Enquête - extern kapitaal

De meeste onder u weten wel dat er firma's van investeerders (niet-dierenartsen) op de markt komen om dierenartsenpraktijken over te kopen.

Er zijn nu reeds een viertal firma's die praktijken trachten in handen te krijgen. Dit is echter op dit moment wettelijk niet mogelijk omdat de aandelen in handen moeten zijn van dierenartsen of hun familie.

Wij hadden als dierenartsen beroepsvereniging dan ook graag de mening van de praktijkdierenartsen om zo te zien of het de wens is van de meerderheid van de dierenartsen dat de wetgeving hieromtrent gewijzigd wordt.

Daarom vragen we u om de volgende 6 korte vragen in te vullen zodat we uw mening kennen.

Deze enquête is helemaal anoniem we vragen alleen je leeftijdsgroep om eventuele verschillen te zien tussen deze leeftijdsgroepen.


Tot welke leeftijdscategorie behoort u?

Mogen volgens u niet-dierenartsen dierenartsenpraktijken overkopen?

Indien ja, is dit omdat u zelf een praktijk hebt die u wenst te verkopen of omdat u het als een positieve evolutie ziet in de diergeneeskunde?

Wil u als dierenarts zelfstandig blijven of zou u liever in loondienst werken?

Indien u als DAP een dierenarts zou aannemen, zou u deze aannemen als zelfstandige of in loondienst?

Zouden de dierenartsen beroepsverenigingen moeten zorgen voor een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) voor dierenartsen in loondienst?

Moet het IVDB volgens u de toelating van extern kapitaal trachten tegen te houden?

Hartelijk dank voor uw medewerking!