenartsen te herinneren aan de verplichte regels

...
Verhoogde waakzaamheid voor rundertuberculose
Categorie: FAVV

Verhoogde waakzaamheid voor rundertuberculose

België is officieel vrij van rundertuberculose sinds 25 juni 2003. Dit betekent dat minder dan 0,1% van de rundveebedrijven in België getroffen zijn door de ziekte.

...
Omzendbrief: duiven in de voedselketen
Categorie: FAVV

Omzendbrief: duiven in de voedselketen

OMZENDBRIEF: DUIVEN IN DE VOEDSELKETEN

Op 15 juni 2015 heeft het FAVV een omzendbrief gepubliceerd over het in de voedselketen brengen van duiven (...

Gebruik van geneesmiddelen bij paardachtigen
Categorie: FAVV

Gebruik van geneesmiddelen bij paardachtigen

Het fagg, het FAVV en de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu hebben een samenvattend document in verband met het gebruik van geneesmiddelen bij paardachtigen

...
Herinnering: Een kadaster voor dierenartsen!
Categorie: FAVV

Herinnering: Een kadaster voor dierenartsen!

Verbetering van de communicatie over epidemiologische en sanitaire situaties:
Verspreiding van gerichte informatie per diersoort en per regio in functie van de

...