Veescoop pluimvee - tweede semester 2018

Veescoop pluimvee 002/2018

pencil rIN HET KORT

NCD (Newcastle Disease): In de tweede helft van 2018 was er een sterke toename van het aantal positieve resultaten voor NCD. Die werd voorna-melijk veroorzaakt door de uitbraken met de agressieve stam in juli. Eind augustus werden de laatste zones opgegeven. Sindsdien zijn er geen nieu-we uitbraken vastgesteld.

Salmonella: Bij zowel fokpluimvee, leghennen als vleeskippen blijft Salmonella Infantis voor problemen zorgen. Ook Salmonella Typhimurium en - bij vleeskippen - Salmonella Java zorgen voor heel wat besmette pluimvee-tomen.

eye rIN DE KIJKER

“Blauwe vleugeltjes-ziekte” bij vleeskuikens

In augustus kreeg DGZ 16-dagen oude kuikens aangeboden voor autopsie. De voornaamste klacht was verhoogde sterfte die sinds enkele dagen sterk toenam. Uitgebreid onderzoek toonde “blauwe vleugeltjes ziekte” of Infectieuze Anemie (CAV) aan.

Vrijwel alle kuikens die op autopsie onderzocht werden, hadden onderhuidse bloedingen. Bij enkele viel ook de gele kleur van het beenmerg op, wat wijst op bloedarmoede (zie foto links, vervolg). Elk kuiken had een verkleinde thymus (zwezerik). Eén kuiken had bloedingen aan de overgang klier-spiermaag (zie foto rechts, vervolg). Microscopisch onderzoek van de thymus versterkte het vermoeden van CAV. De diagnose werd bevestigd met een PCR-test.

Bloedingen bij kuikens van twee weken oud kunnen wijzen op CAV. Autopsie geeft uitsluitsel.

pluimvee 2 2018

Wat zijn de symptomen van CAV?

CAV tast de bloedvormende organen aan. De kuikens krijgen bloedarmoede (tekort aan rode bloedcellen) en verzwakken. Door het tekort aan witte bloedcellen hebben de kuikens een vermin-derde afweer. Ze worden sneller ziek en vaccinaties slaan niet altijd aan. Het tekort aan bloed-plaatjes veroorzaakt stollingsstoornissen en bloedingen. Typisch zijn de bloedingen ter hoogte van de vleugelpunten doordat de verzwakte kuikens tijdens het stappen hierop steunen. Onderhuids kunnen er puntbloedingen zijn.

Het virus veroorzaakt symptomen bij kuikens van ongeveer twee weken oud. De symptomen zijn vooral duidelijk bij kuikens die kort na de geboorte of zelfs voor de geboorte via het ei besmet worden. Dit gebeurt wanneer de kuikens onvoldoende antistoffen hebben meegekregen van de moederdieren of als de moederdieren zelf besmet waren met CAV. Naarmate de kuikens op een latere leeftijd besmet worden vanuit de omgeving zijn de klinische symptomen minder duidelijk.

graph rIN BEWEGING?

ProgrammaMeting2018
(jan-jun)
2018
(jul-dec)
Trend
Hygiënogrammen

% dossiers afwijkend van de norm bij veehouders

% dossiers afwijkend van de norm bij broeierijen

7,2%

0%

5%

0%

-

Mycoplasma
gallisepticum

aantal dossiers met positieve resultaten

aantal dossiers met positieve resultaten

aantal dossiers met positieve resultaten

Agglutinatie:
53

ELISA:
2

PCR:
0

Agglutinatie: 83

ELISA:
0

PCR:
0

-

NCD

aantal monsters

59 monsters,
5 POS

236 monsters,
32 POS

↑!

Aviaire influenza (vogelgriep)

aantal monsters

209 monsters,
allen negatief

335 monsters,
allen negatief

-

Autopsie

aantal dossiers pluimvee

aantal stuks pluimvee

187

1.174

187

847

-

Salmonella serotypePluimvee-
categorie
Tomen pos in 2017
(jan-dec)
Tomen pos
in 2018
(jan-nov)
Trend
Salmonella
Enteritidis

Fokpluimvee

Leghennen

Vleeskippen/kalkoenen

3

7

13

0

6

1

-

Salmonella
Typhimurium

Fokpluimvee

Leghennen

Vleeskippen/kalkoenen

3

1

15

1

2

23

-

-

↑!

Salmonella
Infantis

Fokpluimvee

Leghennen

Vleeskippen/kalkoenen

4

12

73

6

12

106

-

-

↑!

Salmonella Para-typhi B var Java

Fokpluimvee

Leghennen

Vleeskippen/kalkoenen

0

0

37

0

0

51

-

-

↑!

- : Situatie stabiel. ! : Ongunstige trend.
Cijfers gebaseerd op beschikbare gegevens op 18/01/2019.


Veescoop? DGZ ondersteunt, ook in opdracht van het FAVV, veehouders en dierenartsen bij de bestrijding, monitoring en preventie van dierziekten. Deze eerste editie rapporteert over de eerste 6 maanden van 2018.

logo dgz s