D(B)MO – Uitvoeringsovereenkomst 2019 - dr. Dochy

VNK. 11/11/18

Dirk Baetens

In aansluiting met de reacties van collegae-D(B)MO uit de PCE Antwerpen op de rondvraag naar de bereidwilligheid om ook op zaterdag aan keuropdrachten te willen beantwoorden, stelde ik een sterk gemotiveerde nota op betreffende diverse items die reeds geruime tijd de grote interesse van de zelfstandige keurders krijgen.

In deze nota kwam onder andere een vergelijking met de situatie in Nederland aan bod en tevens het eventueel nog verder uitvoeren van opdrachten na 67 jaar in afwachting dat de interesse bij nieuwe jonge collegae wordt aangewakkerd. Deze augustusnota werd overgemaakt aan het kabinet van minister Ducarme, aan de leden Van de Kamercommissie Volksgezondheid, aan de Leidend Ambtenaar een aan dr. Dochy. De laatste heren beloofden in hun antwoord “deze informatie te zullen meenemen in de verdere discussies omtrent de D(B)MO” wat ook gebeurde.

Begin november werd in het kader van het overlegcomité dat plaats vond op 7 november nog een aanvullende nota overgemaakt aan dr. Dochy waarin hij werd bedankt voor het spoedige antwoord en waarin werd verwezen naar een “dringende aanpassing” van 3 items die we terug vinden in de uitvoeringsovereenkomst: 1/ een eenmalige ernstige honorariumaanpassing los van de indexatie; 2/ nacht en weekendvergoeding; 3/ de verplaatsingsvergoeding.

Beide nota’s, mijn zoveelste pro-deo initiatief, heb ik eveneens overgemaakt aan IVDB en VDV. De vertegenwoordigers van deze beroepsorganisaties hebben de vraag tot aanpassing van de 3 items gesteund.

Op 7 november werd door dr. Dochy het volgende antwoord-voorstel geformuleerd:

1/ Er is vandaag geen budgettaire ruimte voor een dergelijke extra honorariumaanpassing, enkel indexatie; vergelijk met Nederland kan niet – ander land, ander systeem; sedert 2003 is de aanpassing ambtenaar-DBMO gelijklopend. Wel wordt de leeftijdslimiet opgeheven. Men zou dus ook na 67 jaar nog verder kunnen en mogen aan FAVV-opdrachten beantwoorden indien men uiteraard aan de voorwaarden voldoet (zelfstandige, opleidingen,…). Dit vergt een KB aanpassing maar zou spoedig kunnen gebeuren (er worden dagelijks uitvoeringsbesluiten geschreven en herschreven).

2/ Nacht- en weekendwerk. Nachtwerk wordt herleid tot prestaties geleverd tussen 22u ‘s avonds en 6u ’s morgens (stond in nota). Alle prestaties –inclusief keuropdrachten– zouden in die periode en op zaterdag met 50 procent extra worden vergoed. Dit item vergt een aanpassing in de financiering van het FAVV (heffingen en retributies) en zou de minister bespreken met de sector (nu zijn er reeds operatoren met sterke activiteit die vragende partij zijn, vooral in het rood vlees). Dit zal wellicht niet meer klaar komen in 2018.

3/ Verplaatsingsvergoeding: de 40 km wordt teruggebracht naar 20 km. Dit zou onmiddellijk in de uitvoeringsovereenkomst 2019 worden gewijzigd. Dit betekent aan de huidige vergoeding van 0,3371 x 20km = 6.742 en 20 dagen /maand = 135€; op jaarbasis wordt dit 1620€.

In de beide nota’s heb ik verwezen naar: “de weg is er, nu nog de (good)wil”. Uiteraard zullen er collega’s zijn die deze 3-punterscore minimaliseren en meer verwachten, anderen dit toejuichen en weten te waarderen, waarvoor oprecht dank. Velen reageren vandaag met “beter één vogel in de hand dan tien in de lucht”.

Hoe dan ook, nu nog elementen bijvragen/eisen of verder aandringen op een eenmalige extra hono-aanpassing zou de de good(wil) aantasten en het risico lopen van de weg te geraken en zich vast te rijden in de sloot. Beter deze 3-punter aanvaarden en denken aan een nieuwe inspanning met de betrachting de handicap –opgelopen tussen 1986 en 2003 die we vandaag nog steeds meedragen– weg te werken. Kortom de overheid verzoeken toch in een budgettaire ruimte te voorzien.

Reacties zijn uiteraard steeds welkom: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Met vriendelijke groeten en steeds tot uw dienst. Dirk.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS