Overname KHD praktijk West-Vlaanderen

't Kabientje is een KHD praktijk gelegen te Menen (West-Vlaanderen). Sinds kort volledig nieuwe uitrusting (isofluraan gasanesthesie, RX toestel, inoxen hospitalisatiekooien etc.).

Het is een zeer goed draaiende praktijk die beschikt over een ruim klantenbestand.
't Kabientje is ook lid van de wachtdienst.

Een inwerkperiode is zeker mogelijk.

Op de bovenverdieping zijn 3 kamers aanwezig, dus mogelijkheid tot uitbreiding naar eventuele studio.

Voor meer info, graag contact opnemen op het nummer 0492 09 59 21.


ANNONCES 2019
AANPASSING VOORWAARDEN

Vanaf 01 januari 2019 zal het plaatsen van om het even welke aankondiging (werkaanbieding, lijst vervangers of Mini CV, zoekertje plaatsen, enz.) op de digitale platformen van het IVDB enkel nog gratis zijn voor IVDB leden – nl. de dierenartsen die als lid staan geregistreerd op onze ledenlijst, zijnde deze van 2019.

Niet-leden zullen alsnog hun aankondigingen op de digitale platformen van het IVDB kunnen publiceren (website, Facebook,..) mits een éénmalige jaarlijkse vergoeding van 40 euro.

U ontvangt na betaling een referentienummer waarmee u gedurende het lopende kalenderjaar annonces kan laten publiceren.

Stort 40 euro op rekening van:
IVDB/DVK vzw
Heidestraat, 72 - 3500 Hasselt
Rek. nr: 738-0041943-61

met vermelding van:
- uw Naam,
- "Annonces 2019"

Voor Europese overschrijvingen:
IBAN: BE62 7380 0419 4361
BIC: KREDBEBB

Als het een dringende annonce betreft, stuur ons dan even het betalingsbewijs per mail,
dan zetten we de aanbieding onmiddellijk online!

Of word gewoon lid
& geniet ineens van ALLE voordelen die lidmaatschap bij het IVDB biedt!

Meer werkaanbiedingen