Veescoop pluimvee - eerste semester 2018

veescoop pluimvee intro 001

pencil rIN HET KORT

NCD (New Castle Disease): eerste uitbraak bij hobbypluimvee sinds 1998, de voorbode van meerdere uitbraken, ook bij professioneel pluimvee.

AI (Aviaire Influenza): verhoogde waakzaamheid door de aanwezigheid in de ons omringende landen.

eye rIN DE KIJKER

veescoop pluimvee 102018 01Ziekte van Newcastle zorgt voor verhoogde sterfte

Al de gevallen van de ziekte van Newcastle (NCD) die in de eerste helft van 2018 werden bevestigd, vertoonden het klassieke beeld van de ziekte: ver-hoogde sterfte, zenuwsymptomen (draainekken) en groene mest.

DGZ voerde autopsie uit op verschil-lende inzendingen van pluimvee besmet met de ziekte van Newcastle. Hoewel het macroscopisch beeld op autopsie varieerde tussen de verschil-lende inzendingen, hadden ze vrijwel allemaal gestuwde longen en een ont-stoken luchtpijp. Daarnaast was er vaak een ontsteking van de nieren en een galgroen gekleurde darminhoud. In ongeveer de helft van de gevallen was er ook een ontsteking van de her-senen, de kliermaag en de sinussen.

Een gedraaide nek kan op NCD wijzen.

Opvallend bij ncd: vrijwel alle pluimvee vertoonde ademhalingssymptomen, nierontstekingen en plotse sterfte.

veescoop pluimvee 102018 02a) Gestuwd aspect van de nieren met hersengyripatroon.
b) Galgroene darminhoud.

Vogelgriep of pseudovogelgriep?

De ziekte van Newcastle (NCD) wordt ook wel pseudovogelgriep genoemd. Zowel NCD als vogel-griep hebben bij een besmetting dramatische gevolgen voor de pluimveesector. Beide ziektes kun-nen aanleiding geven tot zeer hoge sterfte, zijn aangifteplichtig en worden veroorzaakt door een virus. Net zoals het vorig jaar een hoog pathogene variant van vogelgriep betrof, hebben we dit jaar te maken met een zeer agressief type van NCD, met name type 7i die voor de eerste keer in Noord-West Europa is aangetroffen.

Daar stoppen de gelijkenissen tussen beide ziektes. Het virus dat de ziekte veroorzaakt is totaal verschillend. Zo wordt de ziekte van Newcastle veroorzaakt door een paramyxovirus serotype 1 en is vogelgriep het gevolg van een besmetting met een influenzavirus

graph rIN BEWEGING?

ProgrammaMeting2017
(jul-dec)
2018
(jan-jun)
Trend
Hygiënogrammen

% dossiers afwijkend van de norm bij veehouders

% dossiers afwijkend van de norm bij broeierijen

6,9%

0%

7,2%

0%

-

-

Mycoplasma
gallisepticum

aantal dossiers met positieve resultaten

aantal dossiers met positieve resultaten

aantal dossiers met positieve resultaten

Agglutinatie:
114

ELISA:
11

PCR:
10*

Agglutinatie: 53

ELISA:
2

PCR:
0

Salmonella spp.

% positieve stalen

1,1%

0,6%

NCD

aantal stalen

59 stalen,
2 POS

59 stalen,
5 POS

↑!

AI

aantal stalen

369 stalen,
allen negatief

209 stalen,
allen negatief

-

Autopsie

aantal dossiers pluimvee

aantal stuks pluimvee

151

729

187

1.174

*: 4 beslagen.
-: Situatie stabiel. !: Ongunstige trend.

Mycoplasma gallisepticum evolueert gunstig.


Veescoop? DGZ ondersteunt, ook in opdracht van het FAVV, veehouders en dierenartsen bij de bestrijding, monitoring en preventie van dierziekten. Deze eerste editie rapporteert over de eerste 6 maanden van 2018.

logo dgz s