Covid-19 - 2

Nieuwsbrief MAART 2020 - 2


Nieuwsbrief Maart 2020 - 2

In deze nieuwsbrief:

 1. Bescherming van de BMO in de slachthuizen in corona-tijden
 2. Brief aan Jos Dusoleil, Regionaal Directeur FAVV
 3. Antwoord Dr. Jos Dusoleil

1— Bescherming van de BMO in de slachthuizen in corona-tijden

Vooreerst reiken we u graag het volgende advies aan van de WHO omtrent het correcte gebruik van een mondmasker. Klik daarvoor hier.

Er blijft nog steeds een nijpend tekort aan voldoende beschermende maskers voor Dierenartsen werkzaam voor het F.A.V.V.

De maskers die door het IV-DB worden aangeboden zijn gemaakt van dezelfde stof als de maskers voor het medisch personeel van het St-Andriesziekenhuis in Tielt.

De enige maskers waarmee je een infectie voorkomt zijn ffp3 maskers. Ze zijn daarenboven maar effectief als ze ook goed aansluiten op het gezicht. Met de ffp1 en ffp2 maskers houd je vooral waterdruppels tegen die op je afkomen. Daarnaast voorkomen ze dat je een andere persoon infecteert, als je zelf drager bent van het virus.

De ffp1, ffp2 en ffp3 maskers worden momenteel 100% opgeëist voor het zorgcircuit. Dit zijn echter wegwerpmaskers die na enkele uren arbeid vochtig worden. Ze moeten in die toestand volgens de WHO-richtlijn weggeworpen worden. Sommige ziekenhuizen steriliseren deze ffp maskers. De vraag is of het membraan dan nog voldoende werkt.

Het door ons aangeboden textiel masker heeft een werking die te vergelijken valt met de werking van een ffp1. Ons masker is wel groter. Dergelijke maskers worden door het zorgpersoneel en verpleegkundigen gedragen buiten de intensive care zone. Het voordeel van een textiel masker is dat het herbruikbaar is:

 1. Het virus wordt gedood na het wassen bij 60°. Verwijder hiervoor best het metaaldraadje uit de neuszoom alvorens het mondmasker te wassen.
 2. Een masker is ook herbruikbaar na vier dagen in de kast te laten liggen. Een minimum van 5 maskers is dus aan te raden.
 3. Men kan een masker ook gedurende 10 minuten drenken in medisch zuurstofwater (3%) en vervolgens laten drogen op de radiator of in de zon.
Is een masker dragen nodig?

Voor de personen die antistoffen opbouwden zonder echt ziek te worden niet. Er zijn echter onvoldoende testkits om dit na te gaan. Bovendien kosten deze voorlopig ongeveer €70.

Infectiedruk is alom bepalend. Wij werken wel niet in dezelfde omstandigheden met een hoge infectiedruk zoals het verpleegkundig personeel en artsen in de humane geneeskunde.

Het slachthuispersoneel heeft het echter moeilijk om met een masker zware fysieke arbeid uit te voeren. Men schuift het masker bijvoorbeeld gauw onder de neus, soms ook onder de kin. Door het zweet op hun aangezicht wordt het gezichtsmasker bovendien al gauw erg nat. Op de werkvloer verplaatst men zich veel. Er is ook veel achtergrondlawaai, waardoor collega’s en personeel automatisch ook dicht bij elkaar staan om te communiceren. Voeg daarbij de hoge dampspanning en men komt tot een ideale omgeving voor een virus om te verspreiden.

U kan de maskers nog steeds bestellen.

Stuur hiervoor een mail naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Vanaf nu worden de maskers per minimum van 10 opgestuurd om de verzendingskosten te drukken. Spreek best met elkaar af. De maskers worden pas opgestuurd mits bewijs van betaling (de dag zelf) of nadat het op de iv-db rekening staat. De kostprijs bedraagt €7 per masker. U kan betalen op rekeningnummer BE62 7380 0419 4361, met vermelding van uw naam en uw adres.

De niet verkochte maskers houden we in reserve. Na de grote Gauss curve volgen er immers hoogstwaarschijnlijk nog kleinere. Althans daar zijn de experten het over eens.

Daarom volgende link: Covid-19 Symposium Universiteit Antwerpen ism VFSO

2 — Brief aan Jos Dusoleil, Regionaal Directeur FAVV

Geachte Directeur,
Beste Jos,

Op dit moment lijken de maatregelen om de verspreiding van COVID-19 in te dijken ook in de slachthuizen op ‘kruissnelheid’ te komen. Wij maken ons wel zorgen over de mogelijke gevolgen van de werkomstandigheden vorige week waar het onmogelijk was in veel slachthuizen om zich maximaal te beschermen. Meer specifiek wordt hiermee het gebrek aan mondmaskers bedoeld.

BMO’s moesten hun taken uitvoeren in een omgeving waar mensen vaak dicht op elkaar gepakt actief zijn, vaak zonder mondmasker. In zo’n omgeving waar social distancing niet altijd kan gerespecteerd worden (dit is blijkbaar, volgens het laatste MB, nu zelfs niet meer vereist in de essentiële sectoren) zijn die mondmaskers eigenlijk levensnoodzakelijk. Laat ons hopen dat er geen gevolgen zullen zijn voor dit gebrek vorige week aan een essentiële voorzorgsmaatregel in een periode met sterke verspreiding van het virus.

De BMO is een externe die als zelfstandige opdrachten uitvoert voor het FAVV en bijgevolg zelf verantwoordelijk voor het merendeel van zijn materiaal, o.a. kledij. In onverdachte tijden zou dit dus ook gelden voor mondmaskers maar dit zijn nu speciale tijden en dus mag men wel verwachten dat het FAVV al zijn medewerkers evengoed probeert te beschermen. Ondertussen zijn enkele BMO’s druk in de weer om zelf hierin initiatieven te nemen. Dat het FAVV hiervoor geen budget voorziet is sterk te betreuren.

Mogen wij er bijgevolg op aandringen om ook de BMO te voorzien van alle beschermend materiaal (mondmaskers, handgel,…) die voor de andere personeelsleden van het FAVV voorzien zijn. Alle mogelijke bijkomende instructies en maatregelen om hun veiligheid te helpen bevorderen zijn natuurlijk ook altijd welkom.

Uiteindelijk zijn het, van alle medewerkers van het FAVV, op dit moment vooral de BMO die in de frontlinie lopen.

Alvast bedankt, vriendelijke groeten,

Koen Rogge en Chris Landuyt namens IVDB en VDV


3 — Antwoord Dr. Jos Dusoleil

Beste Chris,

Wij volgen in deze de voorschriften van de Veiligheidsraad die ook de regering informeert over de te nemen veiligheidsmaatregelen.

In deze maatregelen is nergens het gebruik van mondmaskers aangehaald als een te nemen maatregel. Het gaat steeds om het wassen van de handen, het ontsmetten van de handen, social distancing,… Als befaamde virologen het gebruik van mondmaskers vooral voorbehouden voor de high risk zones (zorgsector in besmet milieu), dan denk ik dat we hun advies mogen volgen.

Mondmaskers zijn uitermate zeldzaam te krijgen, zeker deze die effectief (mondmasker ffp3) zouden zijn en er werd meermaals opgeroepen om deze enkel ter beschikking van de zorgsector te houden. Ook onze medewerkers, op enkele uitzonderingen na, hebben deze niet.

Wij begrijpen uw bezorgdheid naar de BMO, die inderdaad nu in deze crisis een essentiële taak vervullen, waarvoor wij en onrechtstreeks de ganse bevolking hen dankbaar voor zijn.

 1. Om hen maximaal te beschermen hebben wij afspraken gemaakt met Febev. In de aanbevelingen van Febev naar hun leden, slachthuizen en vleessector, staat uitdrukkelijk dat ze de BMO moeten beschouwen als “medewerkers eigen aan het bedrijf” en dat ze dus moeten voorzien in dezelfde veiligheidsmaatregelen voor de BMO als voor hun medewerkers, inclusief voorzien van mondmaskers als ze dit ter beschikking stellen van de eigen medewerkers.
 2. Er is een duidelijke communicatie vanuit de LCE’s vertrokken naar de AV BMO dat indien de social distancing in de slachthuizen niet werd gerespecteerd, dat ze ons dit onmiddellijk moesten melden, zodat we ogenblikkelijk de nodige actie konden nemen, van vertragen bandsnelheid tot en met stopzetting van de slachtingen. We hebben enkele interventies moeten doen maar uiteindelijk loopt alles nu zoals het moet.
 3. Er vertrekt morgen een communicatie naar de certificerende BMO met praktische afspraken rond certificering ICHV van levende dieren, waarin een werkwijze is voorzien om toe te laten dat de BMO niet meer moet, maar wel mag, de woning van de operator te betreden voor het afwerken van de certificaten. Om dit te realiseren is overleg geweest op EU niveau dat ons toelaat een deel van het certificeringsproces elektronisch af te werken.
 4. Het afwerken van de invoerprocedures door onze agenten, inclusief BMO, werd in afspraak met de EU versoepeld (lees deels elektronisch) om ook daar fysiek contact met operatoren tot het minimum te beperken.
 5. In de TRA sector werd toegelaten om af te wijken van de voorziene planning in de controles.

Dit laat toe aan de BMO, om bij twijfel of onrust, deze inspecties verschuiven naar een latere datum. We blijven voor zowel de BMO als voor onze eigen medewerkers oproepen om de handen te wassen, deze te ontsmetten en vooral te waken over de social distancing.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Mvg

Dr Jos Dusoleil
FAVV - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Regionaal directeur
Administratief Centrum Kruidtuin
Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55 B-1000 BRUSSEL


 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS