Steekproef stroomband verbod

Pro of contra een elektrische halsband?

Op vraag van het Blauwe Kruis, Afd. Oostende vragen wij uw medewerking aan volgend onderwerp:

Zondag 5 april was er een item op het VRT nieuws over het gebruik van stroombanden op honden. Het Dierenasiel van Oostende ijvert voor een verbod op deze toestellen en was hiervoor reeds op het kabinet van de Minister van Dierenwelzijn samen met vertegenwoordigers van het APDT, VDG en VDWE.

Pro of contra stroombanden voor honden?

De Minister is eventueel bereid om een verbod in te voeren, maar vraagt bijkomende informatie om zijn beslissing beter te kunnen motiveren.
U bent als deskundige het best geplaatst om hieraan mee te werken door enkele vragen te beantwoorden.

De enquête:

(afgesloten)

 • Had U reeds negatieve ervaringen met het gebruik van stroombanden?
  • Ja
  • Nee
 • Indien Ja:
  • Brandwonden
  • Necrose
  • Angst
  • Psychisch trauma
  • Chronische Stress
  • Agressie t.o.v. eigenaar
  • Agressie t.o.v. familieleden
  • Agressie t.o.v. derden
 • Zou u een verbod adviseren?
  • Ja
  • Nee
 • Vind U dat het toestel zou mogen worden gebruikt voor therapeutische doeleinden en dit enkel door een deskundige die lid is van het APDT, VDG of VDWE (beschikken allen over een deontologische code).
  • Ja
  • Nee

 De resultaten

Resultaten enquete 16/06/2015

Dank aan Ludo Muls van het IVDB en zijn 2600 leden Dierenartsen.
Deze enquete richt zich vooral op het peilen naar negatieve kanten bij het gebruik van stroombanden.
Uit deze enquete blijkt dat er wel degelijk negatieve kanten zijn aan het gebruik van stroombanden.

Hallo Ludo,

Hierbij vind je de uitslagen van de enquête stroombanden.
Het doel van de enquete was, om te zien of er ook nadelen verbonden zijn, aan het gebruik van stroombanden.

Die informatie kregen wij niet van het ECMA (stroombandfabrikanten).
Dankzij U en uw leden kunnen we aantonen dat deze nadelen wel degelijk bestaan.

Mijn oprechte dank hiervoor.

brandwondennecroseangsttraumastressagressie eigenaaragressie familieagressie vreemden
14% 3% 26% 17% 14% 6% 3% 3%
 • Negatieve ervaring: 37%
 • Verbod: 40%
 • Totaal verbod: 57%