Ondervoorzitter van de NGROD in opspraak. Weer een lijk dat uit de kast valt?!

In de zomer van 2014 liet de voorzitter van de NGROD, prof. S. De Vliegher, zich regelmatig in verschillende kringen ontvallen dat de Orde eigenlijk wel wat amateuristisch bezig was, zeker als het erom ging binnen diezelfde Orde iemand te hebben die van alles op de hoogte zou zijn; ook naar alle mogelijke “buitenshuize” vergaderingen het NGROD gedachtegoed zou kunnen gaan verkondigingen. Zo iemand was er in de huidige legislatuur niet, vroeger trouwens ook niet. Het duurde dan ook niet lang of een vacature om een nieuwe secretaris bij de NGROD werd uitgeschreven...

 

De persoonlijke secretaris van S. De Vliegher

De sollicitanten (een 6 à 7-tal naar het schijnt) werden in het najaar van 2014 door het huidige Bureau van de NGROD, zijnde Prof. Dr. S. De Vliegher voorzitter, Dr. G. Gadeyne ondervoorzitter en Dr. R. Vosters secretaris, in aanwezigheid van de magistraat assessor J. Colpin aan een eerste selectie onderworpen. Resultaat: slechts 3 sollicitanten zouden deze eerste ronde hebben overleefd. Welke de criteria waren waaraan de “ afvallers “ niet voldeden? Geen kat die het weet, en… ook de rest van de NGROD raadsleden niet. Want, zoals dat van deze legislatuur al langer geweten is: Het Bureau wikt en beschikt.

Niet lang daarna werd er een tweede selectie ronde georganiseerd, met de overblijvende aspirant secretarissen of secretaressen. Onder hun een zekere Dimitri Valkeniers, van opleiding dierenarts en … werkzaam op de faculteit, meer bepaald op de dienst van “ Buitenpraktijk “. Louter toeval, maar hoofd van “ De Buitenpraktijk “ … prof. Dr. S. De Vliegher. Wie het eens van naderbij wil bekijken, surf naar http://www.m-team.ugent.be/v2/over_het_mteam/ 
Collega Dimitri is ook medewerker van het M-team, geestelijke vader van dat team, o.a. Prof. Dr. S. De Vliegher.

Om deze tweede selectieronde een wat professioneel karakter te geven, werd naar het schijnt door het Bureau van de NGROD de hulp in geroepen van een Human Resource bedrijf. Diergeneeskundig Vlaanderen heeft recht op een N.G.R.O.D secretaris / secretaresse van niveau, nietwaar? Gegadigde firma: Dimensie 3 uit West-Vlaanderen of daar omtrent. De "drie" staat voor drie wijzen, drie musketiers of driewerf hoera. Of kijk zelf maar: http://www.dimensiedrie.be/nl/ons-bedrijf 

De dame in het midden van de foto, tussen de twee heren, noemt met haar meisjesnaam Chantal Buyse. Niks verkeerd mee, er zijn nog Chantal's in Vlaanderen. Eén keer gehuwd werd Chantal Buyse, mevr. Gadeyne, echtgenote van de huidige ondervoorzitter van de NGROD, lid van het Bureau, aanwezig bij selectieronde twee.

Niemand die de wenkbrauwen fronst?

Of toch? Wel hierbij dan een aantal vragen:

 1. Vindt het huidige Bureau van de NGROD het normaal dat ze bij haar zoektocht naar een al dan niet noodzakelijke extra secretaris/-esse bij de NGROD de rest van de Raad gewoon buiten spel zet?
 2. Vindt het huidige Bureau van de NGROD het normaal dat er bij de selectieprocedure van deze al dan niet noodzakelijke functie een Human Resource bedrijf aan te pas komt, waarin de echtgenote van de ondervoorzitter een partner is? Zij zelf de selectietesten zou hebben afgenomen?
 3. Vindt het huidige Bureau van de NGROD het normaal dat lesgevers op een bijscholing voor dierenartsen, een attest moeten ondertekenen, verklaren geen financieel belang te hebben bij het onderwerp van hun voordracht, noch het bedrijf of firma waarbij de lesgever eventueel zou werken, er ook geen familiale band mag zijn … Opsteller van dit document: de voorzitter van de Commissie verplichte bijscholing, Dr. G. Gadeyne ...
  verklaring
 4. Klopt het dat Dimensie 3 na deze opdracht ook nog een andere opdracht voor het Bureau van de NGROD heeft mogen uitvoeren, namelijk het huidige NGROD secretariaat wat efficiënter maken?
 5. Mag Diergeneeskundig Vlaanderen (de verplicht betalende leden) weten wat dit allemaal gekost heeft?

Kopie van de facturen als die er al zijn, mogen op de nieuwe website van de NGROD gepubliceerd worden, in het groene gedeelte.

Er was toch sprake van betere en nieuwe transparantie, niet?

Wordt beslist vervolgd!

Ps. Beste kandidaat ná selectieronde twee en tevens de nieuwe diergeneeskundige adviseur bij de NGROD: Dierenarts Dimitri Valkeniers.


Reacties op dit bericht

Noot van de webmaster: Aangezien voor deze nieuwe website de inhoud werd overgeheveld van de vorige –en we geen commentaren in de naam van iemand anders kunnen plaatsen (neen, we kunnen dat niet)– worden de reacties van de vorige site hieronder gewoon weergegeven zoals ze daar stonden. Nieuwe reacties kunnen uiteraard geplaatst worden via het formulier onder het artikel.


verbolgen collega » 26/11/2015 » 01:33

ZUCHT. Het is zo jammer dat IVDB een oppositieparij moet zijn in het beschermen van democratische verworvenheden. Vriendjespolitiek kennen we al bij VDV. Integriteit wordt ons opgelegd door mensen die niet integer handelen. Ze beweren van wel, maar hebben nul kennis van correct beleid. Ze kunnen objectiviteit niet meer scheiden van eigen belang of eigen overtuiging. Dus hetzelfde niveau van een lokale biljartclub. Maar beter betaald, en zonder rekenschap te moeten geven. En een zelfde magere boekhoudkundige verantwoording. Zolang de ballen maar blijven rollen binnen de afgebakende speeltafel.


Carton Bernard » 26/11/2015 » 08:08

Ben ik oud geworden of leef ik in een andere wereld? Hoelang moeten we dit allemaal nog aanvaarden? Ik hoop en droom in de toekomst van een Orde voor de Dierenartsen ipv een Orde tegen de Dierenartsen.


De Smedt Patrick » 26/11/2015 » 11:46

Wij krijgen bij het IVDB meerdere reacties binnen dat de "diergeneeskundige adviseur" bij de NGROD mails stuurt naar de dierenartsen via hun Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. mail. Is dit om ons diergeneeskundig advies te geven? De Smedt Patrick


Kan er nog even bij, zeker ! » 26/11/2015 » 14:15

Deze NGROD legislatuur overtreft echt alles:

 1. Raadsleden die niet willen meedoen aan de wijdverspreide corruptie en graaicultuur worden ofwel definitief ofwel tijdelijk aan de deur gezet.
 2. Geld uit de kassa van de NGROD wordt gebruikt om advocaten te betalen die dit moeten rechtvaardigen.
 3. Voor de Gem. Raad van Beroep in Brussel verliest men nadien alle aangespannen procedures, doch men blijft volharden in zijn eigen gelijk.
 4. De rekeningen van de NGROD zijn LEEG !!! Megalomane projecten of niet, ... deze legislatuur wil de geschiedenis ingaan als de Grote Vernieuwers.
 5. Het beroepskorps is enkel goed om twee dingen : lidgeld betalen en zich laten koejoeneren bij elke bagatel van klacht die tegen hun wordt geuit.
 6. De voorzitter, een prof. Wetgving en Deontologie notabene, werkt de ene juridische blunder na de andere af. En de magistraat assessor laat begaan of doet lekker mee.
 7. Raadsleden zijn overal te zien, geen vergadering met als onderwerp diergeneeskunde is veilig voor hun. Zitpenningen bij de vleet.
 8. Familie van Bureauleden mogen meelikken uit de pot. Wordt ook nog goed gepraat. Zoveel is zeker.
 9. Op dagvaardingen rammelen de klachtendossiers tegen collega's langs alle kanten. Het ( opzettelijke ? ) weglaten of doen verdwijnen van elementen à decharge zijn schering en inslag. De magistraat assessor kijkt de andere kant op of knikt goedkeurend.
 10. Advocaten van de aangeklaagde collega worden er ter plaatse afgedreigd zeker niet in beroep te gaan.
 11. Op vraag van de pharmaceutische sector wordt het artikel 33 Bis van de Deontologie afgezwakt. Maar practici die niet ten volle kunnen bewijzen waarom ze deze of gene kat of hond een paar dagen met een vierde generatie antibioticum hebben behandeld, worden op de rooster gelegd.
 12. Het verplicht binnenleveren van de boekhouding wordt op de lange baan geschoven, en indien dan toch : een half A4'tje en liefst geen vragen. De Hoge Raad waakt erover dat alles correct verloopt.

Wie aan deze instantie in 2016 nog ( verplicht ) lidgeld wil betalen, is ofwel super naïef of heeft angst.

Doch, als we met z'n allen hun op droog zaad zetten, zal de lamp wel vanzelf uitgaan.

DOEN, collega's !!!


Hoe plaats ik een reactie via DISQUS?Beste bezoeker, het gebruikte systeem om reacties te plaatsen op deze website is DISQUS. Indien u meer uitleg wenst over het gebruik van DISQUS kan u deze pagina bekijken. Wil u als ‘gast’ –zonder aanmelden– een reactie plaatsen? Klik dan eerst op het veld "Doe mee met de discussie", dan op "Naam" en vervolgens vinkt u “I’d rather post as a guest” aan.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS