Controle door de FOD Economie

We weten het al sinds begin januari: volgens een nieuwsbrief van de NGROD heeft de FOD Economie beslist in de loop van 2016 op tal van KHD praktijken even te gaan kijken of aan de informatieplicht naar de consument toe wordt voldaan. Van een paar collega's waar een FOD Economie ambtenaar al is langs geweest, zijn we te weten gekomen welke informatie echt noodzakelijk is.

Onderstaande weergave geeft een opsomming:

Rechtsvorm: Ben je een éénmanszaak of vennootschap?
Ondernemingsnummer: Is hetzelfde als je nummer bij de Kruispuntbank.
Maatschappelijke zetel: Is voor vele van ons hetzelfde als het praktijkadres.
Telefoonnummer: Is duidelijk
Emailadres: Indien je een praktijk email adres hebt? Indien geen dan ook geen vermelden!

Het onwettig aangemaakt NGROD email adres is hier NIET van toepassing.
De NGROD heeft geen inzagerecht in hetgeen je klanten je eventueel zouden mailen.

Dierenartsen werkzaam in de praktijk: Spreekt voor zich.

Dan de vermelding:
Dierenarts is een gereglementeerd beroep door de Orde der Dierenartsen.
Dierenartsen dienen zich te houden aan de code der plichtenleer terug te vinden op www.ordederdierenartsen.be

Blijkbaar is het de bedoeling dat nog meer misnoegde klanten makkelijk de weg naar het lucratieve klachtensysteem van de NGROD zouden vinden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij: Hier dan het polisnummer invullen.

Blijkbaar weet men bij het FOD Economie niet dat een mogelijke schadelijder zich naar haar/zijn verzekering moet wenden, in geval van… en niet naar de verzekering van de mogelijke veroorzaker van de schade.
Of is deze vermelding een vraag van de NGROD geweest?

Het gebruik van radioactieve straling is goedgekeurd door het FANC, Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel. De röntgenbuis wordt jaarlijks gekeurd door xxx, "adres".
Spreekt voor zich!

Het geneesmiddelendepot van onze praktijk heeft identificatienummer xxx, afgeleverd door het FAGG, Victor Hortaplein 40/40, 1000 Brussel.
Spreekt ook voor zich !

Vaste tarieven:
Het staat iedereen vrij hierbij te vermelden wat men zelf wil.
Van welke items men een tarief wil vermelden en welke het bedrag is.

Om het "shoppen" door eigenaars van gezelschapsdieren van de ene praktijk naar de andere, op zoek naar het goedkoopste, tegen te gaan, stellen wij voor dat iedereen volgende tarieven afficheert:

Vaste tarieven:

consult spreekuur: 1 euro plus variabele onkosten
consult weekend: 2 euro plus variabele onkosten
Huisbezoek: 5 euro puls variabele onkosten

Sterilisatie: afhankelijk van het gewicht en de ouderdom van het dier.

Het kan niet de bedoeling zijn dat het vermelden van je tarieven gaat leiden tot een prijzenslag onder de collega's gezelschapsdieren!

Indien verdere vragen, gelieve contact op te nemen met het secretariaat van het IVDB/DVK


Nieuws

DogID Online

DogID online - databank registratie honden.