header FAVVnewsletter

BLIJVENDE WAAKZAAMHEID NOODZAKELIJK VOOR RUNDERTUBERCULOSE: VASTSTELLING VAN EEN EERSTE HAARD IN 2018

Op 21/03/2018 werd een haard van rundertuberculose bevestigd in een melkveebedrijf in Limburg. Het bedrijf huisvest 151 runderen. Dit is de eerste haard in 2018. De haard werd ontdekt bij een staltuberculinatie in het kader van de Winterscreening van 2017-2018.

De vergelijkende intradermale tuberculinatie was positief voor 45 runderen en twijfelachtig voor 6 andere runderen. Bij de post-mortemkeuring heeft werden bij meerdere dieren gezwollen en soms genecrotiseerde lymfeklieren vastgesteld. Er werd een bevel tot volledige afslachting van het beslag uitgevaardigd.

Bij de tracering van de runderen over een periode van 10 jaar werden 23 contactbedrijven in kaart gebracht, waaronder een haard uit 2017 (nr. F3/2017) waaraan F1/2018 een rund verkocht heeft in 2014. Op deze beslagen zal ook een staltuberculinatie uitgeveord worden. Hun tuberculosestatuut wordt opgeschort in afwachting van de resultaten.

De melk van contactbedrijven met opgeschort tuberculosestatuut mag evenwel zonder beperkingen worden opgehaald.

De maatregelen op de contactbeslagen en de haarden, evenals andere nuttige informatie met betrekking tot rundertuberculose, worden in detail beschreven op de website van het FAVV: http://www.favv.be/dierengezondheid/tuberculose/

Het FAVV zal alle nodige maatregelen treffen om een verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen en wil de aandacht vestigen op het belang van de post-mortemkeuring in het slachthuis en het belang van de correcte uitvoering van de tuberculinaties.

In 2017 heeft het FAVV 5 haarden van rundertuberculose vastgesteld in België. In 2018 staan twee van deze beslagen nog altijd onder toezicht na een gedeeltelijke afslachting.

tuberculose haarden

Op Europees niveau blijft België vrij van tuberculose. De detectie van sporadische gevallen, zoals de twee haarden in 2016 en de vijf haarden in 2017, brengt dit statuut niet in gevaar.

Eind 2018 zal een nieuwe strategie met betrekking tot de bewaking en de bestrijding van rundertuberculose worden ingesteld (publicatie van een nieuwe wetgeving). De intradermale tuberculinatie zal dan met name worden vervangen door bloedtesten. (Zie newsletter 176 van 29/05/2017 - http://www.favv.be/newsletter-da-vt/newsletter176.asp).

Tot dan blijven de bepalingen van het KB van 17/10/2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose van toepassing.

Voor meer informatie : http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/tuberculose/

logo afsca favv 60x60 Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV

Het FAVV-newsletterteam.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS