Covid-19 - 6

Nieuwsbrief APRIL 2020 - 2


Nieuwsbrief April 2020 - 2

In deze nieuwsbrief:

  • Verontrustend nieuws vanuit de slachthuizen

Verontrustend nieuws vanuit de slachthuizen

BMO EN COVID-19: VERDERE OPVOLGING

Na tussenkomst van de dierenartsensyndicaten bij het FAVV in verband met de noodzaak dat iedereen in de slachthuizen de preventieregels inzake Covod-19 strikt respecteert, heeft ook FEBEV (de federatie van het Belgisch vlees) nogmaals een oproep gedaan naar hun leden om deze regels te respecteren. FEBEV doet er, net als de BMO’s, in de slachthuizen alles aan om de essentiële productie van voedingswaren te blijven garanderen in een risicovolle omgeving.
Hieronder het schrijven naar hun leden.

Daarnaast dringen wij er ook nog eens op aan bij de BMO’s in de slachthuizen om iedereen die zich niet aan de regels houdt aan te spreken en dit eventueel te melden aan het FAVV, zeker als dit een manier van handelen is die in groep gebeurt. Ondertussen moet het voor iedereen duidelijk zijn dat onverantwoord gedrag in GEEN ENKEL GEVAL nog te tolereren is. Met mensenlevens wordt niet gespeeld…

____________________________________________

FAVV - SLACHTHUIZEN: RESPECTEER DE REGELS

Beste Leden,
Wij hebben vernomen dat er op dit moment in de slachthuizen veel ongerustheid heerst bij de BMO’s met keuropdracht. Dit zowel bij de Vlaamse als de Waalse slachthuizen.

De problematiek stelt zich vooral op het vlak van het correct volgen van de regels in kader van de social distancing en het toepassen van de correcte hygiënemaatregelen, zowel de algemene als de handhygiëne. Dit zou voornamelijk een probleem zijn bij de arbeiders (onderaannemers) die de regels niet te nauw nemen en dit voornamelijk tijdens de pauzes (in groep roken of eten, met meerdere in de wagen gaan eten) of op het einde van de werkdag. Op dit moment is er reeds een eerste formele klacht binnengekomen in het hoofdbureau van het FAVV vanwege de beroepsfederaties van de dierenartsen. Het is zeer belangrijk dat alle werknemers zich zo goed als mogelijk aan deze regels houden. OOK BUITEN DE PRODUCTIERUIMTEN, op dit ogenblik is er nog veel goodwill aanwezig bij de BMO’s ter plaatste, maar vanaf dat deze zich niet meer veilig voelen, kan dit voor grote problemen zorgen om de keuring te kunnen garanderen. Het feit dat er reeds een eerste klacht is binnengekomen bij het FAVV zal er vermoedelijk voor zorgen dat ook op niveau van de LCE's verdere bijkomende maatregelen zullen worden genomen om aan de toenemende druk vanuit de hoek van de dierenartsenfederaties tegemoet te komen.

Het is dus zeer belangrijk om naast het voorzien van ad valvas instructies en mondmaskers, ook bij het personeel aan te dringen op het correct gebruik! En dit in jullie eigen belang! De slachthuisomgeving wordt aanzien als zeer risicovolle omgeving en indien er nog meer klachten volgen valt het niet uit te sluiten dat het FAVV verdere acties zal ondernemen en in het slechtste geval de slachting bij hardleerse exploitanten stilleggen.


 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS