De Wet De Vliegher

Wat ogenschijnlijk een verbetering van de communicatie tussen de NGROD en haar verplicht aangesloten leden (de practici m.a.w.) zou gaan worden, is in hoofdzaak bedoeld om nog meer controle te kunnen uitoefenen.

 

Aldous Huxley - A brave new worldEn dit via een paar simpele software programma'tjes (betaald met het geld van diezelfde verplicht aangesloten leden) en één zeer digitaal bedreven diergeneeskundig adviseur van de NGROD (ook betaald met het geld van diezelfde verplicht aangesloten leden).

In de volgende editie van Vrij en Vrank daarover meer.

Doch, een alerte collega heeft het ballonnetje van Sarne De Vliegher al doorprikt ...

Beste,

Heb vandaag een rondschrijven ontvangen van NGROD.

Daarover enkele opmerkingen:

 1. In plaats van meldingsplicht door de Orde, wordt er nu oplettendheidsplicht van de dierenarts opgelegd. Als we niet vaak genoeg hun website checken, zijn we dus verantwoordelijk voor deze nalatigheid. Is het niet de verantwoordelijkheid van de Orde om ons op de hoogte te brengen van belangrijke boodschappen, in plaats van dat wij ons op de hoogte moeten houden van hun ordonnanties?
 2. De briefwisseling en de daarbij horende kosten worden dus geschrapt. Welke impact heeft dat op onze betaalplicht?
 3. Er wordt gewerkt aan elektronisch stemmen. Iedereen weet toch dat zijn URL opspoorbaar is, hoe dan ook? Zodra ik op internet ga, is mijn privacy geschonden. Ik heb stemplicht, maar opnieuw, ik moet niet alle weken naar de website van de Orde om te weten wanneer ik moet stemmen. Dit behoort tot de meldingsplicht van de Orde aan mijn adres, en niet andersom. En via mijn URL ben ik ten allen tijde traceerbaar. Waar is mijn privacy in het digitale ‘stemhokje’?
 4. Er worden bijscholingen georganiseerd die niet in aanmerking komen voor punten. Nochtans hebben ze een meerwaarde. Hoe arbitrair mag de Orde zichzelf een wet voorschrijven wat een meerwaarde is, en dan nog in een database bijhouden? Waar begint en eindigt de privacy? Voor elke bijscholing apart moet aan de Orde gevraagd worden hoeveel punten dit gaat opleveren. Is dat hun ‘core-business geworden? Naast de kosten betalen van in Beroep verloren veroordelingen?
 5. Ik ben verplicht een e-mail adres te hebben. Daar kan ik mee leven. Maar daar houdt het ook op. Elke overheid stuurt omzendbrieven om de communicatie met lagere echelons te handhaven. Behalve nu de NGROD, die altijd maar weer verwijst naar een versleten wet van 1950.
 6. Dit is een persoonlijke frustratie: Er wordt altijd verwezen naar de Code der Plichtenleer. Deze Code is zo uitgedund dat het nog slechts een intentieverklaring is, die steeds, geval per geval, zal geïnterpreteerd worden. Eenzijdige invullingen, zoals verplichte punten, staan omfloerst weergegeven in deze code. Maar nu ineens met strafmogelijkheden. Wie geen 20 punten haalt, bewijst dat hij/zij zich niet voldoende op de hoogte houdt van de evolutie in het beroep. Hierbij is bepaald hoeveel boeken je mag kopen, hoeveel multiple-choises er meetellen en wat de waarde is van een lezing.

Dit is de Wet De Vliegher.

Gestemd zonder democratisch onderbouwd mandaat. Alle dierenartsen moeten technocraten worden. Mijn generatie heeft nog leren onderzoeken en heeft veel ervaring. De pas afgestudeerden vervelen zich te pletter omdat ze steeds hetzelfde horen, en de tussenin groep leert bij, maar beseft dat de cliënt dit kostenplaatje van evolutie niet altijd kan betalen. Opnieuw ‘boring’ dus.

DiergeneesKUNDE moet plaats ruimen voor echografie, radiologie, bloedonderzoek, ECG, EEG, CTG. Goede instrumenten allemaal, maar een onbetaalbare shift voor de gewone huisdierenarts. Iedere dierenarts kan toch geen kliniek zijn? In Nederland brokkelen de groepspraktijken af wegens te duur. Maar alle bijscholingen gaan over ‘konijntjes opereren’ aan 300€ (wat zo goed als geen mens betaalt), over diagnostisch noodzakelijke extra apparatuur, alsof dat veel verandert aan de behandeling. Hoeveel verschillende ECG heb je nodig om finaal Vetmedin voor te schrijven? Maar het gaat om de punten. Tijd, verplaatsingskosten en geld.

Studaxen daarentegen hebben teveel punten. Misschien punten verkopen zoals overschotten op C02 emissies?

Wellicht ben ik een aftakelende dinosauriër, maar ik ervaar een steeds stijgende ledenprijs en een steeds dalende service. Ik ervaar een steeds dalend gehalte aan Code, en een steeds stijgend gehalte aan natte vinger bestuur. Duidelijkheid verdwijnt, dogma’s komen in de plaats.

Mvg

Een geëngageerde collega uit de provincie Antwerpen.


