Veescoop varkens - eerste semester 2018

veescoop varkens

pencil gIN HET KORT

AVP (Afrikaanse Varkenspest): verhoogde waakzaamheid, dreiging in Euro-pa. UPDATE sept 2018: positieve everzwijnen aangetroffen in de provincie Luxemburg. Er zijn nog geen uitbraken op commerciële varkensbedrijven.

PED (Porciene Epidemische Diarree): steekproef op zeugenbedrijven in Vlaanderen, geen antistoffen aangetoond.

APP (Actinobacillus pleuropneumoniae): in de eerste helft van 2018 werden er meer Actinobacillus pleuropneumoniae stammen getypeerd met ook een groter aantal types ten opzichte van 2017. Voornamelijk serotype 2 kende een sterke stijging ten opzichte van 2017 met een verdubbeling van het aantal isolaties.

eye gIN DE KIJKER

veescoop varkens 102018 01Uit de autopsiezaal: liggingsveranderingen

In de autopsiezaal zien we in de eerste helft van 2018 bij zeugen, opfokgelten en zware vleesvarkens vaak sterfte te wijten aan liggingsveranderingen van organen. De afgelopen 3 jaar was de meest voorkomende doodsoorzaak bij fokdieren een liggingsverandering, met name torsie van een leverkwab, de milt of een stuk darm.

Dieren met diep ingesneden leverlob-ben, zoals het varken, zijn zeer vatbaar voor leverkwabtorsie.

Liggingsverandering.

Opvallend op lijkschouwing: acute sterfte door liggingsveranderingen.

veescoop varkens 102018 02Normaal uitzicht van een varkenslever:
diep ingesneden leverlobben.

Hoe ontstaat een leverkwabtorsie?

Dieren met diep ingesneden leverlobben, zoals het varken, zijn zeer vatbaar voor leverkwabtorsie.

Het varken heeft een linker en rechter leverkwab die elk nog ingedeeld is in een laterale en mediale kwab. In de meeste gevallen betreft het de linker laterale leverkwab (zie foto vorige pagina, gele pijl: torsieplaats) die om haar lengteas draait. Er treedt erge stuwing van de betrokken leverkwab op door afsnoering van de bloedafvoer, terwijl er nog steeds bloedaanvoer is. Uiteindelijk kan dit resulteren in een scheur van het leverkapsel en de lever waardoor een bloeding in de buikholte ontstaat, met sterfte tot gevolg. Oudere zeugen die net geworpen hebben en een nest biggen zogen, zouden extra gevoelig zijn voor leverkwabtorsie. De extra ruimte in de buikholte na het werpen en het zogen in zijligging zouden de eigenlijke torsie veroorzaken.

graph gIN BEWEGING?

ProgrammaBevindingen 2018 (jan-jun)Trend
Salmonella In de eerste helft van dit jaar kregen 13 bedrijven een risico-statuut, dit zijn er 7 minder dan dezelfde periode in 2017
Biggenmonitor Sinds maart 2018, start van de vernieuwde Biggenmonitor, zijn er reeds 49 Biggenmonitors uitgevoerd -
Biggenmonitor Op 16,2 % van de deelnemen-de bedrijven is geen PRRS-virus aangetoond -
Autopsie 1.075 kadavers -

-: Situatie stabiel.

Biggenmonitor: geen prrs aangetoond op 16,2% van de bedrijven.


Veescoop? DGZ ondersteunt, ook in opdracht van het FAVV, veehouders en dierenartsen bij de bestrijding, monitoring en preventie van dierziekten. Deze eerste editie rapporteert over de eerste 6 maanden van 2018.

logo dgz s