Activiteitenverslag diergeneeskundige begeleiding herkauwers 2017

logo dgz nb

Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Nieuws voor Herkauwersdierenartsen
13 april 2018

Lees deze nieuwsbrief online »

Activiteitenverslag diergeneeskundige begeleiding herkauwers 2017 is beschikbaar

Met de financiële steun van het FAVV volgt DGZ continu de gezondheidssituatie op van de veestapel in Vlaanderen. Het activiteitenverslag geeft een jaarlijks overzicht van de in dit verband uitgevoerde analyses en de resultaten ervan. Het schetst de gezondheidssituatie van herkauwers, varkens en pluimvee op het vlak van bestaande, opkomende en heropkomende besmettelijke ziekten voor het afgelopen kalenderjaar en toont eveneens de evolutie ten opzichte van de voorgaande jaren. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste vaststellingen voor wat betreft de gezondheidssituatie bij herkauwers in 2017.

Rundvee en kleine herkauwers:

  • Blauwtong: De dreiging van het blauwtongvirus serotype 8 vanuit Frankrijk was zeer actueel in 2017. Serotype 4 blijft endemisch in Zuid-Europa. België behoudt het blauwtongvrije statuut in 2017.

Rundvee:

  • IBR: Het percentage bedrijven met een IBR-vrij (I3 of I4) statuut steeg van 50% op 1 januari 2017 naar ruim 66% op 31 december 2017.
  • BVD: Eind 2017 was 67% van de runderen IPI-vrij door onderzoek en was 32% IPI-vrij door afstamming (moeder van een IPI-vrij dier). Slechts 0,12% van de dieren – zo’n 1.200 dieren – was BVD-onbekend. Deze BVD-onbekenden werden vanaf 1 januari 2017 niet meer toegelaten in de handel.
  • Paratuberculose: Ongeveer 96% van de Vlaamse melkveebedrijven neemt deel aan het paratuberculoseprogramma. Op het einde van het werkjaar 2016-2017 had 88% van de deelnemende bedrijven een A-opvolgingsniveau.
  • Brucellose en leucose: In 2017 behoudt België de brucellose- en leucosevrije status.
  • Salmonella: In 2017 leken er bij rundvee meer salmonellabesmettingen te worden vastgesteld. Van de getypeerde salmonellastammen was Salmonella Typhimurium het meest voorkomende serotype.
  • Abortusprotocol: Neospora blijkt nog steeds een belangrijke oorzaak van abortus bij runderen in Vlaanderen te zijn. In 2017 kwamen via het abortusprotocol ook verschillende besmettingen met het schmallenbergvirus aan het licht. De foetussen vertoonden de typische letsels van een besmetting met het schmallenbergvirus, zoals misvorming van de ledematen, nek en rug.

Kleine herkauwers:

  • Schmallenbergvirus: In 2017 bemonsterde DGZ binnen het abortusprotocol 29 misvormde foetussen, afkomstig van 19 schapenbedrijven en 3 geitenbedrijven, voor onderzoek op het schmallenbergvirus. Twee van de schapenfoetussen (beide onderzocht in januari) testten positief voor het schmallenbergvirus op PCR.
  • Brucellose: In 2017 behoudt België de brucellosevrije status.

Lees het volledige activiteitenverslag diergeneeskundige begeleiding herkauwers 2017Lees het volledige activiteitenverslag diergeneeskundige begeleiding herkauwers 2017 op de website van DGZ.

Koeien 4


  • DGZ-Vlaanderen, Industrielaan 29, 8820 Torhout

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS