LIDMAATSCHAP VeDa 2021

Aangezien IV-DB heeft besloten ophouden te bestaan, geven we de fakkel over (inclusief de voordelen van de kortingen van de groepsverzekeringen) aan de nieuwe vereniging VeDa (Verenigde Dierenartsen); wordt allen massaal lid van VeDa. Zij hebben ons vertrouwen.

LIDGELD 2021 ...
eenzelfde bedrag voor nog meer inzet. Opgelet, de onderstaande bedragen zijn BTW inclusief. Elke zelfstandige dierenarts kan het BTW-bedrag echter integraal recupereren.

volgens promotiejaar (jaar van afstuderen):

PromotiejaarLidgeld
2020 en 2021 GRATIS tot einde 2021!
2019 en eerder €302,50
Gepensioneerde collega's en
sympathisanten
€60,50

 

Betaling en inschrijving

Stort het lidgeld t.a.v.:

VeDa (Verenigde Dierenartsen)
Industriepark West 75
9100 Sint Niklaas

Rek. nr: BE 90 7360 7362 9532
met vermelding van:
- uw Ordenummer,
- uw BTW-nummer,
- uw vakgebied (khd, ghd, bmo, …),

... Zie voorbeeld hieronder,

Het versturen van een betalingsbewijs voor de boekhouding gebeurt van zodra we de betaling op de bankrekeninguittreksels van VeDa hebben vastgesteld.

Overschrijvingsformulier lidmaatschap VeDa dierenartsen beroepsvereniging 2021
 

Waarom heeft u er alle belang bij om lid te worden van VeDa?

Omdat uw professionele belangen als dierenarts onze grootste drijfveer zijn. U kan rekenen op een nieuwe, gedreven, competente ploeg die uw belangen verdedigt: student diergeneeskunde, practicus kleine huisdieren, grote huisdieren, Dmo.,.. om het even!

Het lidgeld bewijst dat het mogelijk is om voor een geringe bijdrage uw belangen als dierenarts het best te verdedigen!

lidworden 2018

Welke voordelen biedt het VeDa lidmaatschap u in 2021?

We zetten de voordelen van het lidmaatschap nog even op een rij ...

 1. Bent u lid van het VeDa, dan kan u toetreden tot een groepspolis verzekering, bv. een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid, hospitalisatie, gewaarborgd inkomen, etc. De jaarlijkse premie van zo'n polis is stukken goedkoper dan wanneer men een individuele polis afsluit. En,… de inhoud is op maat gemaakt!

  Nieuw sinds 2017 is dat we in iedere provincie een verzekeringskantoor hebben die deel uitmaakt van B.BA medical (B.BA - uw lokale verzekeringsmakelaar en partner van VeDa), waarvan de medewerkers desgewenst tot bij u thuis komen, om een op maat gemaakte polis samen met u op te stellen. Dit is uniek in diergeneeskundig Vlaanderen!

 2. Bij een beroepsgerelateerd probleem waarbij u gerechtelijk advies of hulp nodig heeft, of een advocaat zoekt, ondersteunt VeDa u. Wij helpen u op weg om de geschikte bijstand te vinden.

 3. Om wanbetalers aan te manen hun openstaande factuur toch te betalen, kan u als VeDa-lid beroep doen op een incassobureau om de facturen alsnog te innen.

 4. Vertegenwoordiging bij de federale en Vlaamse overheid, in de bevoegde commissies, raden, etc.

Hebt u zelf een voorstel, laat het ons weten... wij zoeken dan uit hoe we als groep voordeliger kunnen geholpen worden.

 


Zich aansluiten bij VeDa heeft heel wat persoonlijke voordelen:

 • U kan zich aansluiten bij een groepspolis van bv. een beroepsverzekering. Dit is goedkoper dan het afsluiten van een individuele polis.
 • U kan gratis beroep doen op de diensten van een Incassobureau.
 • VeDa zorgt voor lidmaatschap van bijscholingen aan duidelijk lager tarief (en zelfs gratis).
 • Enz.

In de toekomst heeft VeDa uw steun hard nodig om actie te ondernemen om het beroep van dierenarts te beschermen:
Hoe meer leden we tellen, hoe groter ons gewicht in de schaal bij onderhandelingen met de overheid.

Tegenover derden: 1 BEROEP = 1 STEM.
Twijfel dus niet langer en word (terug) lid!

Nu en dan even achterom kijken kan geen kwaad.

Wat deed het IV-DB/DVK bestuur de afgelopen jaren voor het beroep van dierenartsen? Een greep uit het palmares van het IV-DB:
 1. De IV-DB vertegenwoordiger bij het FANC, was de drijvende kracht achter de gratis brochure “Veilig gebruik van Röntgenstralen voor diergeneeskundig gebruik”. Gratis ter beschikking van iedere collega die een Röntgen apparaat heeft. De IV-DB vertegenwoordiger bij het FANC kantte zich ondermeer tegen nodeloze verplichte bijscholingen (het ontwerp van KB “Bescherming tegen ioniserende straling in de Diergeneeskunde”, zou wat graag iedere collega even op de schoolbanken willen ...).
 2. De IV-DB / DVK vertegenwoordigers op Vetconsult, het maandelijkse treffen bij het FAVV van alle dierenartsen organisaties, zorgden ervoor dat:
  • de blauwtongvaccinatie in handen bleef van de dierenartsen ondanks meerdere aanvallen van de landbouworganisaties;
  • bloednamemateriaal gratis ter beschikking wordt gesteld en ophaling voor de GHD practici;
  • het sanitair mandaat van GHD practici voldoende waarborgen biedt om diergeneeskundige handelingen enkel door dierenartsen te laten uitvoeren aan correcte vergoedingen;
  • de bedrijfsbegeleiding hertekend zal worden;
  • de wet op de erkenning van dierenartsen en associaties herschreven wordt;
  • het cascadesysteem moet vereenvoudigen vooral voor de niet-voedselproducerende dieren
 3. De wetten en bepalingen van begin 2001, die het gebruik van diergeneesmiddelen in de dagelijkse praktijkvoering zo goed als onmogelijk zou/wou maken, werden drastisch aangepast! Hoofdzakelijk door het syndicale werk van IV-DB bestuur. 
 4. Vroeger niet van toepassing, nu een must: Zaken die het beroep van dierenarts aanbelangen of er invloed op hebben, worden op de eerste plaats met de dierenartsen zelf besproken. 
 5. Het IV-DB probeerde op iedere bijeenkomst waar diergeneeskundige onderwerpen op de agenda staan, een afgevaardigde aan tafel te hebben.
 6. Het exclusief in handen houden van dierenartsen: blauwtongvaccinatie, IBR vaccinatie, het chippen van paarden en gezelschapsdieren, etc. De bedrijfsbegeleiding eindelijk eens uitwerken als een globaal bewakingsplan met een honorering van de dierenarts.
 7. Voor het IV-DB was één zaak zéér duidelijk: Diergeneeskundige handelingen enkel en alléén door diergeneeskundige handen!

Maar er blijft nog werk aan de winkel !!...

Corona-maatregelen en regels, opkomen voor BMO's en DMO's, ... Allemaal dossiers waar onze tussenkomst voor ons allen nu reeds vruchten heeft afgeworpen.

Maar, als overheidsreactie werd éénieder verdacht, gesanctioneerd,... werden karrevrachten administratieve controlemaatregelen ingesteld om het doen en laten van de gewone practici te traceren: registers, electronische middelen, computerregistraties... Meestal zonder resultaat voor de reële problematiek: fraudeurs vinden altijd hun weg!!

Ondertussen zitten alle practici met een administratieve taak die stilaan onze hoofdactiviteit (diagnose stellen, therapie doorvoeren, bijscholing, keuren, etc...) overstijgt.

Ooit komt een hevige reactie, een einde aan dit ambtenaren gedoe. Maar wanneer??
VeDa is vastbesloten om deze ommekeer te versnellen. Papier na papier, register na register willen wij de absurditeit, de ONBESTAANDE toegevoegde waarde aantonen en vereenvoudiging afdwingen.

Daarvoor is uw hulp, uw lidmaatschap, uw medewerking nodig.

 

VeDa - de beroepsvereniging voor ALLE dierenartsen!

ivdb alle dierenartsen