16% minder dieren in Vlaamse asielen in 2016

vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN DIERENWELZIJN

11/06/2017

16% minder dieren in Vlaamse asielen in 2016

In 2016 is het aantal dieren in Vlaamse asielen gedaald met 16%. Zelfs bij de katten is er een voorzichtige daling van 5%. Het aantal ‘spuitjes’ (euthanasie) is gedaald met 20%. Vlaams Dierenminister Ben Weyts liet de cijfers verzamelen. “Hoe minder dieren er noodgedwongen in asielen belanden, hoe beter”, zegt Weyts. “Nog dit jaar komt er een centrale databank voor katten, zodat er nog meer dieren thuis gebracht kunnen worden”.

Vlaams Dierenminister Ben Weyts houdt de vinger aan de pols bij de dierenasielen. “In asielen kan je vaak zien wat er in de dierenwereld beweegt en wat misschien moet worden bijgestuurd”, zegt Weyts. Zijn diensten hebben dit jaar een extra inspanning gedaan om meer cijfergegevens van de Vlaamse asielen bij elkaar te sprokkelen. Zo wordt het plaatje steeds vollediger. Van 85 asielen zijn nu alle gegevens bekend uit de 2 voorgaande jaren. Samen is dat genoeg cijfermateriaal om enkele evoluties in kaart te brengen.

In 2016 zijn er opvallend minder dieren terechtgekomen in een asiel (-16%). Zelfs bij katten, die traditioneel sterk vertegenwoordigd zijn in asielen, tekent zich een hoopgevende daling af (-5%). Dat is opvallend, omdat er sinds het aantreden van Weyts een kordater beleid wordt gevoerd, waarbij meer verwaarloosde of mishandelde dieren in beslag genomen worden. Gemiddeld worden er nu elke maand zo’n 200 dieren in beslag genomen en een deel van die dieren wordt opgevangen in asielen. Zo is het aantal inbeslaggenomen katten in de asielen in 2016 sterk gestegen (+250%).

De asielen hebben vorig jaar ook minder dieren een spuitje moeten geven. Het aantal geëuthanaseerde dieren daalde met 20%. “Dit zijn hoopgevende cijfers”, zegt minister Weyts. “Als er veel dieren terechtkomen in een asiel, dan gaat het niet goed met het Dierenwelzijn. Dalende cijfers geven hoop dat het in Vlaanderen stilaan de goede kant opgaat”.

Kattendatabank

Het aantal katten in asielen kan in de nabije toekomst trouwens nog verder dalen door de opstart van een centrale databank voor de registratie van katten, naar analogie met de hondendatabank die al langer bestaat. Dankzij de hondendatabank konden in 2016 maar liefst 82% van alle gevonden honden herenigd worden met hun baasje. Slechts 5% van de gevonden katten kon terug thuis gebracht worden. “We gaan nog dit jaar van start met de kattendatabank”, zegt Weyts. “Eigenlijk is alles zo goed als klaar. We wachten nu alleen nog op het akkoord van de Privacycommissie”.

Weyts roept meteen ook iedereen op die een dier in huis wil halen om regelmatig een dierenasiel te bezoeken. Hij haalde zelf een asielkat en een asielhond in huis. “Ik kan zelf getuigen dat je met wat geduld altijd je beste vriend in een dierenasiel vindt" zegt Weyts. “Dus, al wie een dier in huis wil halen: ga een kijkje nemen in het asiel”.

Honden

  2015 2016 Evolutie

Gevonden

Afgestaan

In beslag genomen

Onbekend

TOTAAL IN

4599

3613

545

230

8987

4642

3597

880

217

9336

 

 

+61%

Terug naar eigenaar

Geëuthanaseerd

Natuurlijke dood

Geadopteerd

TOTAAL UIT

3.700

181

47

4.871

8.799

3.799

185

50

4.919

8.953

+3%

 

 

+1%

 

Katten

  2015 2016 Evolutie

Gevonden

Afgestaan

In beslag genomen

Onbekend

TOTAAL IN

10.082

3.645

108

4.921

18.756

13.598

3.167

378

795

17.938

 

 

+250%

Terug naar eigenaar

Geëuthanaseerd

Natuurlijke dood

Geadopteerd

TOTAAL UIT

380

1.651

892

14.214

17.137

710

1.422

1.003

13.301

16.436

 

-14%

 

Totaal (alle dieren)

  2015 2016 Evolutie

Gevonden

Afgestaan

In beslag genomen

Onbekend

TOTAAL IN

17.440

11.725

2.225

12.915

44.305

22.013

9.312

1.328

3.989

37.242

 

 

 

 

-16%

Terug naar eigenaar

Geëuthanaseerd

Natuurlijke dood

Geadopteerd

TOTAAL UIT

5.350

2.283

1.932

25.546

37.111

4.570

1.820

1.532

25.695

33.617

 

-20%

 

Contact: Jeroen Tiebout, 0477/99 80 88

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Nieuwsbrieven