Covid-19 - 8

Nieuwsbrief APRIL 2020 - 4


Nieuwsbrief April 2020 - 4

In deze nieuwsbrief:

  1. Beloning voor beste naam nieuwe vereniging
  2. Waar hebben onze jonge collega’s recht op?
  3. Dierenartsen en Covid-19: de resultaten
  4. Mondmaskers
  5. Covid-19 en (huis)dieren
  6. Vragenlijst BMO

1 - Beloning voor beste naam nieuwe vereniging

Zoals jullie waarschijnlijk al allemaal zullen weten zal er eind dit jaar / begin volgend jaar een nieuwe vereniging worden opgericht, en zullen IV-DB en VDV ophouden met bestaan. Een nieuwe wind met nieuwe gezichten.
Het moeilijkste is en blijft nog altijd de NAAM van de nieuwe vereniging. Daarom doen we een oproep aan jullie om ons een geniaal idee van naam door te mailen op Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien., alle voorstellen worden bekeken en we hebben iets speciaals (t.w.v. €250) voorzien voor de collega, die met de origineelste / beste / uiteindelijke naam komt...


2 - Waar hebben onze jonge collega’s recht op?

Indien je in een maand meer dan 7 dagen per maand enkel dringende gevallen aanvaardt, mag je voor die maand het overbruggingskrediet aanvragen. Daarnaast is er echter ook de eenmalige compensatiepremie. Als voorwaarde hiervoor geldt dat je maximaal 40% verdient t.o.v. dezelfde periode (14 maart tem 30 april) vorig jaar. Een starter kan dit niet (aantonen), maar...

Hieronder het antwoord op onze vraag gericht aan het ministerie van minister Crevits. Belangrijk is om te onthouden dat collega’s, die géén financieel plan hebben gemaakt, dit wél degelijk ook RETROACTIEF kunnen doen...


Minister Crevits heeft uw vraag goed ontvangen en mij gevraagd u te antwoorden.

Voor starters hanteren we het principe van vergelijking met vooropgestelde financieel plan. Dat kan retroactief opgesteld worden.

Zie hierna een uittreksel uit de communicatie van Vlaio ( hun website – compensatiepremie) Om in aanmerking te komen voor de corona-compensatiepremie, moet een onderneming een omzetdaling van 60% tegenover de referentieperiode kunnen aantonen.

Voor startende ondernemingen geldt als referentie de verwachte omzet van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in een financieel plan. Starters die geen financieel plan nodig hadden bij opstart (bijv. eenmanszaken, moeten een financieel plan hebben of (retroactief) opstellen om hun lagere omzet te verantwoorden.

De minister dankt u voor het signaal en wenst u een goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groeten,

Johan Strubbe
Raadgever


3 - Dierenartsen en Covid-19: de resultaten

Er zijn 1101 stalen getest van het bloed dat door dierenartsen (van henzelf en hun familie) naar de dienst virologie in Merelbeke verstuurd is en dit zijn de resultaten:

57/1101 seropositief voor SARS-CoV-2. Dit geeft een Covid-19 seroprevalentie van 5,2%. Dit is zeer laag.


4 - Mondmaskers

Geachte collega's,

na de veiligheidsraad van eergisteren is het duidelijk dat het normale leven nog niet direct zal hervat worden en vermits wij onder de contactberoepen vallen, zal het voor ons dierenartsen nog langer duren dan voor de anderen.

Mondmaskers en handhygiëne blijven erg belangrijk en we veronderstellen dat de dierenartsen gaan verplicht worden om ten allen tijde een mondmasker te dragen en misschien zelfs ook de klanten die we ontvangen.

Daarom is het noodzakelijk om voldoende mondmaskers in voorraad te hebben. De onderstaande aanbiedingen gelden voor alle collega's, ongeacht lidmaatschap, ongeacht vereniging.

De stoffen herbruikbare maskers die we u eerder aanboden zijn voorlopig uitverkocht.
Pas vanaf maandag 4 mei worden opnieuw maskers gestikt om vanaf woensdag 6 mei in uw bus te belanden.
Wegens de grote vraag naar de grondstoffen (herbruikbare elastiek) is de prijs gestegen. Ook de productiekosten zijn (met maar liefst 16%) gestegen.
Bestellen kan per 10 maskers of per 5 maskers.
Per 10 maskers betaalt u €80, per 5 maskers €45, over te schrijven op het IV-DB rekening nr BE 62 7380 0419 4361.
Vermeld bij de overschrijving graag uw naam, ordenummer en adres.
Gelieve ook een e-mail van uw bestelling te sturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Er is ons ter ore gekomen dat commerciële firma’s weliswaar ook gepersonaliseerde maskers aanbieden aan €17 per stuk. Deze zijn ook herbruikbaar en degelijk, doch niet zo groot en hebben geen coating.

In verband met de gebruikelijke chirurgische maskers geven wij graag het volgende mee. Vermits wij allen ook nauw in contact komen met de klanten en het niet evident is om altijd 1,5m afstand te bewaren, vinden wij het logisch dat wij net als de zorgberoepen voorrang zouden hebben op het bestellen en gebruik van chirurgische en FFP2 maskers.

We zijn dan ook naarstig op zoek gegaan naar firma's die ons hiermee kunnen helpen.

Via de Federatie van Vrije Beroepen hebben we contact opgenomen met de firma Somnis, die voor ons een blokorder wil organiseren voor de chirurgische maskers. Intekenen hiervoor kan tot 30 april, levering wordt voorzien vanaf 15 mei.

Voorlopig is het nog niet mogelijk om FFP2 maskers te bestellen, dit is een aparte productie bij Somnis en naar verluid zijn deze leverbaar vanaf begin juni.

Hieronder gedetailleerde info van de chirurgische maskers die kunnen besteld worden voor 30 april. Om in te tekenen voor deze groepsbestelling, stuurt u een e-mail naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

De maskers zitten per 50 stuks in een handig doosje.
De minimum afname is 2 doosjes, dus 100 stuks.
De prijs per 100 st is € 0,89 per masker.
De verzendingskost via DPD voor 2 doosjes is € 5,82.

- De technische fiche van deze mondmaskers vindt u hier.
- Voor verdere tips rond het correcte gebruik van mondmaskers, klikt u hier.


5 - Covid-19 en (huis)dieren

Op 17 april jongsleden was er een internationale webinar van het WSAVA over Covid en de mogelijke besmetting op onze huisdieren. Er zijn intussen nog maar 3 huisdieren (2 honden en 1 kat, de laatste in België) positief getest op Covid-19 (de ziekte veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2), en geen van alle zijn gestorven ten gevolge van dit Covid-19. Vorige week ook 4 tijgers in New York positief getest.

Belangrijkste conclusie van de duo-presentatie van Dr. Michael Lappin en Dr. Vanessa Barrs is dat er nog geen rechtstreekse besmetting aangetoond is van huisdier op mens, en dat het grootste risico de KLANT is, en dus NIET de patient...


6 - Vragenlijst BMO

Beste collega BMO,

Ongeveer 600 Vlaamse dierenartsen voeren als BMO (Belast Met Opdracht), als extern zelfstandige, opdrachten uit voor het FAVV. Voor sommigen is dit een (welgekomen) aanvulling bij hun dierenartsenpraktijk, voor anderen is dit bijna een full-time tijdsbesteding.

Iedereen die werkzaam is als BMO voor het FAVV weet dat er overeenkomsten moeten afgesloten worden en dat er regels moeten gevolgd worden. Vaak botst dan wel de “zelfstandige” mentaliteit van de meeste dierenartsen met de “ambtenaren” mentaliteit van het FAVV, een moeilijke evenwichtsoefening dus.

Om op de hoogte te zijn van wat leeft onder de BMO en wat hun problemen, verzuchtingen en vragen zijn, organiseert het FAVV om de 6 maanden een vergadering (telkens in mei en november).

Daarop zijn de beroepsorganisaties (IVDB, VDV en UPV) uitgenodigd als vertegenwoordigers van de dierenartsen. De Gewestelijke Raden van de Orde zijn ook uitgenodigd, enkel als waarnemer. Het FAVV vaardigt telkens de volledige top van DG Controle af.

Van Waalse kant is de interesse bedroevend, extra agendapunten en weerwerk komen er enkel van IVDB en VDV, dus resultaten zullen er ook van die kant moeten komen. Op dit moment zijn de vertegenwoordigers Koen Rogge voor IVDB en Chris Landuyt voor VDV. Sedert meer dan een jaar treden zij als één organisatie op, bereiden samen de vergadering voor en spreken daar met één stem. Uiteindelijk zal binnen afzienbare tijd IVDB en VDV vervangen worden door één nieuwe syndicale dierenartsenorganisatie.

Dat deze 2 dierenartsen door hun organisaties afgevaardigd worden naar deze vergaderingen heeft vooral te maken met hun grote kennis van de materie en jarenlange ervaring (beiden zijn actief als BMO). Vermits niet alle BMO lid zijn van een beroepsorganisatie is het moeilijk om op te treden als spreekbuis voor iedere BMO met als gevolg dat er soms wat terughoudendheid ingebouwd wordt bij de pogingen om een aantal zaken af te dwingen omdat het niet duidelijk is of het BMO-korps hen daar zal in volgen. Standpunten innemen en acties ondernemen kunnen alleen indien ze voldoende gedragen worden.

Om hierover duidelijkheid te scheppen (en de mening van iedere BMO te weten), hebben wij hierover een kleine enquête opgesteld. Het vraagt een luttele twee minuten van uw tijd om deze 3 vragen in te vullen. Het is echter erg belangrijk voor de toekomst van de verdediging van de belangen van de keurders.


Om de vragenlijst in te vullen, klikt u hier.


Wanneer nodig (bv. bij ingrijpende wijzigingen in de overeenkomsten of de honorariavoorwaarden) zal u ook dan via een soortgelijke enquête geraadpleegd of geïnformeerd worden, dus volledige transparantie.

Het spreekt voor zich dat er gerekend wordt op een massale respons op deze vragen door de BMO’s.

Zodra de resultaten bekend zijn worden jullie op de hoogte gebracht.

Dit is een unieke kans om ons als BMO's te organiseren en te kunnen wegen op het BMO-beleid van het FAVV.

Alvast bedankt,

Het Bestuur van IVDB en VDV

U kan uw steun voor deze vertegenwoordiging ook tonen door lid te worden van een beroepsvereniging


 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS