Bijhouden van de bijscholingspunten en elektronische verkiezingen.

Wij verwijzen weer even naar de deontologie, uitgave 2015, X. Bijlagen, 1. Voortgezette opleiding, 1.3. Autocontrole, waar staat:

"De dierenarts houdt zelf zijn BP en EBP bij
en legt ze voor op vraag van de bevoegde Gewestelijke Raad."

Bijhouden van de bijscholingspunten en elektronische verkiezingen.Geheimhouding verzekerd?

Bij de opmaak van deze uitgave van de Deontologie (in 2014 en begin 2015) was er van deze nieuwe NGROD website, annex databank nog geen sprake. Er staat dus nergens dat we dit op deze, door de Sarne De Vliegher legislatuur ontworpen, website, annex databank moeten bijhouden.

Dus: dit is NIET verplicht.

Wie als practicus toch graag haar/zijn aanwezigheidsattesten van deze en gene bijscholingen zou willen inscannen en in haar/zijn persoonlijke file van de databank inbrengen, die geven we graag volgende goede raad: “Whatever you say and do, shall and will be used against you, by the NGROD board”.

Het belangrijkste: De verkiezingen.

De Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen (o.a. bevoegd voor het opmaken van de Deontologie, aanpassingen aan te vragen bij de wet over de oprichting van de Orde der Dierenartsen) heeft zich het laatste half jaar en meer, gebogen over het onderdeel “Verkiezingen”. Daarin wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om een collega dierenarts haar/zijn stem ook elektronisch te laten uitbrengen, naast –en nu komt het– stemmen via briefwisseling. (Het systeem met de dubbele enveloppe zoals we dat nu kennen). Waarom deze optie door sommigen als volgt wordt gelezen, is ons een beetje een raadsel: “Wie niet elektronisch wil stemmen, voor haar/hem maken wij een stemhokje met computer klaar, in het huis van de Orde te Merelbeke, om op dag x van de maand y, haar/zijn stem te komen uitbrengen.”

En laat het opnieuw gezegd zijn: het IVDB is niet tegen de digitale vooruitgang, doch wij houden eraan dat eenieder het recht heeft zelf te bepalen, in hoeverre zij/hij daarin wil meegaan. Van verplichting kan geen sprake zijn.

Ook wil het IVDB zeer sluitende garanties dat de geheimhouding bij het elektronisch stemmen gegarandeerd is. En dat niet alleen door de firma die dit systeem ontworpen heeft, maar ook dat zo’n garanties in de desbetreffende wetgeving worden opgenomen. Een online verkiezing met een verplicht e-mailadres biedt volgens het IVDB nooit dezelfde garantie op geheimhouding als een dubbele enveloppe versie of een elektronische versie zoals deze bij de gemeenteraadsverkiezingen of de federale verkiezingen. De computers waarop dit gebeurt zijn niet “online”.

Deze geheimhouding biedt ons de huidige wetgeving en werkwijzen over de verkiezingen bij de NGROD (met de dubbele enveloppen). We willen eveneens als bijkomende garantie dat we mogen aanwezig zijn op de kiesverrichtingen en het tellen van de stemmen, binnen de schoot van de NGROD.

Waarom een sluitend en betrouwbaar systeem veranderen?


Reacties op dit bericht

Noot van de webmaster: Aangezien voor deze nieuwe website de inhoud werd overgeheveld van de vorige –en we geen commentaren in de naam van iemand anders kunnen plaatsen (neen, we kunnen dat niet)– worden de reacties van de vorige site hieronder gewoon weergegeven zoals ze daar stonden. Nieuwe reacties kunnen uiteraard geplaatst worden via het formulier onder het artikel.


Wordt wakker » 05/12/2015 » 08:07

Collega's dierenartsen,

Wordt wakker aub, deze legislatuur begint dag na dag meer en meer de contouren van een regime aan te nemen. D.i. Hoe kunnen we zelfs verkiezingsuitslagen wat naar onze hand zetten. Macht en geld doet rare dingen met mensen, eeh.


Vanthuyne Jan » 05/12/2015 » 17:04

VOLLEDIG akkoord met de zienswijze van het IVDB


Hoe plaats ik een reactie via DISQUS?Beste bezoeker, het gebruikte systeem om reacties te plaatsen op deze website is DISQUS. Indien u meer uitleg wenst over het gebruik van DISQUS kan u deze pagina bekijken. Wil u als ‘gast’ –zonder aanmelden– een reactie plaatsen? Klik dan eerst op het veld "Doe mee met de discussie", dan op "Naam" en vervolgens vinkt u “I’d rather post as a guest” aan.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS