Voor of tegen beperking diergeneeskundige opleiding

Artikel index

Beperking in de diergeneeskundige opleiding?

De laatste maanden wordt er in vele geledingen van ons beroep (weer?) gepraat over het al dan niet organiseren van een toegangsbeperking voor de opleiding in de diergeneeskunde. Er zijn al wat argumenten naar voren geschoven, zowel pro als contra.

Wat denkt u als practicus daarover?

Bent u voor of tegen een toegangsbeperking (noem het toegangsaanpassing) voor de opleiding?
En welke argumenten hebt u daarbij?

Hieronder tonen we (anoniem) alle reacties die we mochten ontvangen!

 

1

Voor beperking

Omdat er momenteel te veel dierenartsen zijn voor kleine huisdieren.

message from 2014-02-12 19:36:34

2

Voor beperking

De klanten hebben steeds minder en minder respect voor het werk van de dierenarts en houden zich ook bijzonder weinig aan de vastgelegde spreekuren. Omdat ze telkens wel een andere dierenarts vinden om bij terecht te kunnen laat op de avond of in het weekend (voor vaak banale problemen)!

message from 2014-02-12 19:34:31

3

Voor beperking

ik vind dat er ruim voldoende collega's zijn

message from 2014-02-12 16:06:34

4

Voor beperking

 • betere kwaliteit opleiding
 • betere verloning dierenartsen

message from 2014-02-11 21:59:46

5

Voor beperking

Blunder 2.510.000 van ons dierbaar "Belziek". Wat de sector al 20 jaar ziet aankomen wordt nu ineens een hot topic.
Tragisch of komisch ?
Misschien moeten we de leden van de orde verplichten om 500 bijscholingspunten te halen vooralleer te mogen zetelen.

Een collega uit Kruibeke

message from 2014-02-11 21:56:39

6

Voor beperking

Ik heb 41 jaar een zeer drukke eenmanspraktijk in de nutsdieren gehad met zeer goede samenwerking onder buurtcollega's. Altijd zeer graag gedaan en mijn brood goed verdiend door zeer zeer hard te werken en service te leveren maar door de evolutie in de landbouw (opdeling varken-pluimvee-rund-contracten etc.) is er nu een moordende concurrentiestrijd onder jonge collega's aan het losbreken UIT NOODZAAK om aan de bak te komen en te kunnen doen waarvan ze gedroomd hadden. Ik denk dat het kalf reeds verdronken is wat zeer spijtig is.

De industrie en de jonge landbouwers (die ook uit noodzaak aan het overinvesteren zijn ) misbruiken de jonge dierenartsen om aan dumpingprijzen te werken.

Ik geniet nu van een welverdiende rust maar mijn hart bloedt te moeten zien dat mijn zeer geliefd beroep aan het verloederen is.

ZEER DRINGENDE NUMERUS CLAUSUS MAAR 20 JAAR TE LAAT. ZEER SPIJTIG.

message from 2014-02-11 21:53:44

7

Voor beperking

Zie mail die ik doorgestuurd heb naar de NGROD

message from 2014-02-11 21:50:48

8

Voor beperking

Elke afgestudeerde moet voldoende werk kunnen hebben om zijn ervaring op te bouwen en zijn inkomen moet volstaan om een degelijk praktijk uit te bouwen.

message from 2014-02-11 21:44:40

9

Voor beperking

Het is spijtig dat zoveel talent en geld verkwist wordt in een studierichting waar we reeds zeer lang met teveel zijn. Het gevolg is dat uitbuiting en vervolgens bitterheid van afgestudeerden in de hand gewerkt wordt.

message from 2014-02-11 21:43:51

10

Voor beperking

We zijn met teveel afgestudeerden wat zeer nadelig is op verschillende vlakken (loon, werkzekerheid, werkaanbiedingen,...)

message from 2014-02-11 21:43:19

11

Voor beperking

Meer practische opleiding, 1 e jaren niet enkel als selectie.
Overaanbod jonge collegae die alles aanvaarden om maar aan de bak te raken.

message from 2014-02-11 21:42:38

12

Voor beperking

*

message from 2014-02-11 21:39:22

13

Voor beperking

x

message from 2014-02-11 21:32:03

14

Voor beperking

teveel concurrentie, uitbuiting van nieuwe dierenartsen, te lage prijzen, te weinig respect voor de dierenarts want veel te veel keuze om te veranderen, ondergerespecteerd beroep in vergelijking met de lange studies.

message from 2014-02-12 16:01:57

15

Voor beperking

 • Veel te veel dierenartsen die afstuderen
 • verpletterende verantwoordelijkheid van de politieke elite die van de macht doordrengd is
 • beter laat dan nooit, nu al dertig jaar te laat................

message from 2014-02-11 21:25:15

16

Voor beperking

 • teveel aan dierenartsen
 • te weinig werk voor dierenartsen
 • te weinig respect voor ons beroep
 • harde concurrentie - concurrentie in tarieven zowel prestaties als medicamenten
 • te lage verloning

message from 2014-02-11 21:25:01

17

Voor beperking

geen

message from 2014-02-11 21:15:09

18

Voor beperking

Ik heb er altijd van gedroomd om dierenarts te worden. Ik heb zes jaar hard gestudeerd en ben afgestudeerd met grote onderscheiding, waarna ik een specialisatiejaar volgde aan de universiteit.

Het werken in de praktijk was echter een ramp. Slecht betaald (onder andere één jaar aan 600 en één jaar aan 700 euro per maand), veel avond- en weekendwerk, geen werkzekerheid, lange dagen, ver van huis werken, soms weinig respect van eigenaars en bazen, veel concurrentie, dure bijscholingen,... Pure uitbuiting van zo'n mooi beroep. En dat vooral omdat het aanbod aan dierenartsen veel groter is dan de vraag.

Uiteindelijk ben ik als dierenarts met opdracht voor het Federaal Voedselagentschap gaan werken, maar ook daar zijn we met te veel dierenartsen. Ik ben nu op zoek naar ander werk. Helaas is dierenarts een zeer specifiek beroep, waar weinig vraag naar is, hoewel we over veel kennis en vaardigheden beschikken. Maar blijkbaar niet de juiste.

Ik vind het spijtig dat er, ondanks de vraag van vele praktijkdierenartsen, nooit werk gemaakt is van een numerus clausus. Het is één van de redenen waarom mijn droom aan diggelen ligt. En met mij die van vele collega's.

message from 2014-02-11 21:13:26

19

Voor beperking

Wel een argument: ontgoocheling en desillusie van iemand die op de arbeidsmarkt geen of onderbetaald werk vindt./ Kosten en moeite die het individu én de maatschappij in een minstens 6 jaar durende opleiding investeert.

Geen argument: "weer een concurrent minder": voor mij is een collega géén concurrent...

Belangrijk argument: nu lijkt het alsof jonge dierenartsen onderbetaald zijn door gebrek aan goodwill van de ouderen collega's en soms is dat ook zo. De hoofdreden voor het onderbetaald zijn ligt natuurlijk voor het grootste stuk aan de tarieven die aan de klant worden doorgerekend en die veel te laag zijn. Maar ook hier is natuurlijk de plethora weer oorzaak van die lage tarieven. Dus een beperking van het aantal dierenartsen is daarom ook aangewezen.

Men zou misschien beter wat vaker in de media een jonge dierenarts volgen die minder succesvol is, helaas staan mensen veel liever in de spotlights met succesverhalen dan met miserie...

message from 2014-02-11 21:10:40

20

Voor beperking

de opleiding (klinisch) is onvoldoende geworden

message from 2014-02-11 21:10:12

21

Tegen beperking

Ik ben gekant tegen elke vorm van beperking. Door de 'romantisering' van het beroep worden veel mensen aangezet tot de opleiding dierenarts en deze is hoe langer hoe meer aan het vervreemden van de (harde) realiteit. Aangezien nu blijkbaar veel jonge dierenartsen afhaken zal dit een regulerend effect hebben op de volgende jaren en meer dan waarschijnlijk veel mensen doen afzien van de studies of toch op z'n minst zullen de overblijvers diegenen zijn die het echt willen.

Beter wordt de schijnzelfstandigheid aangepakt en moet men 'jonge' dierenartsen aansporen om ervaring op te doen in binnen- of buitenland om iets 'overtuigender' als zelfstandige te beginnen.

message from 2014-02-11 21:10:02

22

Voor beperking

In Nederland gebeurt deze beperking al een hele tijd, met als gevolg een toestroom van Nederlandse studenten naar België. Op zich zeker geen probleem mee maar misschien moet hier ook eens over nagedacht worden.

Om als jonge dierenarts ergens aan de slag te kunnen gaan moet je opboksen tegen een zeer groot aanbod andere kandidaten, met al dan niet meer ervaring, waardoor je als pas afgestudeerde geen faire kans kan krijgen...Tenzij je je diensten voor een appel en een ei aanbiedt.

Zeer positief dat dit onderwerp eindelijk media-aandacht krijgt.

message from 2014-02-11 21:09:21

23

Voor beperking

De huidige situatie spreekt voor zich.

message from 2014-02-11 21:05:02

24

Voor beperking

Er is een te grote toevloed van studenten die niet door het ingangsexamen geneeskunde of tandheelkunde zijn.
Veel jonge dierenartsen hebben een uitzichtloze toekomst,daar er te veel concurrentie is door de overvloed aan dierenartsen.
Jonge collegas proberen werk te hebben door de prijzen te dumpen,met alle gevolgen hiervan.

message from 2014-02-11 21:03:25

25

Voor beperking

te veel dierenartsen

message from 2014-02-12 15:53:16

26

Voor beperking

beperking via ingangsexamens

message from 2014-02-11 21:02:18

27

Voor beperking

Dierenartsen dienen op alle niveau's gelijkwaardig te zijn aan hun humane collega's: instroom, studielast en verdienste. De vereiste competenties van beide opleidingen zijn immers gelijk.

message from 2014-02-11 20:46:07

28

Voor beperking

Reeds te veel dierenartsen.
Lange dagen voor een hongerloon. "uitbuiting" door practici

message from 2014-02-11 20:45:25

29

Voor beperking

De plethora

message from 2014-02-11 20:44:38

30

Voor beperking

Niet alleen stopt de 1/3 met de praktijk na 5 jaar, maar door de plethora ontstaan er ook veel, wat ik noem, hobbypraktijken. Dit is, niet alleen slecht voor de dierenarts in kwestie, maar ook voor de diergeneeskunde in zijn geheel.

Toen het ingangsexamen voor de geneeskunde werd ingevoerd hebben wij meerdere initiatieven genomen vanuit de Orde. De enige minister die reageerde was Wivina Demeester. In haar antwoord was tussen de lijnen te lezen dat dit geen prioriteit was gezien dierenartsen niets kosten aan het RIZIV.

Hopelijk werken alle geledingen van het beroep nu samen en komt er een positieve reactie vanuit de politiek.

message from 2014-02-11 20:44:21

31

Tegen beperking

 • iedereen moet de kans krijgen om aan de opleiding te starten
 • er moeten TV-programma's gemaakt worden waarin de realiteit van het beroep wordt toegelicht als tegengewicht voor de vele programmas waarin enkel de emo-kant van het beroep wordt belicht en waarin de klanten nooit hoeven te betalen
 • de faculteit moet ervoor zorgen dat specialisaties waarvoor de vraag groot is (zoals bv. oogheelkunde) ook aan de UG kunnen gevolgd worden. Daarvoor hebben ze 30 jaar lang NIKS gedaan
 • in de opleiding moet aandacht besteed worden aan bedrijfsmanagementvaardigheden
 • de schijnzelfstandigheid moet aangepakt worden
 • de leden van de orde moeten zelf geen zaken doen waarvoor ze hun leden ter verantwoording roepen en ze veroordelen gezonde initiatieven van hun leden omdat ze niet op de hoogte zijn van nieuwe evoluties en mogelijkheden in het beroep

message from 2014-02-11 20:44:07

32

Tegen beperking

Eénmanspraktijken worden weggecijferd door kliniekpraktijken in hun omgeving, als dat een argument is om voor de toegangsbeperking te zijn, weet ik niet.

The good old days zijn al lang weg, nu vergaat alles (vrije tijd) in modules, puo's die -ondanks mijn veel volgen ervan- nog extra worden opgelegd aan hoge prijzen, en veel vergaat in administratieve rompslomp, eigen boekhouding (om kosten te drukken en uit te sparen), software, dure echo, RX (liefst digitaal, om mee te pronken op uw website), gasanethesietoestel, labo-analyse-toestellen,...

De toegangsbeperking werd in mijn tijd reeds door decaan wijlen Prof Michel De Backere als afstopmiddel geuit

message from 2014-02-11 20:41:51

33

Voor beperking

oververzadiging van de markt aan dierenartsen

message from 2014-02-11 20:40:46

34

Voor beperking

Maar!!!! ben tevens ook voor betere organisatie en verloning bedrijfsbegeleiding, betere kontrole op diergeneeskundige handelingen door doe het zelvers, herinvoeren van minimumtarieven en kontrole daarop, eenvormig prijzenbeleid van medicatie

message from 2014-02-11 20:40:13

35

Voor beperking

 • te veel studenten
 • te veel niet geslaagd na eerste jaar
 • overheid kan hier besparen zonder iemand te kort te doen

message from 2014-02-11 20:39:46

36

Voor beperking

;

message from 2014-02-12 15:49:48

37

Voor beperking

 • verzadiging arbeidsmarkt diergeneeskunde
 • veel te laag ereloon rekening houdende met de studie/investering apparatuur, praktijk, etc/onkosten
 • onregelmatige uren (een centrale wachtdienst zoals huisartsen/tandartsen/apothekers moet realiseerbaar zijn, maar dit kan enkel als het ereloon stijgt)

message from 2014-02-11 20:39:40

38

Voor beperking

 • er is nu al onvoldoende werk voor alle dierenartsen en opleiding is duur voor de gemeenschap
 • veel dierenartsenprogramma's  die de realiteit onvoldoende weergeven waardoor er nog meer mensen kiezen voor dit beroep

message from 2014-02-11 20:38:56

39

Voor beperking

Er zijn sowieso te veel dierenartsen, dus te weinig patiënten /dierenarts. De klanten stellen wel hoge eisen: 7/7 bereikbaarheid, apparatuur (digitale rx, echo, monitoring, gasanestesie,..), ... maar de verloning is niet in verhouding, want niemand wil betalen voor die 7/7 permanentie, de infrastructuur nodig in een moderne praktijk, ..

Als je je prijzen verhoogt (in verhouding met de service die je biedt), heb je geen klanten meer, want de buurtdierenarts doet het veel goedkoper. Dus voor de dierenarts met een eigen praktijk betekent dit dat je steeds weer moet investeren (investeringen die niet altijd rendabel zijn, maar wel nodig om je klanten te houden of nieuwe klanten aan te trekken), maar dat dit ten koste gaat van je eigen inkomen.

Wat allemaal voor gevolg heeft dat ook de dierenartsen die bij een dierenarts werken niet deftig verloond kunnen worden, daar dit niet betaalbaar is voor de dierenarts'werkgever'.

message from 2014-02-11 20:37:54

40

Voor beperking

Een teveel waardoor onhoudbare prijsconcurrenties en overaanbod. Verlies van meerwaarde van de dierenarts hierdoor. Minder studenten geeft ook een kwalitatiever onderwijs (meer ruimte voor deftige praktische vaardigheden, in tegenstelling tot nu)

message from 2014-02-11 20:35:25

41

Voor beperking

geen

message from 2014-02-11 20:33:45

42

Voor beperking

De uitbuiting van de jonge collega's stoot mij van langs om meer tegen de borst.

Om dan nog niet te spreken van hun ouders die zichzelf pijn doen om hun kind(eren) deze lange (en een van de moeilijkste) studies te laten afwerken en dan na hun studies te moeten constateren dat ze niet veel meer verdienen dan iemand zonder universitair diploma.

message from 2014-02-11 20:31:48

43

Voor beperking

teveel dierenartsen kleine huisdieren

message from 2014-02-11 20:30:30

44

Voor beperking

Vroeger was een universitair diploma een garantie voor een mooie job en een goed inkomen. Doordat iedereen zijn of haar kind wil laten verder studeren ontstaat er een teveel aan universitairen. Er is niet alleen een teveel aan dierenartsen, maar ook aan advocaten, architecten, psychologen enz. Het gemiddeld inkomen van deze beroepsgroepen daalt onrustwekkend en profiteurs maken misbruik van de situatie om jongeren aan een hongerloon te laten werken. Dank Ludo om dit probleem nog eens in de kijker te plaatsen, maar ik denk dat wij politiek meer kans maken als er een toegangsbeperking (een eufemistische vertaling voor numerus clausus) wordt gevraagd door meerdere beroepsgroepen.

message from 2014-02-11 20:27:19

45

Voor beperking

30 jaar geleden was er al een plethora, nu is het al (bijna) telaat, maar beter laat dan nooit.

message from 2014-02-11 20:23:46

46

Voor beperking

de studieperiode: teveel studenten heeft als gevolg een kwalitatief lagere praktische opleiding.Teveel studenten is een belasting voor de gemeenschap.

Er zal na de lange en moeilijke opleiding dan ook werk zijn voor de afgestudeerden waardoor het aantal misnoegde dierenartsen afneemt.

Deze beperking diende al jaren van kracht te zijn.Studenten dienen voor ze aan de studie beginnen degelijk voorgelicht te worden aangaande de inhoud van het werk als dierenarts en de impact op het privé-en sociale leven:het is niet zo romantisch als het voorgesteld wordt in geidealiseerde TV-programma's.

Zelf sta ik al 45 jaar in de grote huisdierenpraktijk en kan over de inhoud en gevolgen veel kwijt.

message from 2014-02-12 15:35:13

47

Voor beperking

 • Plethora aan pas afgestudeerde dierenartsen die al blij mogen zijn met een sterk onderbetaalde job
 • Prijzenslag tussen dierenartsen onderling,een rechtstreeks gevolg van het teveel aan dierenartsen
 • Gebrek aan respect door diereigenaars alsook werkgevers van dierenartsen met opdracht door overaanbod
 • Gevestigde dierenartsen zien jaarlijks hun inkomen dalen omdat er steeds collega's bijkomen .....

message from 2014-02-11 20:23:44

48

Voor beperking

facultatief

message from 2014-02-11 20:23:42

49

Voor beperking

plethora

message from 2014-02-11 20:23:18

50

Voor beperking

Er zijn teveel beginnende studenten die toch afhaken na twee jaar proberen. Daarnaast moeten we de toevloed van buitenlandse studenten ook beperken.

message from 2014-02-11 20:21:07