Te volgen code i.v.m. het verplichte mailadres

Hier het cryptisch antwoord van de Hoge Raad op de vraag van Patrick De Smedt. De vraag was: "Welk artikel van de code moeten de dierenartsen volgen i.v.m. het mailadres dat ze verplicht aan de NGROD moeten bezorgen?"

Hoge Raad van de Orde der dierenartsen
Conseil Supérieur de l’Ordre des Médecins Vétérinaires

Avenue Jasparlaan 94, 1060 Bruxelles - Brussel Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Brussel, 27.06//2016

Dr. Patrick De Smedt
Meerbeekstraat 17
3071 Erps-Kwerps

Betreft:
Toekenning van een e-mailadres Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. aan de leden van de NGROD

 

Geachte Dr. De Smedt

In antwoord op Uw vraag, kan ik U meedelen dat de Hoge Raad geen bezwaar heeft tegen het toekennen van een e-mailadres Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. door de NGRO aan zijn leden.

 

Met achtingsvolle groeten

 

 sign hr

Dr. iuris Paul Boudolf
Voorzitter van de Hoge Raad
van de Orde van de Dierenartsen

Hieronder de brief die Patrick De Smedt stuurde:

Geachte raadsleden van de Hoge Raad

Betreft: Officiële klacht bij de Hoge Raad over het onwettig handelen van de NGROD in verband met het “verplichte” mailadres Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. en Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

In bijlage 1 het antwoord van het IVDB/DVK op de niet ondertekende dreigbrief (bijlage 2) die naar de dierenartsen is gezonden door de NGROD. Het IVDB/DVK wil met dit schrijven een officiële klacht indienen bij de Hoge Raad over de gang van zaken bij de NGROD over het “verplichte mailadres”.
Ook willen wij een ONDUBBELZINNIG antwoord van de Hoge Raad over welk artikel de dierenartsen moeten volgen uit de Code der plichtenleer over het mailadres. Wij hebben herhaaldelijk gevraagd aan de NGROD om ons de wettelijke basis te geven waarop dit mailadres verplicht wordt maar hebben dit nooit gekregen. Op onze vraag aan de bevoegde minister wie de verantwoordelijkheid draagt over de werking van de NGROD was het antwoord: de Hoge Raad en de Gemengde Raad van beroep.

Het IVDB/DVK zal een officiële klacht indienen bij alle bevoegde instanties over deze onwettige verplichting om een mailadres te aanvaarden. Gezien de Hoge Raad verantwoordelijk is voor het opstellen van de deontologische code en voor de wettelijk correcte werking van de NGROD zien wij er ons toe verplicht om niet alleen de NGROD maar bij uitblijven van corrigerende acties ook de Hoge Raad in deze klacht te betrekken.

Wij hopen dat het niet zover zal komen en dat de Hoge Raad de NGROD tijdig zal stoppen en met ons en dus alle dierenartsen een afdoend antwoord zal bezorgen.

Wij wensen jullie er ook op te wijzen dat de NGROD verder mails in verband met de verkiezingen (oproep kandidaten, voorwaarden om te mogen opkomen, kieslijsten, enz.) blijft versturen naar de dierenartsen via een mailadres dat door de dierenarts niet kan gelezen worden. Alleen daardoor kan het IVDB/DVK tegen de verkiezingsuitslag in beroep gaan bij de Gemengde Raad van Beroep. Wij zullen ook niet nalaten om dit te doen vermits er een groot deel van de dierenartsen ten gevolge van dit onwettig handelen niet correct geïnformeerd wordt over deze verkiezingen.

Graag een spoedig en ondubbelzinnig antwoord van de Hoge Raad.

Dr De Smedt Patrick
Voorzitter IVDB/DVK

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS