Dierenarts kleine huisdieren (3 dagen/week), Gent

Dierenarts kleine huisdieren in een praktijk met 2 dierenartsen, een secretaresse en twee vrijwilligers.

Voornamelijk om dinsdag, woensdag en donderdag te werken van 9u tot 20u. In de voormiddag opereren we samen, in de namiddag doe jij de consultaties terwijl ik de huisbezoeken doe.

Mijn vertrekkende collega is hier nog tot eind februari, zodat wij je samen kunnen inwerken.

Graag zo snel mogelijk contact opnemen op het nummer 09/227 94 73.

Datum indiensttreding: zo rap mogelijk


ANNONCES 2019
AANPASSING VOORWAARDEN

Vanaf 01 januari 2019 zal het plaatsen van om het even welke aankondiging (werkaanbieding, lijst vervangers of Mini CV, zoekertje plaatsen, enz.) op de digitale platformen van het IVDB enkel nog gratis zijn voor IVDB leden – nl. de dierenartsen die als lid staan geregistreerd op onze ledenlijst, zijnde deze van 2019.

Niet-leden zullen alsnog hun aankondigingen op de digitale platformen van het IVDB kunnen publiceren (website, Facebook,..) mits een éénmalige jaarlijkse vergoeding van 40 euro.

U ontvangt na betaling een referentienummer waarmee u gedurende het lopende kalenderjaar annonces kan laten publiceren.

Stort 40 euro op rekening van:
IVDB/DVK vzw
Heidestraat, 72 - 3500 Hasselt
Rek. nr: 738-0041943-61

met vermelding van:
- uw Naam,
- "Annonces 2019"

Voor Europese overschrijvingen:
IBAN: BE62 7380 0419 4361
BIC: KREDBEBB

Als het een dringende annonce betreft, stuur ons dan even het betalingsbewijs per mail,
dan zetten we de aanbieding onmiddellijk online!

Of word gewoon lid
& geniet ineens van ALLE voordelen die lidmaatschap bij het IVDB biedt!