Activiteitenverslag diergeneeskundige begeleiding varkens 2017 is beschikbaar

logo dgz nb

Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Nieuws voor Varkensdierenartsen
13 april 2018

Lees deze nieuwsbrief online »

Activiteitenverslag diergeneeskundige begeleiding varkens 2017 is beschikbaar

Met de financiële steun van het FAVV volgt DGZ continu de gezondheidssituatie op van de veestapel in Vlaanderen. Het activiteitenverslag geeft een jaarlijks overzicht van de in dit verband uitgevoerde analyses en de resultaten ervan. Het schetst de gezondheidssituatie van herkauwers, varkens en pluimvee op het vlak van bestaande, opkomende en heropkomende besmettelijke ziekten voor het afgelopen kalenderjaar en toont eveneens de evolutie ten opzichte van de voorgaande jaren. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste vaststellingen voor wat betreft de gezondheidssituatie bij varkens in 2017.

  • PRRS en PCV2: Ongeveer een derde van de in 2017 bij DGZ uitgevoerde analyses op deze virussen gebeurde in het kader van de Biggenmonitor. Uit de resultaten van de Biggenmonitor blijkt dat het PRRS-virus aanwezig is op een groot aantal bedrijven. Toch zijn er bedrijven die door consequent volgehouden maatregelen deze problematiek beheersbaar houden. Enkel toepassen van vaccinatie is hierbij onvoldoende. Wat het PCV2-virus betreft, kunnen volgens de Biggenmonitor ongeveer de helft van alle onderzochte biggenafdelingen als PCV2-negatief of zeer laag besmet beschouwd worden. Ook hier is het mogelijk om het virus onder controle te houden in de biggenafdeling, onder andere door vaccinatie van de biggen.
  • Aujeszky: België behoudt in 2017 het ziektevrije statuut voor de ziekte van Aujeszky.
  • Progressieve atrofische rhinitis: In 2017 gebeurden de meeste analyses voor deze ziekte in het kader van het certificeringsprogramma ‘Pasteurella DNT-gescreend varkensbeslag’ van DGZ. Eind 2017 hadden 24 bedrijven dit certificaat.
  • APP: Het aandeel culturen positief voor APP serotype 2 daalt sinds 2014, terwijl het percentage culturen positief voor serotype 9 stijgt. In 2017 werden meer serotypesoorten vastgesteld dan in de voorgaande jaren. Tot slot valt ook het toenemend percentage niet-typeerbare serotypes op.
  • Salmonella: Salmonella Typhimurium is het meest geïsoleerde serotype bij varkens in 2017.
  • Schurft: Het serologisch onderzoek naar Sarcoptes scabiei var. suis maakt deel uit van de procedure voor het behalen van het certificaat ‘schurftvrij varkensbeslag’. Eind 2017 hadden 37 bedrijven dit certificaat.

Lees het volledige activiteitenverslag diergeneeskundige begeleiding varkens 2017 op de website van DGZ.

varkenssnuit


DGZ-Vlaanderen, Industrielaan 29, 8820 Torhout

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS