nieuwsbrief 10/2017

Nieuwsbrief OKTOBER 2017

In deze nieuwsbrief: 4G.

  1. Gezocht.
  2. Gevonden.
  3. Gevraagd.
  4. Geholpen.

1— Gezocht: een dierenartsenpraktijk als filmlocatie.

filmlocatieDoor het productiehuis « A private view » werd ons gevraagd of wij een leegstaande of werkende, in het groen gelegen kleine huisdieren praktijk kennen, waar gedurende een 10-tal dagen film opnames kunnen gebeuren.

Denkt u zo’n praktijk ruimte te kennen of zou mogelijk uw praktijk zich daartoe lenen? lees dan vooral verder.

Dierenartsenpraktijk filmlocatie »


2— Gevonden: een boeiend congres!

congres brugse daDe Brugse Dierenartsen Kring houdt op zaterdag 14 oktober 2017 haar eerste congres. Op dat congres staat de eerstelijnspracticus centraal, zowel de grote als de kleine huisdierenpracticus kan op deze dag zeker zijn/haar gading vinden. Geen moeilijk gedoe voor de grote specialisten, maar een dag op maat gemaakt voor de gewone practicus met een duidelijke take home message.

Ook niet-leden van deze dierenartsvereniging zijn welkom.

Interesse in het programma?
Zie: www.congresvandebrugsedierenartsen.be

Lees ook verder via onderstaande link…

Congres Brugse Dierenartsen


3— Gevraagd: medewerking aan een masterproef.

masterproef allergie hondenClarissa Depessemier, laatstejaarsstudente aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent, is op zoek naar collega’s kleine huisdieren practici die honden met allergieën in hun patiëntenbestand zouden hebben.

In het kader van haar masterproef voert studente Depessemier een prevalentiestudie uit over allergie bij de hond in Vlaanderen. Deze studie kadert in een doctoraat dat loopt aan de faculteit en dat tot doel heeft de diagnose van allergische aandoeningen bij de hond te vergemakkelijken.

Bent u een kleine huisdieren practicus die aan deze studie wenst mee te werken? Lees dan verder via volgende link…

Medewerking masterproef


4— Geholpen: Het Belgisch Trekpaard, rijk immaterieel erfgoed.

belgisch trekpaardDe cultuur van het Belgisch trekpaard, trots van Vlaams-Brabant, is een krachtig stukje levend erfgoed. Dat hoeft geen betoog. Om dit erfgoed te bewaren hebben trekpaarden liefhebbers over gans Vlaanderen een dossier samengesteld om de Belgische trekpaardencultuur te laten erkennen op de Vlaamse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Dit dossier bevat, naast een analyse van de huidige sterktes en zwaktes in de omgang met de trekpaardencultuur, ook vele acties die bijdragen aan een toekomst voor de traditie.

Wie deze aanvraag tot erkenning wil steunen, kan dat via volgende link…

Erkenning Belgische Trekpaarden Cultuur


BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS