Verandering krijgt vorm

Nieuwsbrief JUNI 2020


Nieuwsbrief Juni 2020

In deze nieuwsbrief:

 1. Naam voor nieuwe vereniging!
 2. Nieuwe ééngemaakte beroepsvereniging van dierenartsen in oprichting
 3. Syndicale verdediging van de BMO's
 4. Laatste herbruikbare mondmaskers
 5. Bericht aan kandidaten jobs Dierenwelzijn
 6. Jaarverslag DGZ goedgekeurd

1 - Naam voor nieuwe vereniging!

Het is zover, de nieuwe vereniging heeft een naam. De eengemaakte beroepsvereniging voor dierenartsen, die ons allen zal vertegenwoordigen, zal VeDa heten. Dit staat voor Verenigde Dierenartsen!


2 -Nieuwe ééngemaakte beroepsvereniging van dierenartsen in oprichting

Beste collega,

Ondanks de COVID-perikelen zijn we niet bij de pakken blijven zitten en hebben we heel wat zaken kunnen realiseren. Momenteel nog onder de vorm van een verregaande samenwerking tussen VDV en IVDB, binnenkort als een nieuwe ééngemaakte beroepsvereniging met vooral veel nieuwe gezichten!

Wat hebben we tot nu toe al bereikt?

 • Via het lidmaatschap van VDV bij de Federatie Vrije Beroepen werden (in samenwerking met IVDB) heel wat onderhandelingen gevoerd, waaruit het bekomen van de premies óók voor dierenartsen is verkregen, zowel het overbruggingsrecht als de éénmalige premie van 3000€, en ook de tijdelijke werkloosheid van medewerkers…
 • Ook het feit dat we tijdens de coronacrisis ons vak mogen blijven uitoefenen, uiteraard met inachtname van de nodige veiligheidsmaatregelen, is een resultaat van het onderhandelen met de overheid.
 • Voor de keurders zetten we de vele onderhandelingen bij het FAVV verder voor betere arbeidsvoorwaarden/ lonen, met reeds positieve resultaten.
 • Wat beschermmateriaal betreft, hebben we zowel herbruikbare mondmaskers voor de keurders als wegwerp-mondmaskers kunnen verdelen aan eerlijke prijzen.
 • Terug goed voorbereide verdediging van de nutsdierenpractici bij de overheid en dat via het opnieuw opgestarte NDP
 • Meebeslissen aan tafel bij de varkenssector om ervoor te zorgen, dat diergeneeskundige handelingen (zoals lokale verdoving) in handen blijven van de dierenarts. Dit is ook belangrijk voor de andere sectoren (denk aan verkoop en toediening van medicatie, het nemen van RX etc.; ook daarvoor zaten we reeds rond de tafel bij FAGG en FANC)
 • Mee aan tafel bij de Orde, en duidelijk gemaakt dat extern kapitaal een minderheidsparticipatie zal moeten blijven in onze praktijken. Dit is vooral van belang in kleine huisdierenpraktijken.
 • Dankzij onze aanwezigheid in de RVB van AMCRA bepalen we mee de Belgische strategie voor het volgend convenant voor de komende 4 jaar.
 • Vele nieuwsbrieven, e-mails en andere publicaties (zie websites). Hou ze in de gaten, er zitten voor elke beroepsgroep interessante artikels tussen. Geef zeker een seintje als je ze niet zou ontvangen.

We doen uiteraard op dit elan verder.

De nieuwe statuten van de lang verwachte nieuwe ééngemaakte vereniging in oprichting zijn (eindelijk) klaar om gepubliceerd te worden.
Van zodra we voor de nieuwe vereniging leden gaan werven zullen de 2 huidige verenigingen hun activiteiten gecontroleerd stopzetten.

In 2021 blijft er zo maar één syndicale vereniging over die niet langer handig uit elkaar gespeeld kan worden door bv. de overheid als gevolg van onderlinge onenigheid. Voor de KHD heb je weliswaar nog Savab-Flanders die zeer zeker hun strepen verdienen op wetenschappelijk vlak en o.a. via de populaire Facebookgroep een hechte KHD community vormen. Maar je kan er niet omheen dat je daarnaast, als beroepsgroep, ook nood hebt aan vertegenwoordiging bij de overheid om de belangen van de dierenarts te verdedigen en te vrijwaren. De coronacrisis illustreert dit overduidelijk! Gezien het van in ‘t begin onze visie was - en nog steeds is - om tot één gezamenlijke dierenartsenvereniging te komen, staat onze deur voor samenwerking met SAVAB trouwens nog steeds open.

Wat staat jullie in de toekomst te wachten?

 • Eén ding is zeker, we blijven de belangen van ALLE collega’s verdedigen, of je nu in ketenverband of individueel werkt
 • Nóg beter inspelen op de verzuchtingen van onze collega’s hygiënisten. Daarom zijn concrete informatie over dagelijkse problemen en mogelijke oplossingen vanuit deze sector altijd welkom! Keurders, laat je stem horen!
 • We blijven mee aan tafel zitten om degelijke vergoedingen te bekomen voor officiële opdrachten bij de GHD (lees: bloednames, opdrachten bij uitbraken van TBC, Blauwtong, IBR,…) Al te vaak verwacht men – terecht – van het dierenartsenkorps dat die programma’s feilloos uitgevoerd worden maar vergeet men dat de opdrachtgever die ook degelijk dient te vergoeden (zoals zelfs wettelijk bepaald is).
 • Blijven zorgen dat wij (dierenartsen) niet aan de kant worden geschoven door andere belangengroepen.

Er zullen enkele infovergaderingen bij de Vlaamse regionale kringen plaatsvinden. Afgelopen jaar slaagde de interregionale erin gepaste kandidaten te vinden voor de verkiezingen bij de Orde. Hierdoor werd, hand in hand met de blijvende ploeg, plaats geruimd voor overleg en grote eerbied voor diversiteit. We zijn vastberaden elk probleem voorafgaand aan de besluitvorming in de desbetreffende groep te bespreken om daarna met een consensus naar de adviserende vergadering te stappen. Het moet gezegd: we werken nu al meer dan een jaar op deze manier en het lukt ons voorlopig aardig. Een stimulans om vol te houden en hopelijk nieuwe mensen te inspireren, hoe meer collega’s ons zullen steunen, hoe sterker we staan bij onderhandelingen.

Heb je vragen over het beroep, over persoonlijke of meer algemene beroepsproblemen? Contacteer ons dan: we bekijken wat mogelijk is, verwijzen je door naar een bevoegde instantie of zorgen ervoor dat je vragen op de juiste tafel terecht komen.

Voel jij je misschien geroepen om je verantwoordelijkheid op te nemen en zelf mee je schouders onder de nieuwe vereniging te zetten? Geef ons dan een seintje, je zal met open armen ontvangen worden.

Alvast hartelijk dank voor jullie interesse, we kijken er naar uit jullie verder te kunnen toelichten over de toekomstige nieuwe vereniging, evt. op de vergaderingen van de regionale kringen, hopelijk al in het najaar.

IVDB & VDV Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. / Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.


3 - Syndicale verdediging van de BMO's

Beste BMO’er,

Op 13 mei 2020 was er opnieuw de zesmaandelijkse vergadering van het FAVV met de vertegenwoordigers van de BMO’s. Het verslag kunt u hierbij lezen.

Onlangs kreeg u van ons ook een mail waarbij een kleine enquête gevoegd was waarin gepeild werd naar de bereidheid van de BMO’s om de huidige vertegenwoordigers van IVDB en VDV (Koen Rogge en Chris Landuyt) te steunen als belangenverdedigers bij het FAVV. Er werd ook gevraagd naar eventuele actiebereidheid én naar vers bloed.

De resultaten: 412 enquêtes werden verstuurd, 129 antwoorden kregen we binnen. Dit is een antwoordpercentage van 31.3%. Een ruime meerderheid (93.1%) steunt de huidige vertegenwoordigers en is bereid acties te volgen (91.2%) . Ook vielen er enkele namen van potentiële kandidaten.

Dank aan allen die antwoordden en hun steun betuigden, maar die cijfers zijn wel onvoldoende om zo nodig eventuele acties aan te kondigen of te ondernemen. De onzekerheid of die zouden gevolgd worden is te groot. Dit beperkt de huidige vertegenwoordigers ertoe om op dezelfde manier verder te werken. Financieel wil dit zeggen: blijven hameren op betere verloning voor de prestaties van de BMO’s maar bij gebrek aan drukkingsmiddelen zich iedere keer opnieuw moeten tevreden stellen met wat het FAVV bereid is uit vrije wil te doen. Ook belangrijk: hoe kunnen belangrijke aanpassingen in raam- en uitvoeringsovereenkomsten doorgedrukt worden zonder voldoende steun van een achterban? Ook andere aspecten komen aan bod, zie de dagorde in het verslag waarop de agendapunten van de vertegenwoordigers van de BMO’s vermeld staan. Altijd (!) komen deze punten enkel en alleen van de vertegenwoordigers van IVDB en VDV.

Beide vertegenwoordigers zijn actief (of actief geweest) in alle onderdelen van het BMO-werk, op de GCP na. Na dit jaar zouden zij hier mee willen ophouden.

Ondertussen zijn enkele dierenartsen-BMO wiens naam gevallen was in de enquête gecontacteerd om de belangenverdediging van de BMO’s over te nemen en dit gaat de goede kant uit. In een eerste fase zouden die nieuwe vertegenwoordigers natuurlijk ondersteund worden door de huidige vertegenwoordigers die niet willen dat hun ervaring verloren gaat.

Laat ons hopen dat de overgang vlot verloopt want geen vertegenwoordiging van de BMO’s meer bij het FAVV zou de BMO’s overleveren aan de goodwill (of willekeur) van het Hoofdbestuur in Brussel en dat kan absoluut niet de bedoeling zijn.

Het bestuur van VDV en IV-DB


VDV logo VDV lidmaatschap IVDB logo

Steun ons en word lid

 


4 - Laatste herbruikbare mondmaskers

Geachte collega's,

Er zijn nog een aantal herbruikbare mondmaskers ter beschikking voor jullie van de laatste lichting. Geïnteresseerden kunnen bestellen per 10 maskers of per 5 maskers.

Per 10 maskers betaalt u €80, per 5 maskers €45, over te schrijven op het IV-DB rekening nr BE 62 7380 0419 4361. Vermeld bij de overschrijving graag uw naam, ordenummer en adres. Gelieve ook een e-mail van uw bestelling te sturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..


5 - Bericht aan kandidaten jobs Dierenwelzijn

Het Departement Omgeving, dienst Dierenwelzijn van Minister Ben Weyts zal vanaf (vermoedelijk) oktober starten met een eigen controledienst in de slachthuizen, bedoeld voor bijkomende specifieke controles naast het toezicht op dierenwelzijn dat al uitgevoerd wordt door de BMO’s van het FAVV.
Vorig jaar heeft de dienst Dierenwelzijn daarvoor een oproep gericht naar alle dierenartsen. De dierenartsen van wie het sollicitatieformulier voldeed, 103 volgens de gegevens van de dienst Dierenwelzijn, werden daarna ‘erkend’ om dit toezicht uit te voeren.
Ondertussen werden al heel wat opdrachten toegewezen. Om effectief te kunnen starten moeten de ‘erkende’ dierenartsen hiervoor wel nog een opleiding volgen waarvoor kan ingeschreven worden tot eind juni. Omwille van de Covid 19-toestanden wordt deze opleiding die opgezet is door de Ugent online gegeven. Daarover wordt er dan op 19 september 2020 een (fysiek) examen georganiseerd.
Pas daarna zullen de geslaagde dierenartsen een contract kunnen tekenen met de Vlaamse Overheid, Departement Omgeving.
Het contract werd overgemaakt aan de NGROD voor nazicht op overeenstemming met de deontologie. Aan de beroepsverenigingen VDV en IVDB werd dit niet voorgelegd.

Hierbij een dringende oproep aan alle dierenartsen die zich ingeschreven hebben (of dit nog zullen doen) voor de opleiding om zich kenbaar te maken bij VDV en/of IVDB (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. / Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.). De bedoeling is om deze groep dierenartsen, die al bij al beperkt is vermits er van de oorspronkelijke 103 kandidaten reeds een aantal afgehaakt hebben, te verenigen. Indien dit lukt zullen de beroepsorganisaties het voorliggende contract laten nazien, ook juridisch, en hiermee onderhandelingen aanvatten met de dienst Dierenwelzijn.

Ultiem leidt dit dan misschien tot een contract dat door alle ‘erkende’ dierenartsen getekend wordt, of niet getekend wordt…


6 - Jaarverslag DGZ goedgekeurd

Gisteren, woensdag 17 juni 2020, keurde de algemene vergadering van DGZ het jaarverslag van 2019 goed. Dit verslag brengt een gevarieerd overzicht van hun voornaamste activiteiten van het afgelopen jaar in beeld. Je vindt het jaarverslag via deze link:https://www.dgz.be/publicatie/jaarverslag-2019.


 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS