Activiteitenverslag diergeneeskundige begeleiding pluimvee 2017 is beschikbaar

logo dgz nb

Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Nieuws voor pluimveedierenartsen
13 april 2018

Lees deze nieuwsbrief online »

Activiteitenverslag diergeneeskundige begeleiding pluimvee 2017 is beschikbaar

Met de financiële steun van het FAVV volgt DGZ continu de gezondheidssituatie op van de veestapel in Vlaanderen. Het activiteitenverslag geeft een overzicht van de in dit verband uitgevoerde analyses en de resultaten ervan. Het schetst de gezondheidssituatie van herkauwers, varkens en pluimvee op het vlak van bestaande, opkomende en heropkomende besmettelijke ziekten voor het afgelopen kalenderjaar en toont eveneens de evolutie ten opzichte van de voorgaande jaren. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste vaststellingen voor wat betreft de gezondheidssituatie bij pluimvee in 2017.

  • NCD: Bij professioneel gehouden pluimvee werden geen uitbraken van NCD vastgesteld in 2017. Gebaseerd op de resultaten gekend bij DGZ werd er op één beslag met vleeskippen een lentogene stam geïsoleerd die nauw verwant is met de vaccinstam LaSota. Ook op een beslag met vleeskalkoenen werd een lentogene stam geïsoleerd.
  • Aviaire influenza: Het H5N8 vogelgriepvirus werd in België geïdentificeerd op 1 februari 2017 bij een hobbyhouder van siervogels in de gemeente Lebbeke. Het virus werd in februari en maart ook vier keer ontdekt bij dood aangetroffen wilde vogels in Oud-Heverlee, Huldenberg, Dilsen-Stokkem en Ottignies. Sinds 1 juni 2017 werden dertien besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij vogels van pluimveehandelaars in West-Vlaanderen en van hobbyhouders in de provincies Luxemburg, Henegouwen, West-Vlaanderen, Namen en Luik.
  • Infectieuze bronchitis (IB): In 2017 werd – op basis van PCR gekoppeld aan het vaccinatieschema – velddruk van IB-stammen 793B en QX aangetoond.
  • Gumboro: In 2017 werden meerdere gevallen van Gumboro bevestigd via serologie in combinatie met histologisch onderzoek van de bursa van Fabricius.
  • Mycoplasma gallisepticum: In 2017 werden enkele haarden van CRD (chronic respiratory disease) vastgesteld. Een PCR werd ingezet om verdachte bedrijven snel aan het licht te brengen en om gelinkte stallen te screenen.
  • Salmonella: In vergelijking met 2016 was er in 2017 een opvallende stijging van het aantal stalen positief voor Salmonella Infantis en dit zowel bij fokpluimvee, gebruikspluimvee type leg als gebruikspluimvee type vlees.
  • Broeierij-hygiëne: Alle broeierijen bemonsterd door DGZ in 2017 hadden een uitstekende of goede hygiënescore.
  • Hygiënecontroles pluimveebedrijven: Van de pluimveebeslagen bemonsterd in 2017 had 12% een te hoge hygiënogramscore; dit is een gemiddelde score hoger dan 1,5. Opgedeeld per pluimveecategorie, hadden de bedrijven met gebruikspluimvee type vlees het vaakst een te hoge hygiënogramscore (15,6% van de bemonsterde beslagen).

Lees het volledige activiteitenverslag diergeneeskundige begeleiding pluimvee 2017 op de website van DGZ.

pluimvee


DGZ-Vlaanderen, Industrielaan 29, 8820 Torhout

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS