Enquête - extern kapitaal

De meeste onder u weten wel dat er firma's van investeerders (niet-dierenartsen) op de markt komen om dierenartsenpraktijken over te kopen.

Er zijn nu reeds een viertal firma's die praktijken trachten in handen te krijgen. Dit is echter op dit moment wettelijk niet mogelijk omdat de aandelen in handen moeten zijn van dierenartsen of hun familie.

Wij hadden als dierenartsen beroepsvereniging dan ook graag de mening van de praktijkdierenartsen om zo te zien of het de wens is van de meerderheid van de dierenartsen dat de wetgeving hieromtrent gewijzigd wordt.

Daarom vragen we u om de volgende 6 korte vragen in te vullen zodat we uw mening kennen.

Deze enquête is helemaal anoniem we vragen alleen je leeftijdsgroep om eventuele verschillen te zien tussen deze leeftijdsgroepen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

De Resultaten (per 30/11/2018):

extern kapitaal vraag 1


extern kapitaal vraag 2


extern kapitaal vraag 3


extern kapitaal vraag 4


extern kapitaal vraag 5


extern kapitaal vraag 6


extern kapitaal vraag 7