Reacties op dit bericht

Noot van de webmaster: Aangezien voor deze nieuwe website de inhoud werd overgeheveld van de vorige –en we geen commentaren in de naam van iemand anders kunnen plaatsen (neen, we kunnen dat niet)– worden de reacties van de vorige site hieronder gewoon weergegeven zoals ze daar stonden. Nieuwe reacties kunnen uiteraard geplaatst worden via het formulier onder het artikel.

Een collega » 21/11/2015 » 12:02

Beste collega uit Antwerpen,
Volledig akkoord met bovenstaande. De opmerkingen zijn stuk voor stuk correct en vertalen zich in een diepgeworteld wantrouwen in onze orde. Dat stemresultaten kunnen gelinkt worden aan individuen is inderdaad heel gemakkelijk maar in een goed functionerende beroepsorganisatie met een hoge graad van integriteit is dit op zich geen echt probleem. Wat mijn hart nog het meest doet bloeden is het feit dat deze dierenarts zich niet wil of durft identificeren. DAT is een erg significant gegeven. Als we dermate gebrek aan vertrouwen hebben in de Orde en zijn vertegenwoordiger(s) dan zitten we als beroep goed in de problemen. Ik stel ook vast dat dit niet de eerste keer is dat collega's blijk geven van wantrouwen tegenover de leden van het bestuur. Een steeds groter deel van de leden, ik veronderstel zij die de evenementen van de voorbije jaren gevolgd hebben, geven blijk van een ernstig gebrek aan vertrouwen in de integriteit van het huidige bestuur. Ik denk dat een beroepsvereniging die zichzelf respecteren hier de gepaste conclusies moet uit trekken.

Mvg,
Een dierenarts die zielsveel van zijn beroep houdt ... en inderdaad ook weinig vertrouwen heeft in de integriteit en objectiviteit van het huidige bestuur.


Een collega » 21/11/2015 » 12:39

Beste collega's,
Ik hoef geen bijkomend "gratis" email adres! Ik heb al een email adres zoals 99% van mijn collega's. Als het NGROD inderdaad zijn dienstverlening wil verbeteren waarom ons dan nog een bijkomend email adres opleggen dat we echt niet nodig hebben en waarom ons verplichten om zelf ons email te gaan consulteren op "hun" website terwijl dat perfect naar een door ons opgegeven adres kan gestuurd worden? Onze ziekteverzekering of onze bank legt ons toch ook geen email adres op om ons berichtjes te kunnen sturen! Waarom het NGROD dan wel? Bovendien moeten we er dan maar zelf voor gaan zorgen dat berichten doorgestuurd worden naar ons eigen email adres of zelf op de NGROD website gaan controleren of we email hebben. Lijkt mij geen service maar een last. Uiteindelijk zullen we via ons lidgeld toch betalen voor deze bijkomende zogezegde "service" die we niet gevraagd hebben. Ik maak mij geen illusies het zal uiteindelijk ContactOffice zijn die er beter van wordt niet onze portefeuille.

Persoonlijk, wacht ik met ongeduld op de volgende verkiezingen.

Met vriendelijke groeten.


Collega » 21/11/2015 » 15:46

Bij het lezen van de brief van het NGROD had ik direct door dat dit weer een verkapte vorm is van ons nog maar eens meer te kunnen controleren en eventueel te sanctioneren als we niet handelen volgens hun dictatoriale wetten. Is meneer De Vliegher nu echt zo kortzichtig om te denken dat hij met een stel onnozelaars te doen heeft die blindelings in deze val trappen. Ik ben na 30 jaar nog steeds een enthousiaste practicus die niet van plan is zich zomaar te laten kisten door deze instantie ons beroep onwaardig.


Vanmeirhaeghe » 21/11/2015 » 17:26

Hoe is dat eigenlijk mogelijk dat mensen die 6 jaar universiteit achter de rug hebben reacties op berichten en andere opmerkingen formuleren zonder hun naam er onder te zetten. Ze menen het ongelooflijk goed met ons beroep maar hun naam mag/kan niet vermeld worden. Stop met dat anoniem uw mening te verkondigen,het geeft mij in elk geval geen fijn gevoel.

met vriendelijke groeten, een dierenarts die het goed meent met het beroep,
Eric Vanmeirhaeghe


Jan » 21/11/2015 » 19:32

is er advies van de pricacy comissie in deze? De orde kan zelf de email van de dierenartsen controleren...


Ludo » 21/11/2015 » 21:29

Goede avond collega Vanmeirhaeghe,

u, als voormalig raadslid, weet toch maar al te best welke zere tenen sommigen bij de N.G.R.O.D. hebben, er alles aan doen om hun dik betaalde postje daar te beschermen. Wie daar een woord van kritiek durft over neer te pennen, zal bij een eerst volgende fut klacht wel weten wat haar / hem te wachten staat.

Ook ik had nu en dan, als raadslid, kritiek op de dictatoriale houding van De Vliegher en zijn medestanders. Gevolg : op onwettige manier aan de deur gezet, met de hand- en spandienst van hij die zich daar al 25 jaar boven alles en iedereen verheven voelt.

Ik kan iedere collega alleen maar aanraden zoveel mogelijk haar / zijn mening on line te zetten.

Mvg, Ludo.


Collega » 21/11/2015 » 22:26

Goede avond collega Vanmeirhaeghe,

Een opstand is meestal anoniem en wordt gedragen door een voldoende grote groep om impact te hebben. De dictatuur die nu geïmplementeerd wordt door mensen die ook zes jaren universiteit gevolgd hebben, heeft als resultaat dat die anderen die ook zes jaar universiteit hebben gedaan weten hoe gevaarlijk een dictatuur van universitairen met hoogheidswaanzin kan zijn. En ik ken een aantal van die potentaten, dus ik steek mijn nek niet met een naamplaatje in de strop. Ik heb toevallig een IQ van 136, maar dat versterkt mijn ego niet, dat maakt me alleen wijzer omdat ik beter kan luisteren. Het grote-gelijk-ego van NGROD daarentegen versterkt zichzelf in het kwadraat, met uitzondering van de magistraat die altijd slaapt of, als hij wakker is, vragen stelt die niet tot zijn bevoegdheid horen, evenwel met instemming van de rest van de raad.

Want IQ betekent nog geen bestuursbekwaamheid. Wijsheid is moeilijk meetbaar, maar het ontbreken ervan valt voor iedereen op.


collega » 21/11/2015 » 22:40

Kort na het behalen van mijn diploma had ik al gesteld: "de orde is een heilige koe die bij de horens gevat moet worden". Ik werd op het matje geroepen. Wordt het enkele decennia later niet eens tijd om dat matje te gaan afstoffen? Welk respect verdient de orde nog: halal of kosher? De Vliegher vliegt eruit, en na elke verkiezing dienen de raadsleden een korte cursus te volgen in bestuur en management, zo niet blijven we met de problemen zitten. Ze mogen dan ook EBP punten vragen als die cursus voldoende kwalitatief wordt beoordeeld door een bevoegde hogere overheid. Misschien komt bij herverkiezing De Vliegher dan ook eens aan een paar punten?!


Dierenarts met vrees » 22/11/2015 » 12:05

Ik hoef zeker geen emailadres dat door de Orde kan gecontroleerd worden.... Dat is ZEKER is strijd met de privacy.Trouwens: controleer de wet: een Belgische burger kan zelfs door de staat niet verplicht worden een emaildres te hebben!!! maar wel door de orde. Wat een verdienste vd orde.Oei, moeten ze hun het lidgeld niet verhogen? Nu ja, als het stemgedrag gecontroleerd kan worden, zijn ze er zeker uit... De Vliegher voor eeuwig en altijd "Fuhrer" ????

Collega Vanmeirhaeghe: ik durf enkel anomien reageren. Ik sta zeker open voor kritiek op mijn mening en mijn ongelijk toegeven kan ik zeker. Geen enkel probleem met discussies "winnen" of "verliezen". Ieder argument heeft wel ergens goede inhoud, je kan altijd bijleren. ALS alles eerlijk verloopt.... Als je ziet hoe raadsleden als Ludo openlijk "opgeruimd" worden, dan hou ik mijn hart vast wat er clandestien "geregeld" kan worden (vb: klikken bij de fiscus, bij FAGG,....). Collega Vanmeirhaeghe: snapt u dat godverdomme niet??? Anonimimeit vanwege schrik en niet uit lafheid! Ik moet mijn job niet kwijtspelen omwille van 1 of andere bobo die zich tekortgedaan voelt!! En nog dit collega Vanmeirhaeghe: wat betreft "uw fijn gevoel" ik heb dit zeker niet bij de huidige voorzitter. U waarschijnlijk wel?

Tip voor de volgende verkiezingen: in plaats van 10 handtekenngen te verzamelen van groupies om te kunnen verkozen worden: een deftig psychologisch verslag! Geen "Stalinkarakters" meer!! Enkel mensen die het goed voor hebben met de dierenartsen. Zo kan de zaak vooruit gaan, en is "ziekelijke willekeur" geen agendapunt meer!


Collega, » 23/11/2015 » 00:22

Ik nodig de raadsleden van de orde uit om iedereen die zijn e-mailadres bij Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. niet regelmatig naleest, een proces aan te doen. Krijgen we ook nog een soort 'incheck'beoordeling, naast de puntenbeoordeling? Wat regelmatig inloggen betekent, is door u de niet gedefiniëerde beslissing, wegens niet wettig, en dat weet u maar al te goed. Full-time job dus voor de NGROD met extra zitpenningen voor de raadsleden gegarandeerd, waardoor we steeds meer moeten betalen voor controle op ons gedrag. Mogen wij aub een enkelband? Alvast ik wil geen risico's lopen om naast het smalle paadje te lopen. Als de cliënten geen klacht neerleggen over onze werkwijze, dan zullen jullie ons vervolgen voor ongehoorzaamheid. De pineut zijn we toch, en we betalen zelf nog eens het gelag. Dank u. Fidel Castro had meer respect voor zijn volk. Niet stemmen is wellicht goedkoper, want overbodig in een dictatuur?


Raf Bombeek » 23/11/2015 » 19:03

Beste collega's,
Ik ben het eens met collega Vanmeirhaeghe. Kritiek mag en moet er zijn, maar naamloze kritiek is een beetje flauw. Het bureau van de NGROD heeft op basis van anoniem verkregen informatie een klacht ingediend bij het Parket tegen mij (ik zou het beroepsgeheim hebben geschonden). Daar kan ik niet mee lachen, maar ik zal waarschijnlijk nooit te weten komen of die anonieme klager wel bestaat. Dat geeft inderdaad geen goed gevoel. Ik ben dus (enkel) benieuwd naar verdere ondertekende reacties...

Raf Bombeek
Raadslid NGROD


een collega rond het Brusselse » 23/11/2015 » 19:12

Stap voor stap het inrichten van een dictatuur, daar komt het op neer volgens mij. Ons overcontroleren, verplichtingen opleggen, waar de dierenarts eigenlijk verdedigd zou moeten worden. Spijtig, heel spijtig...


Collega » 24/11/2015 » 00:16

Beste collega Bombeek,

De anonieme klager, die was niet anoniem, dat was ik, in eigen naam!
Het is maar al te duidelijk dat Vrij en Vrank in het verleden al is gevuld met informatie die enkel en alleen uit de catacomben van de NGROD kunnen komen.

Het weze duidelijk dat u er zich samen met Muls toegang tot heeft verschaft.

Op dergelijke inbreuken staat zelfs een gevangenisstraf.

Het gaat er niet om wie de klager is maar wat u als dader van een wanbedrijf heeft gedaan.

Draag er verdorie de gevolgen van en hang het slachtoffer niet uit!


2de Collega uit de provincie Antwerpen » 24/11/2015 » 06:08

Raf Bombeek
Een kenmerkende vorm van dictatuur is dat een anonieme klacht kan ingeroepen worden als voldoende bewijsmateriaal. Geen enkele overheid aanvaardt klakkeloos anonieme klachten. Ze spitsen de oren en daar blijft het bij. Het gaat hier dus dus niet over naamloze kritiek, maar over een anonieme klacht. Dat is een hemelsbreed verschil. De orde (wanorde?) schaadt alweer haar imago door naamloze klachten te hanteren als rechtsmiddelen, waardoor uw recht op verdediging geschaad wordt. Uw advocaat moet dit weten. En U als raadslid ook. U bent tenslotte deel van het orgaan dat het beter zou moeten weten dan het domme gestudeerde plebs waarover u mee de scepter zwaait. Wat niet wil zeggen dat ik niet met u meevoel, maar uw verantwoordelijkheid speelt zich dichter af bij de bron, dan in onze situatie. Hoe kunnen wij nog respect opbrengen voor een NGROD die met elkaar tot de tanden gewapend intern bevecht? Met een voorzitter die zich voordoet als een Dalai Lama enerzijds, en als een Poetin anderzijds? Met schorsingen van collega's raadsleden omdat die een mening hebben?

Beroepsgeheim, collegialiteit. Om te lachen. Je wordt in je pratijk ter plekke afgemaakt door een onrespectvolle, aggresieve, geldbehoevende collega, maar zonder bewijs sta je nergens. Alleen jij kan door een anonieme, niet bewezen klacht aangeklaagd worden.Alleen ik kan door een klacht bij de orde geroepen worden, zonder kennis te mogen hebben van de inhoud ervan. Dagdagelijks staan we in een slachtveld met elkaar, en de eerlijke, collegiale rode kruisdierenartsen zijn op één hand nog te tellen. De onmacht, frustratie of onverschilligheid hoor je bij elke meeting. Waar is de pater familias bij NGROD? Waar blijft de strijd van de orde tegen plethora, de oorzaak van alle huidige strijd? Waar blijft meneer professor voeling houden met het slopend werk op het terrein? We geraken vaak door de plethora niet uit de kinderstoel, en de orde heeft als remedie een verplichte tutter uitgevonden, en een 'bavet', want we mogen niet morsen op het mooie kleedje van onze professie. Hoe we moeten eten zonder morsen staat niet meer in de Code der plichtenleer. Ieder gesmos krijgt andere kletsen. Geen regels of code meer, maar poepeklets. Kniel en uw zonden worden vergeven, misschien...


Landuyt Chris » 24/11/2015 » 20:45

Beste collega’s,

Er bestaan betere ideeën dan zich als lid van een geviseerde organisatie mengen in een opgehitste discussie, maar bij deze toch...

Groot nieuws deze week: de schande dat de NGROD de dierenartsen een emailadres oplegt. Daar ga ik nu niet op in, meer uitleg zal wel volgen, blijkbaar was die tot nu toe niet voldoende.

Waar wel gemakshalve geen melding van gemaakt wordt in deze nieuwsbrief is dat er deze week ook de halfjaarlijkse vergadering was van het FAVV met de dierenartsensyndicaten (en de Ordes als waarnemer).

Verwonderlijk dat dit hier niet aangehaald werd, 25% van de practici werkt in meerdere of mindere mate voor het FAVV, dus wel belangrijk toch? Of niet?

Het is natuurlijk niet leuk voor een syndicaat om te moeten zeggen dat de verloning per uur voor de DMO al 2 jaar zo goed als onveranderd blijft (+0,03 cent in 2 jaar…) en dat ze daar geen woord commentaar op gegeven hebben in de vergadering (=0, nog minder dan het getal van Contador…).

Terwijl de AV-DMO’s bewezen hebben dat dit wel kan: op eigen houtje, zonder ondersteuning van wie dan ook en ondanks de tegenwerking van de vroegere vertegenwoordiger van IVDB op die vergaderingen, hebben ze het FAVV na 2,5 jaar met een onderbouwd dossier kunnen overtuigen om de AV’s een bonus toe te kennen voor hun grotere verantwoordelijkheid in het slachthuis. En dit niet ten koste van de andere DMO’s.

Dierenartsensyndicaten zouden soortgelijke resultaten ( inzake verloning van de DMO of kilometervergoeding) moeten kunnen behalen bij het FAVV, maar ik heb daar nog nooit een dossier van die kant weten op tafel komen, verre van onderbouwd.

Sterker, de hele hetze tegen de NGROD, geörchestreerd door IVDB, is voornamelijk bedoeld om hun eigen onvermogen om iets te realiseren voor het beroep, in de schoenen van de NGROD te schuiven.

Mooiste bewijs is hun "palmares": als je daar op klikt kom je al maanden(jaren?)lang op een 404 pagina. Dit waarschijnlijk om emotionele redenen, bij lezen ervan kun je alleen maar in huilen uitbarsten of de slappe lach krijgen.

Vermoedelijk word ik nu afgemaakt, maar, geef toe, het vergt toch enige moed om je in het hol van de leeuw te wagen J

Mvg

Chris Landuyt

Geëngageerd raadslid van de NGROD


Ann De Beul » 24/11/2015 » 22:09

Wat denk je van volgende reactie:

Volgens wikipedia zijn Collega's personen die uitsluitend zijn verenigd om een gezamenlijk doel te bereiken, waarbij de capaciteiten van iedere collega om dit doel te bereiken, door de anderen worden gerespecteerd. Het begrip is afgeleid van het Latijnse werkwoord colligere, hetgeen verzamelen of bijeenbrengen betekent.

Ik vrees dat de meesten onder ons die hierboven reageerden niet aan deze definitie voldoen.

Misschien toch iets om over na te denken?


Raf Bombeek » 24/11/2015 » 22:13

Persoonlijke reacties via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. ???
Reacties die ook de andere Raadsleden van de NGROD zouden kunnen interesseren: graag via dit forum


De Smedt Patrick Voorzitter IVDB » 25/11/2015 » 00:13

Beste Voorzitter van de NGROD, Als er leugens over u verspreid worden zou u ze beter aanklagen en weerleggen maar ik denk eerlijk gezegd dat u dit niet kan. Van de verzoenende functie van de voorzitter van de NGROD hebben we tot op heden niet veel gemerkt .Zowel binnen zijn eigen raad, in de sociale media en tussen dierenartsen en dierenartsenorganisaties ontpopt de voorzitter zich eerder als een splijtzwam dan als een verzoener.De polarisering is onder uw bewind nog nooit zo groot geweest.
Het unieke mailadres is een aanslag op de privacy van de dierenartsen, niet meer, niet minder. Dat de verhuurder van een e-mailserver geen controle heeft over de mails op zijn servers is totale nonsens.
Dat u een databank nodig hebt om bijvoorbeeld een dossier als de plethora aan te pakken is ook een leugen om best wil. De NGROD is een tuchtcollege en heeft helemaal geen taak in het bestrijden van de plethora. Dat jullie niet weten hoeveel praktijkdierenartsen er zijn is maar goed ook. De kruispuntbank en het UNIZO weten dit wel en dat is voor de ondernemende moderne dierenarts meer dan voldoende. Wij als IVDB en met ons vele praktijkdierenartsen willen helemaal niet dat de Orde verdwijnt, wel hopen we dat zijn huidige voorzitter en zijn bureau na de verkiezingen zal verdwijnen. Het zal trouwens heel veel moed vergen en Teflon en beton van de nieuwe raadsleden om het negatieve beeld dat u gecreëerd hebt van de NGROD mede te laten verdwijnen. Nog meer teflon en beton zal nodig zijn om een moderne, transparante en performante NGROD op te bouwen waar het dierenartsenkorps meer dan recht op heeft.

Patrick De Smedt
Voorzitter IVDB


Chris Landuyt » 25/11/2015 » 08:29

Bedankt, Raf, je laatste reactie levert het bewijs dat hier heel selectief met de reacties wordt omgegaan. Andere, confronterende meningen worden zoveel mogelijk verwijderd. Ludo, nog gehoord van de pot en de ketel?

mvg

Chris Landuyt


De Smedt Patrick » 25/11/2015 » 14:02

Geachte voorzitter van de NGROD,

Ik wens met dit schrijven het door de NGROD gecreëerde e-mailadres te weigeren, alsook verzoek ik u het gecreëerde e-mailadres per direct te verwijderen van iedere server en dit om volgende redenen:

 • Deontologisch moet ik overeenkomstig artikel 10, derde lid van de Code der Plichtenleer over een geactualiseerd en operationeel e-mailadres beschikken, hetwelk ik dien mee te delen aan de NGROD. Er wordt niets bepaald over welke vorm dit e-mailadres dient te hebben, zodat ik vrij ben om al dan niet mijn naam te verwerken in het e-mailadres dat ik wens door te geven aan de NGROD. Aangezien ik reeds een e-mailadres heb doorgegeven aan de NGROD voldoe ik ook zonder het nieuw gecreëerde e-mailadres aan mijn deontologische verplichtingen.
 • De NGROD heeft een e-mailadres gecreëerd, waarbij mijn voornaam en mijn familienaam worden gebruikt, zijnde "Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.". Dit is een verwerking van persoonsgegevens, waartoe u overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens mijn ondubbelzinnige toestemming diende te vragen. De NGROD heeft mijn toestemming echter niet verzocht, laat staan verkregen.
 • Daarenboven stelt de NGROD dat het gecreëerde e-mailadres verplicht wordt gesteld als officieel communicatiekanaal met de NGROD. Wederom dien ik vast te stellen dat u hierbij de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens met de voeten treedt. Een e-mailadres is immers tevens op zich een persoonsgegeven,waardoor ik de enige ben die kan beslissen of ik dit e-mailadres gebruik of niet, en dit al dan niet meedeel aan de NGROD ais communicatiekanaal, dit behoudens mijn voorafgaande toestemming.
 • Door uw handelen, met name het zonder enige toestemming van mijnentwege creëren van een e­-mailadres op mijn naam, daarenboven bestaande uit mijn voornaam en familienaam, schendt u resoluut mijn recht op privacy en koppelt u dit daarenboven aan mijn lidmaatschap bij de NGROD, hetgeen wettelijk verplicht is om het beroep van dierenarts uit te oefenen. Met andere woorden, volgens de NGROD dien ik mijn recht op privacy op te geven om te voldoen aan een wettelijke plicht teneinde mijn beroepsactiviteit uit te oefenen. Dit kan totaal niet in het licht van de privacybescherming.
 • Ik stel tevens vast dat ik middels het nieuw gecreëerde e-mailadres mijn stem voor de verkiezingen van de NGROD zal dienen uit te brengen. Niet enkel de privacy, doch ook het stemgeheim wordt aldus overboord gegooid. Een e-mailadres bestaande uit een voornaam en naam kan immers geenszins anoniem worden genoemd. Zelfs een geanonimiseerd e-mailadres, dan wel een e­-mailadres van mijn keuze kan het stemgeheim niet waarborgen, aangezien het opsporen van IP­ adressen ook steeds gemakkelijker wordt. Zelfs met schriftelijke garanties van AXI of de NGROD weiger ik om mijn stem middels e-mail uit te brengen.
 • Wat betreft het bijhouden van de bijscholingspunten op de ledenpagina, daarover staat niets in de Code der Plichtenleer. Wij moeten ons als dierenarts bijscholen en deze bijscholingen kunnen opgevraagd worden in geval van een klacht bij de NGROD. Zonder een aanpassing van de Code der Plichtenleer, waarbij afdoende waarborgen inzake privacy worden geboden bij het raadplegen van de bijscholingspunten, weiger ik aldus om mijn bijscholingspunten in te geven op een elektronische toepassing.

U kan mij steeds bereiken op het door mij meegedeeld e-mailadres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Hoogachtend

Dr. De Smedt Patrick


de bange wezel » 25/11/2015 » 16:35

Wat zeer positief is, hier hoor je meningen....
Er is een duidelijk robbertje aan de gang tussen de orde en ivdb. Maar je hoort enkel en alleen 1 partij. Waarom? Geen moeite doen om te antwoorden? Of klopt alles wat ivdb zegt? Kan de orde de commentaren weerleggen? Dat is de snelste manier om kritiek te in de kiem te smoren en niet te eindigen in een cafégevecht. Maar er is stilte. Cum tacent accipiunt?

Als de orde het zo goed voor heeft met de dierenartsen, waarom " strijden " zij dan niet op de halfjaarlijkse vergadering met het FAVV? Ze zitten er te zitten, aan zoveel € per uur. Het uurloon werd vroeger ( dank u ivdb) aangepast aan de index. Dr Landuyt: nu stijgt het niet, de indexsprong weet u wel. Toch laag dat u dit argument zo omdraait en in de schoenen van ivdb schuift. Trouwens, was er iemand van de orde bij om u in Brussel te verdedigen na "de affaire Stasegem"? Nee, er waren wel 2 ivdb leden ...

Het siert u, Dr Landuyt, dat u reageert. In uw positie zou ik dat ook met vermelding van mijn naam durven doen. Helaas, ik sta niet aan uw kant. Ik stel wel vast dat u niet van wal steekt met uw eigen initiatieven op de sommen. Was het "geëngageerd" of is het "gefinancieerd" lid v/d NGROD? Ik lees wel dat u anderen schuld toeschuift. De door u vermelde hetze tegen de orde.... Mocht de orde openlijk in debat gaan, dan zagen de leden van de orde de andere kant v/d medaille. Waarom niet in debat gaan?
Eertijds bij de indexatie v/h FAVV uurloon was er een "collega" M.J. van 1 of andere beroepsorganisatie die zei "het uurloon mag niet indexeren. Als er pas afgestudeerden in mijn praktijk komen, zullen ze dat loon als richtcijfer gebruiken..." Voor alle duidelijkheid: het was een organisatie VOOR dierenartsen. Op 23/11/2012: crisisvergadering van ivdb omtrent geschorste dmo'rs. Wie sprak toen de woorden "de dierenartsen moeten niet klagen over hun FAVV uurloon, kijk eens naar de auto's hier op de parking.." Juist, de man die op het einde van iedere nieuwsbrief uitnodigt tot opbouwende kritiek.

Trouwens: mocht de orde zo goed, zo heerlijk functioneren, wat is dan nog de bestaansreden van ivdb? En het palmares van ivdb: wat is dat van de orde? Als ik kijk naar paragraaf 5 van de reactie van de Voorzitter (zie hierboven, reactie Voorzitter) : nog veel werk te doen. "Yes we can"? Nee, helaas, "yes we could have..." . Paragraaf 5 in de reactie van de Voorzitter is eigenlijk een halve schuldbekentenis: Men weet niet eens wat de dierenarts juist doet! Hoeveel? Wat doen ze? Bel anders eens Paul Jambers voor een indringende reportage: "dierenartsen in Vlaanderen: wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? ..."

@Karin De Beul: uw definitie over collega... Graag even deze scène: Jonge man werkt in kliniek oudere man. Jonge man stapt naar de orde, want ik verdien een mensonwaardig loon. Orde zegt: je moet weten wat je tekent, wij kunnen u niet helpen. De raadsleden rekenen wel hun uren aan. Oude man moet niet voor orde verschijnen... Waardigheid beroep? Respect voor een andere dierenarts?
Kan U mij in bovenstaande scène aanduiden waar de collega zit?
- de jonge man?
- de oude man?
- de zetelende raadsleden?

En inderdaad: meningen mogen/moeten verschillen. Aristoteles zei ook: "in onze verscheidenheid ligt onze rijkdom". Maar respect voor de andere mening is ook vereist.


marc van herck » 25/11/2015 » 19:44

Ik sluit mij graag aan bij de collegae die vinden dat één e-mail adres, dat de orde overigens reeds bezit, voor de orde voldoende is om te communiceren met haar leden. Ik kan mij ook niet ontdoen van de vaststelling dat op zijn minst de perceptie wordt geschapen dat de huidige leiding van de orde enkel uit is op nog meer controle over de privacy van de leden. Dit begint serieus op despotisme te lijken, maar dan alles behalve 'verlicht'.


patrick cools » 25/11/2015 » 23:56

De Vliegher:
u begint alvast nu al met te verwijzen naar uw e-mail adres Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. Waarom niet naar uw Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.?

marc van herck:
Verlicht despotisme? Dan liefst met een ledlampje. Dat scheelt al-licht in mijn verplicht li(j)dgeld.

Ann de Beul:
Ik vrees dat Wikipedia zijn definitie zal moeten herzien. Zo niet, dan moeten we elkaar geen collega's meer noemen maar concurrenten. En problemen maken om daarna te verwijten dat we ze niet oplossen? Een echtscheiding is gemakkelijker dan dit éénrichtingsgezag.

Algemeen:
Ik weiger een e-mail adres op mijn naam dat niet door mij is aangemaakt. Los van het schenden van mijn recht op privacy, kan ik geen persoonlijke controle uitoefenen op het binnensluipen van phisher, virussen, trojaanse paarden, wormen of wat dan ook. Zodra ik een besmette mail open, zit ik met de problemen. Bovendien kan elke hacker in no time het ganse e-mail bestand van NGROD inkijken en besmetten. Ik weiger tevens elektronisch te stemmen. Maar wanneer ik de enige zou zijn, dan weet NGROD onmiddellijk dat een schriftelijke stemming wel van mij moet komen... Dan maar een schorsing? Veiligheid en privacy hebben tenslotte hun prijs...

De orde heeft mijn e-mail adres, en mag dit medium gebruiken om mij op de hoogte te houden van informatie. Zo niet blijkt de orde in gebreke gesteld te kunnen worden. De orde is geen lijndienst waarbij wij aan het bushokje moeten gaan wachten.


callens » 26/11/2015 » 10:03

Collega Landuyt zou er goed aan doen om in deze zijn mond te houden . Dat hij , zelf AV-DMO ( ! ) , op een vergadering een betere verloning voor de AV-dmo heeft bewerkt , is op zich nog niet verkeerd . Wel verkeerd is dat hij , als betaalde vertegenwoordiger van de NGROD , het normaal vindt om zijn eigenbelang in de vergadering aan te kaarten en er dan nog trots op is .


De Smedt Patrick » 26/11/2015 » 11:33

Beste collega's

Reacties van dierenartsen die onze "verlichte"voorzitter van de NGROD niet gunstig zijn, zijn niet welkom op zijn blog. Reacties van Dr Ludo Muls en die van mij geraken niet online of werden nà 24 uur al terug verwijderd onder het excuus dat zijn site zou gechrast zijn ... onder de bagger. Ik begrijp dit maar al te goed. De voorzitter van de NGROD staat op zijn privacy, hetgeen natuurlijk zijn goed recht is en weigert deel te nemen aan het openbaar debat. Ik had van hem niets anders verwacht.

Patrick De Smedt


Verhaeghe Carolien » 30/11/2015 » 20:19

Beste,

Gelieve eens op de website te publiceren wat U tijdens uw mandaat verwezenlijkt heeft ten voordele van de dierenartsen. Toen eind 2014 de DMO-ers een paar maand uitstel moesten krijgen van betaling heb ik al de beroepsverenigingen ter hulp geroepen, Uiteindelijk heeft enkel de de ngrod ervoor gezorgd dat de DMO-ers direct betaald werden. En ja, ik wou ook dat de NGROD meer opkwam voor de dierenartsen, in plaats van ze voor belachelijke zaken te dagvaarden. maar iets doen is nog altijd meer dan niks doen, en kritiek te uiten op diegene die wél iets doen!


De Smedt Patrick » 01/12/2015 » 17:57

Wat betreft de betaling van de DMO eind 2014 had helemaal niets met de Orde te maken. Er is ons toen letterlijk op vetconsult gevraagd om klacht in te dienen omdat het ene kabinet het andere was aan het jennen met de dreiging tot niet betaling. Dit spelletje is gewoon gestopt toen ze elkaar genoeg gepest hadden. De NGROD heeft hier geen enkele invloed op gehad. Wees gerust er gebeurt enorm veel bij het IVDB en we krijgen zeer veel gedaan maar dit kan nu eenmaal niet zonder eens regelmatig de stok in het hoenderhok te gooien. Positieve kritiek is geen kritiek maar zijn schouderklopjes.


De Smedt Patrick » 01/12/2015 » 18:45

Sorry Carolien, ik ben even te rade gegaan bij het democratisch verkozen raadslid Ludo Muls ( op niet democratische manier buitengezet ) en hij als waardevolle secretaris heeft mij laten weten dat het niet eind 2014 maar wel eind 2013 was dat de DMO niet gingen betaald worden. Hij was toen nog raadslid .


Carolien Verhaeghe » 01/12/2015 » 22:59

Sorry Patrick, ik had er idd geen weet van hoe dit exact gegaan is. Die verdeeldheid in ons beroep is gewoon frustrerend, in de eerste plaats onder de dierenartsen zelf, en dan onder de beroepsverenigingen en de NGROD ook. Op die manier kan er natuurlijk niks bekomen worden, wat heel jammer is. Wat de oplossing is, dat weet ik ook niet, misschien gaan naar het systeem zoals in Ndl?


Een collega » 02/12/2015 » 17:43

Waarde collegae,

Volgende conclusies beginnen zich stilaan uit te kristaliseren:

 1. Geen enkel orgaan - overheids- of anderszijds - kan een natuurlijke noch rechtspersoon verplichten om een bepaald e-mailadres aan te nemen. Dat neemt niet weg dat men kan vragen (in het geval van het FAVV als wettelijke de voorwaarde tot erkenning van dierenartsen, of in het geval van de Orde als deontologische voorwaarde voor leden van de orde) een reeds bestaand en gebruikt e-mailadres (of de verandering ervan) mee te delen, met het oog op een vlottere communicatie. Samenvattend: het e-mailadres door de NGROD aangereikt hoeft men (thans) niet te accepteren. Daarenboven bestaat er geen verplichting om een PC, internetverbinding of e-mailadres te hebben.
 2. De Orde kan via de deontologische code, die kracht van wet heeft, haar leden verplichten om een aantal uren bijscholing te volgen als voorwaarde om praktijk te mogen blijven doen. Aangeschafte vakliteratuur (in zeer ruime zin) vormt eveneens een equivalent van een aantal bijscholingspunten (BP) per jaar (ik meen: 1 BP per 30 euro vakliteratuur). Ook e-learning geeft aanleiding tot BP of erkende bijscholingspunten (EBP) . Alle BP en EBP uit vakliteratuur en e-learning mogen evenwel de 60% van het totaal niet overschrijven (lees: u mag meer van die dingen betalen, maar ze tellen dan niet mee als bijscholing). Vakliteratuur en bijscholingen vóór 2013, tellen niet mee. Er moet op die manier van 2013 tot en met 2015 60 BP gevolgd zijn.
 3. In hoeverre de Orde een prakticus die eind 2015 deze 60 uur niet gehaald heeft kan schorsen is een andere vraag. Mijn voorstel was destijds, en is nog steeds, dat als het ooit zover mocht komen, dan het IVDB zich juridische partij zou stellen voor haar geschorste leden, de schorsing voor de rechtbank (Belgisch of Europees) zou laten opheffen, zodat het met die flauwekul van verplichte bijscholing direct gedaan zou zijn. Iets gelijkaardigs heeft zich immers voorgedaan met de vastgestelde minimumtarieven, waarvoor de Orde destijds eveneens werd teruggefloten op basis van de Europese wet op de vrije mededinging.

Samengevat: lig er voorlopig maar niet wakker van; er wordt aan gewerkt!


Hoe plaats ik een reactie via DISQUS?Beste bezoeker, het gebruikte systeem om reacties te plaatsen op deze website is DISQUS. Indien u meer uitleg wenst over het gebruik van DISQUS kan u deze pagina bekijken. Wil u als ‘gast’ –zonder aanmelden– een reactie plaatsen? Klik dan eerst op het veld "Doe mee met de discussie", dan op "Naam" en vervolgens vinkt u “I’d rather post as a guest” aan.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS