Democratie kost een beetje geld.

Een van de aangehaalde argumenten om alles zoveel mogelijk digitaal te organiseren is dat de NGROD met zijn tijd moet meegaan ("...kunnen we als NGROD niet als een moderne organisatie functioneren, en dat is toch wat elk lid terecht van zijn Orde mag verwachten, niet?..." dixit voorzitter S. De Vliegher), en dat communiceren via e mail en een verkiezing "online" organiseren veel goedkoper zou zijn dan de wijze waarop dit nu allemaal gebeurt...

Is dit wel zo?

Less is eigenlijk more... much more!

Wat het driejaarlijks organiseren van de NGROD verkiezingen aangaat kunnen we kort zijn. Deze kosten qua versturen van de aangetekende briefwisseling met daarin de stembrief en de dubbele enveloppe, om en bij de 20.000 Euro. En dit om de drie jaar. Dit is 6650 Euro per werkingsjaar, oftewel +/- 1% van het totale jaarlijkse werkingsbudget, oftewel minder dan 1/5 van de jaarlijkse zitpenningen en onkostenvergoeding aan de huidige voorzitter van de NGROD of dezelfde verhouding ten opzichte van de zitpenningen en onkostenvergoeding van de magistraat assessor.

Cijfers die voor zich spreken.

Wat heeft de nieuwe website en annex databank gekost, blijft ze jaarlijks kosten?

Bij het bekendmaken van zijn eerste intentie om met het software - en website bedrijf AXI in zee te gaan, liet voorzitter S. De Vliegher verstaan dat er een kostprijs van ongeveer 90.000 Euro zou mee gemoeid zijn. Een paar maanden later vroeg hij aan de Hoge Raad van der Orde der Dierenartsen (die over zulke uitgaven zijn fiat moet geven) toelating om gesprekken om te starten met bedoelde software- en website firma, … het geheel zou ongeveer 100.000 Euro gaan kosten. Om dan enige tijd later betalend diergeneeskundig Vlaanderen van zijn plannen op de hoogte te brengen: "Beste collega's, dit gaat ongeveer 125.000 Euro kosten".

Een stijging van meer dan 30% van het initiële bedrag en dat in nauwelijks een halfjaar tijd.

Wat is het huidige kostenplaatje, nu het contract al enkele maanden ondertekend is?

Echt weten doen de verplicht betalende leden dat niet, daarover nog geen nieuwe transparantie. Doch uit goede bron vernomen: om en bij de 140.000 Euro met een jaarlijks onderhoudscontract van om en bij de 25.000 Euro, daarboven op nog een slordige 12.000 Euro aan een andere firma die instaat voor de mailverzendingen.

Voor wie graag van rekenen houdt: om en bij de 100.000 Euro in drie werkingsjaren van één legislatuur? Goedkoper dan via het dubbele enveloppen systeem?

Transparantie heeft meer dan één richting.

"...wat elk lid terecht van zijn Orde mag verwachten is openheid in de boekhouding... Niet?"

In de vorige nieuwsbrief van het IVDB werd diergeneeskundig Vlaanderen ingelicht over het aanstellen van het Human Resource bedrijf Dimensie 3 bij de selectie van de diergeneeskundige adviseur en/of het op zijn efficiëntie doorlichten van het huidige NGROD secretariaat.  Zouden we in het kader van de nieuwe openheid de facturen mogen zien. Kwestie dat de transparantie van twee kanten komt.

Ook nog in het kader van deze nieuwe transparantie: in de dierenartsenkrant Vrij en Vrank editie oktober 2015 stond een uitgebreid artikel over het financiële huishouden van de NGROD.
Er werd gevraagd wat de jaarlijkse NGROD weekends zoal kosten.

Zou bv. huidig raadslid Chris Landuyt (zie foto hieronder) aan de collega's kunnen laten weten wat zijn deelname aan het NGROD weekend 2014 in Leuven aan de verplicht betalende leden heeft gekost. Inscannen en weergeven van het factuur, beste Chris, kan via de module "een reactie weergeven".

Raadslid NGROD
Raadslid C. Landuyt bij het Begijnhof hotel te Leuven. Verblijfplaats tijdens het NGROD weekend 2014 in Leuven.


Reacties op dit bericht

Noot van de webmaster: Aangezien voor deze nieuwe website de inhoud werd overgeheveld van de vorige –en we geen commentaren in de naam van iemand anders kunnen plaatsen (neen, we kunnen dat niet)– worden de reacties van de vorige site hieronder gewoon weergegeven zoals ze daar stonden. Nieuwe reacties kunnen uiteraard geplaatst worden via het formulier onder het artikel.


De wakkere collega » 05/12/2015 » 08:20

Als bovenstaande cijfers kloppen, en dat zal zijn zolang ze door de Orde niet worden weerlegd, realiseert er zich dan tenminste één iemand dat je voor 140.000 Euro al een mooi stuk bouwgrond kunt kopen? In Merelbeke of in de Zwalm allicht niet, maar in de rest van Vlaanderen wel. Tuurlijk is dit meer dan een website. Achter die façade steekt een tot in de details uitgekiend controle systeem. De geheime archieven van de orde, over zijn leden. Had de Stasi ook niet zoiets?

Dr. Landuyt... shame on you. Overal het Evangelie gaan verkondigen, maar geen haar beter als al de rest daar. De Grabbel en Graai legislatuur van Sarne en C°.


Collega » 05/12/2015 » 11:22

Hebben wij voor zulke "collega's" gekozen? Volgende keer beter zeker!


René Margritte » 05/12/2015 » 14:24

Dit hier is geen aanslag op de privacy (verwijzend naar foto van Dr. Landuyt). René Margritte


De wakkere collega » 05/12/2015 » 14:53

Beste René Margritte,

nee, dit is het niet ... Dit weekend werd gefinancierd door de verplicht betalende leden (het 15e in rij, voor Landuyt zijn 4e deelname) en zij hebben het recht te weten wat de raadsleden en hun echtgenoten, het secretariaatspersoneel en hun echtgenoten en de magistraat-assessor met echtgenote daar doen. Tenzij ze de gemaakte onkosten terugstorten, natuurlijk.


Vanthuyne jan » 05/12/2015 » 17:18

Hopelijk kan er zo snel mogelijk een halt toegeroepen worden aan deze willekeur en graaicultuur


Hoe plaats ik een reactie via DISQUS?Beste bezoeker, het gebruikte systeem om reacties te plaatsen op deze website is DISQUS. Indien u meer uitleg wenst over het gebruik van DISQUS kan u deze pagina bekijken. Wil u als ‘gast’ –zonder aanmelden– een reactie plaatsen? Klik dan eerst op het veld "Doe mee met de discussie", dan op "Naam" en vervolgens vinkt u “I’d rather post as a guest” aan.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS