Jobplatform van en voor dierenartsen!

Hieronder vindt u werkaanbiedingen terug, evenals werkzoekende dierenartsen en niet-dierenartsen — ook praktijk overnames worden hier geplaatst.

U kan als IVDB-lid altijd gratis een werkaanbieding doorgeven, of uw kandidatuur voor het vinden van een job.
Niet-leden betalen 40 euro per kalenderjaar.

Beste,

Ik ben niet meer werkzoekend, bij deze mag je mijn mini-cv dus van jullie site halen. Dikke merci voor jullie fantastisch systeem trouwens! Dé ideale manier om werk te vinden.

Jobplatform IVDB

Sinds eind februari heb ik dankzij IVDB deeltijds werk gevonden in een eenmanspraktijk. U mag dus mijn mini cv van de site halen.

Lid worden

Lidmaatschap IVDB 2019

ANNONCES 2019
AANPASSING VOORWAARDEN

Vanaf 01 januari 2019 zal het plaatsen van om het even welke aankondiging (werkaanbieding, lijst vervangers of Mini CV, zoekertje plaatsen, enz.) op de digitale platformen van het IVDB enkel nog gratis zijn voor IVDB leden – nl. de dierenartsen die als lid staan geregistreerd op onze ledenlijst, zijnde deze van 2019.

Niet-leden zullen alsnog hun aankondigingen op de digitale platformen van het IVDB kunnen publiceren (website, Facebook,..) mits een éénmalige jaarlijkse vergoeding van 40 euro.

Stort 40 euro op rekening van:
IVDB/DVK vzw - Heidestraat, 72 - 3500 Hasselt
Rek. nr: 738-0041943-61

met vermelding van:
- uw Naam,
- "Annonces 2019"

Voor Europese overschrijvingen:
IBAN: BE62 7380 0419 4361
BIC: KREDBEBB

Als het een dringende annonce betreft, stuur ons dan even het betalingsbewijs per mail,
dan zetten we de aanbieding onmiddellijk online!

Of word gewoon lid
& geniet ineens van ALLE voordelen die lidmaatschap bij het IVDB biedt!

Resultaten steekproef werking NGROD

Artikel index

Niet de mening van hen die een instantie belichamen, dan wel van hen die het moeten ondergaan, is doorslaggevend om een goed imago te creeëren...
Wij vragen naar uw mening, over hoe u de N.G.R.O.D. ervaart.
We stelden al een ganse lijst vragen samen, doch mocht u zich geroepen voelen er nog andere te stellen... wij houden u niet tegen!

89 resultaten

A-B-C-D-E

A. Werd u ooit al bij de Orde geroepen voor de behandeling van een klacht tegen u?
 • Ja:
 • Nee:
 • 32
 • 57
vraag A
B. Was het een klacht van...
 • Een klant
 • Een collega
 • Nvt
 • Andere
 • De NGROD
 • 12
 • 13
 • 59
 • 9
 • 5
vraag B
C. Werd u voorafgaandelijk aan uw verplicht bezoek aan de NGROD (om een verhoor te ondergaan) ingelicht over de details van de klacht?
 • Ja
 • Nee
 • Nvt
 • 7
 • 21
 • 61
vraag C
D. Bent u naar het verhoor geweest?
 • Ja
 • Nee
 • Nvt
 • 29
 • 0
 • 60
vraag D
E. Werd u begeleid door een raadsman of collega?
 • Ja
 • Nee
 • Nvt
 • 6
 • 25
 • 58
vraag E