Het antibiotica convenant

houla les vilains, hela stoute jongens!...

Vandaag wordt plechtig een document ondertekend, convenant genoemd, rond het antibiotica gebruik in de diergeneeskunde en de industriële veehouderij in ons land. Dit convenant geeft in zijn huidige vorm geen enkele zekerheid op een significante vermindering van het antibioticamisbruik in de diergeneeskunde. Wij, als dierenartsen, willen veel verder gaan dan loze woorden en werkelijk aan een vermindering van het inzetten van antibiotica in de veehouderij werken.

Om deze reden heeft de dierenartsenvereniging IVDB, Intérêts Vétérinaires-Dierenartsenbelangen, beslist om dit document NIET te ondertekenen.

Het losbandig gebruik van antibiotica, zowel in de humane als in de diergeneeskunde, vanaf de ontdekking van de antibiotica tot nu, is uiteindelijk gestrand in een zeer verontrustende situatie. Sommigen spreken zelfs van een terugkeer naar een toestand van voor de ontdekking van de antibiotica. Microben die jarenlang met antibiotica in aanraking kwamen, hebben zich gewapend en overleven aan een antibiotica behandeling. Sommige kiemen bieden zelfs weerstand aan alle antibiotica en jaarlijks sterven er, ook in ons land, mensen aan de zogenaamde "multiresistente kiemen".

Na enkele jaren te hebben vergaderd, heeft een studiegroep, AMCRA genaamd, samengesteld uit producenten van antibiotica, grootgebruikers van antibiotica, landbouwers organisaties, overheid en toch ook enkele zeldzame dierenartsen (uitgenodigd om de schare te vervolledigen), een document opgesteld waar de intenties van de gemeenschap van belanghebbenden (producenten, grootgebruikers en ook eventueel enkele dierenartsen) vastgelegd worden. Intenties die tot streefdoel hebben het antibioticamisbruik terug te dringen.

De zeer tegenstrijdige belangen van al deze belanghebbenden konden slechts resulteren in sterk afgezwakte, nietszeggende, maar toch plechtig en geruststellende, ronkende woorden. Van enige verplichte vermindering in het antibioticagebruik is er in dit convenant dan ook niets terug te vinden. Dit gebrek aan moed en doortastendheid was te verwachten gezien de te grote economische betrokkenheid van de ondertekenaars van dit convenant.

wisdomDoor het niet ondertekenen van dit convenant gaat onze vereniging IVDB zich marginaliseren en men heeft reeds, in gedekte termen, laten verstaan dat het IVDB, door deze weigering, zichzelf zou distantiëren van het levensnoodzakelijke streefdoel van het gehele opzet door AMCRA geïnitieerd: stoute, stoute jongens!!! Niets is natuurlijk minder waar. Met lede ogen moeten dierenartsen aanschouwen hoe leken, bijna volledig vrij, antibiotica kunnen gebruiken en verkeerd gebruiken, en dat deze situatie zal worden voortgezet in de toekomst.

IVDB denkt dat het publiek hiervan moet worden op de hoogte gebracht.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS