Veescoop herkauwers - eerste semester 2018

veescoop herkauwers intro 001

pencil bIN HET KORT

LSD (Lumpy Skin Disease): dreiging in Oost-Europa vanuit het Midden-Oosten via Turkije. Situatie in 2018 is stabiel.

BTV (Blue Tongue Virus / Blauwtong): verhoogde waakzaamheid, BTV sero-type 4 en 8 zijn aangetoond in Frankrijk.

Besnoitiose: import van runderen uit o.a. gebieden in Frankrijk, Italië, Spanje & Portugal zijn risicovol. Er zijn ook risicogebieden aan de Belgische landgrens (Noord-Frankrijk, Duitsland). Eerste geval in Vlaanderen dateert van 2015.

eye bIN DE KIJKER

Salmonella bij kalveren

In de eerste helft van 2018 merken we op autopsie opmerkelijk vaak een Salmonella infectie bij kalveren, voornamelijk van de leeftijdscategorie 1-3 maand. De symptomen zijn diarree (vaak bloederig en met aanwezigheid van fibrinevlokken) en dehydratatie. Vaak treedt er snel sterfte op en soms kan er een bloedvergiftiging door verspreiding van bacteriën in het bloed voorkomen.

a) Dunne darm met bloederige darminhoud en fibrinevlokken.
b) Aanwezigheid van fibrinevlokken t.h.v. de dunne darm.

veescoop herkauwers 102018 01

Marmering van de achterhandspieren bij foetussen: indicatief voor selenium tekort

Bij de abortusprotocollen stellen we in de eerste helft van het jaar regelmatig een marmering van de achterhandspieren vast, bij foetussen verworpen tijdens het laatste trimester van de dracht (zie foto). Dit kan wijzen op een gebrek aan selenium bij de drachtige koeien.

Marmering ter hoogte van de achterhandspieren van een foetus.

veescoop herkauwers 102018 02

Opvallend op lijkschouwing: salmonella bij kalveren en marmering van achter-handspieren bij foetussen.

Het belang van selenium

Een seleniumtekort kan een afweerdaling veroorzaken, waardoor de koeien gevoeliger worden voor een bacteriële abortus die typisch voorvalt in het laatste trimester van de dracht. Uit serologisch onderzoek blijkt dat veel koeien inderdaad veel te lage waarden hadden voor selenium.

Een seleniumtekort bij hoogdrachtige vaarzen en koeien kan er ook voor zorgen dat de longrijping bij pasgeboren kalveren onvoldoende is. Hierdoor kunnen de kalveren longjacht vertonen en slecht drinken.

graph bIN BEWEGING?

ZiekteMeting2017
(jul-dec)
2018
(jan-jun)
Trend
IBR

% vrije bedrijven

verlies vrij statuut

60%

9

77,6%
(+ 1721 vrije bedrijven)

37

↑!

BVD

% vrije bedrijven

aantal IPI’s geboren

aantal geïnfecteerde bedrijven

/

470

271

90,1%

260

137

ParaTBC

deelnamegraad

niveau A

92,6%

88%

93,9%

91%

-

Abortusprotocol

aantal foetussen

1.748

2.252

~

Autopsie

aantal runderen

463

592

~

Griepbarometer

aantal inzendingen

104

92

~

Neospora

antistoffen +

10,8%

10,4%

-

Salmonella

antistoffen +

6,4%

5,3%

-

Mycoplasma

antistoffen +

20,1%

22,3%

-

*: Situatie op respectievelijk 1 juli 2017/2018.
!: Ongunstige trend. -: Situatie stabiel. ~: Seizoensgebonden.

IBR & BVD evolueren gunstig.


Veescoop? DGZ ondersteunt, ook in opdracht van het FAVV, veehouders en dierenartsen bij de bestrijding, monitoring en preventie van dierziekten. Deze eerste editie rapporteert over de eerste 6 maanden van 2018.

logo moo dgz