Problemen bij de Orde der Dierenartsen

Democratisch verkozen leden van de Orde der Dierenartsen mogen niet zetelen van de, voor het leven benoemde, magistraten

Persbericht
8 mei 2017

Problemen van de Orde der Dierenartsen blijven aanhouden.

“Orde moet zich beperken tot kerntaak”

Op 30 juni 2016 werden, zoals alle drie jaar, verkiezingen georganiseerd voor de Nederlandstalige Gewestelijke Raad Orde der Dierenartsen (NGROD). Vier collega’s kwamen op met een nieuw programma dat haaks stond op het vorige beleid. Hun visie? De Orde moet zich beperken tot de taken waarvoor ze is opgericht: deontologische codes opstellen en controleren, correcte toepassing van het tuchtrecht garanderen, en de overheid adviseren. En daarover willen ze open communiceren met hun 3500 leden. Ze werden alle vier verkozen maar tot nu toe konden ze nog niks waarmaken.

Hoge Raad benoemde zichzelf

Normaal verkiezen de verkozen leden van de NGROD de vertegenwoordigers die zullen zetelen in de Hoge Raad die voor de helft uit Franstalige dierenartsen en voor de helft uit Nederlandstalige dierenartsen bestaat. De nieuw verkozen raadsleden zochten een meerderheid binnen NGROD. Ze wilden vooraf een gesprek met de Waalse collega’s en vroegen om de samenstelling van de Hoge Raad uit te stellen. Maar dat was niet naar de zin van de magistraten. Tijdens een bijeenkomst op 13 oktober besliste de Hoge Raad –in haar oude samenstelling– om zichzelf opnieuw te benoemen voor de komende 3 jaar. Op 14 oktober 2016 kon de nieuwe ploeg van NGROD officieel van start gaan.

Er werd gezocht naar een compromis maar de meerderheid binnen NGROD werd telkens buitenspel gezet. In november beslisten 4 raadsleden om naar de Raad van State te stappen tegen de onrechtmatige beslissing van de Hoge Raad om de vorige legislatuur in functie te laten; ze deden dit met eigen financiële middelen.

Extra geduld voor nieuw beleid voor alle Vlaamse dierenartsen.
Tijdens de zitting voor de Raad van State sprak de auditeur van een ernstig incident maar hij had zijn twijfels over de hoogdringendheid. In haar vonnis van 4 mei 2017 volgt de voorzitter zijn redenering en doet geen uitspraak over de grond van de zaak.

Hoop op nieuw beleid
De Hoge Raad kon de nieuwe meerderheid niet accepteren, pesterijen en procedures volgden elkaar op. Vorige week werden voorzitter en secretaris NGROD op non-actief gezet op basis van een nieuw procedurereglement. Dit werd opgemaakt door de niet meer verkozen Hoge Raad om de democratisch verkozen voorzitter en secretaris van de NGROD op non-actief te kunnen zetten. De juridische strijd gaat verder; er heerst een complete stilstand van de activiteiten die de Orde zou moeten doen.

Het rommelt al jaren binnen de Orde der Dierenartsen. Ze maakte iedereen die protesteerde monddood en vervolgde zelfs, in de vorige legislatuur, al 2 verkozen raadsleden om die reden. Dat waren de dierenartsen duidelijk beu, vandaar dat ze op een nieuw programma stemden. De leden, alle Belgische dierenartsen dus, worden ook niet op de hoogte gebracht van al dit juridisch getouwtrek vermits er een algemene zwijgplicht geldt voor raadsleden en dat er geen enkele transparantie is in de beslissingen van de Hoge Raad.

Orde der Dierenartsen is volledig afhankelijk van de magistraten
De Orde der Dierenartsen waakt over de kwaliteit van de diergeneeskunde in België. Dit doet ze door een deontologische code op te stellen, dierenartsen die de deontologische regels overtreden te sanctioneren en de overheid te adviseren over wetgeving die de dierenartsen aanbelangt. Alle dierenartsen zijn verplicht zich aan te sluiten. België telt 5500 dierenartsen. De Orde der Dierenartsen beschikt over een jaarlijks budget van 1.000.000 euro. Ondanks de totale impasse blijven de reeds lang gepensioneerde magistraten zichzelf zitpenningen uit betalen.

Meer info?
Patrick De Smedt – IVDB/DVK voorzitter 0475/494169

Persbericht verschenen op: http://www.belga.be/nl/press-release/details-61769/?langpr=NL


Bron afbeelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Magistraat#/media/File:William_Hogarth_004.jpg 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Nieuwsbrieven

Zoekertjes