E-mail adres en diergeneeskundige activiteit.

Bent u als practicus, aangesloten bij de NGROD, verplicht een e-mailadres aan diezelfde NGROD door te geven? Ja! Doch eentje dat u zelf hebt aangemaakt, waarover u –en u alleen– de controle hebt.

E-mail adres en diergeneeskundige activiteit.Bent u als practicus, aangesloten bij de NGROD, verplicht een e-mailadres aan diezelfde NGROD door te geven? Ja! Doch eentje dat u zelf hebt aangemaakt, waarover u –en u alleen– de controle hebt. Zie artikel 10 van de Deontologie uitgave maart 2015. Wanneer u dus uw eigen e-mailadres doorgeeft, voldoet u aan de vraag naar een e-mailadres.

En waarom dan dat aangemaakt e-mail adres?

Vrije wil is eigen aan een vrij beroep.

Bij de aanmaak van de nieuwe website van de NGROD wou de legislatuur van Sarne de Vliegher meerdere vliegen in één klap slaan. Alle informatie over al het doen en laten van iedere aangesloten practicus bezitten als het meest voor de hand liggende; het door hun aangemaakte e-mail adres als vertrekpunt.

Alles staat of valt met hun verplicht mailadres Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.. Ze willen dit absoluut opdringen aan de collega's dierenartsen want hierin ligt de sleutel tot controle. En of je als practicus dit mailadres al of niet gebruikt, vanaf het moment dat je het activeert kan iedereen je ongewenst een mail sturen op dit adres. Indien bv. een mailingbedrijf er achter zou komen dat alle practici in Vlaanderen makkelijk te bereiken zijn door simpelweg uw Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. te combineren, dan hoeven ze maar via de Gouden Gids alle namen van dierenartsen op te zoeken, en de mailinglijst is zo aangemaakt. Zulke lijsten zijn in ons digitaal tijdperk zeer gegeerd.

Wie hier als practicus geen bezwaar tegen heeft, zij/hij mag dat e-mail adres activeren. Doch uit vrije wil. Geen enkele Belgische of Vlaamse overheid verplicht de burger een door hun aangemaakt e-mailadres te aanvaarden. De NGROD maakt hierop géén uitzondering.

En laat het gezegd zijn: het IV-DB is niet tegen de digitale vooruitgang, doch wij houden eraan dat eenieder het recht heeft zelf te bepalen, in hoeverre zij/hij daarin wil meegaan. Van verplichting kan geen sprake zijn.

Daarnaast is het mailadres en het paswoord (activatiecode) u via een gewone brief via de post verzonden. Alleen dit is al not done, het paswoord kan in verkeerde handen terecht komen.

Het IV-DB bestuur stelde over deze werkwijzen een aantal vragen bij de privacycommissie, en raadt iedere collega aan de antwoorden af te wachten eer zij/hij dat mailadres aanvaardt of activeert.

En voor wie graag nog wil weten wat wel verplicht is, ziehier het artikel 10 uit de Plichtenleer uitgave 2015.
“De dierenartsen beschikken over een elektronisch contactadres dat moet meegedeeld worden aan de Gewestelijke Raad van de Orde. Zij nemen alle nodige maatregelen opdat dit elektronisch adres geactualiseerd en operationeel blijft.”

Dat is de wettelijke basis waarop u zich kan beroepen om het aangemaakte e-mail adres te weigeren.

Over het invullen van uw diergeneeskundige activiteit in de databank van de NGROD daarvan staat niks in de deontologie vermeld. Kan dus niet verplicht worden, niet volgens de deontologie, en druist in tegen de wetten van de privacy. Doch, het staat iedereen vrij dat te doen. Maar, dit kan pas na het aanvaarden van het door hun aangemaakte e-mailadres.

En wat is de NGROD daarmee van plan, buiten wat statistieken opmaken?

  • Krijgt diergeneeskundig Vlaanderen de garantie dat deze informatie niet tegen de goedmenende collega wordt gebruikt? Wij geven een voorbeeld: in haar enige wettelijke hoedanigheid is de NGROD een rechtbank, een tuchtrechtbank. Wie garandeert ons dat tijdens een onderzoeksonderhoud naar aanleiding van een klacht, de beklaagde collega niet voor de voeten geworpen krijgt: “Uit onze databank blijkt dat u hoofdzakelijk nutsdieren en paarden doet. Waarom hebt u dan tijdens die weekenddienst toch deze hond behandeld, waarover hier nu een klacht van de eigenaar voor ons ligt. Hebt u in deze sector van het beroep wel voldoende actieve ervaring?”.
  • Krijgt diergeneeskundig Vlaanderen ook de garantie dat er niet zal worden nagegaan of men wel voldoende bijscholing volgt in functie van de opgegeven activiteit? Mocht dat het geval zijn, dan raden wij iedere collega aan, (die toch graag haar/zijn activiteit doorgeeft) in te vullen “Gemengde praktijk”.

Reacties op dit bericht

Noot van de webmaster: Aangezien voor deze nieuwe website de inhoud werd overgeheveld van de vorige –en we geen commentaren in de naam van iemand anders kunnen plaatsen (neen, we kunnen dat niet)– worden de reacties van de vorige site hieronder gewoon weergegeven zoals ze daar stonden. Nieuwe reacties kunnen uiteraard geplaatst worden via het formulier onder het artikel.


wakkere collega » 06/12/2015 » 13:52

De voorzitter van de Orde is een prof deontologie en wetgeving. Naast hem zit een magistraat, al dan niet assessor, al dan niet geïnteresseerd aan wat zich bij de Orde afspeelt. Ook al ettelijke jaren dienst: Mevr. C. Storme. Veel juridische wijsheid in drie hoofden, zou je als modale practicus toch denken. Of alle drie meer begaan met hun eigenbelang?

Dat het maar rap terug verkiezingen zijn!

Een collega.


Hoe plaats ik een reactie via DISQUS?Beste bezoeker, het gebruikte systeem om reacties te plaatsen op deze website is DISQUS. Indien u meer uitleg wenst over het gebruik van DISQUS kan u deze pagina bekijken. Wil u als ‘gast’ –zonder aanmelden– een reactie plaatsen? Klik dan eerst op het veld "Doe mee met de discussie", dan op "Naam" en vervolgens vinkt u “I’d rather post as a guest” aan.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS