nieuwsbrief 05/2017

Nieuwsbrief MEI 2017

In deze nieuwsbrief: Iedereen is gelijk voor de wet… of toch niet!?

  1. This is no fake news.
  2. Een beetje rechtlijnigheid kan nooit kwaad.

1— This is no fake news.

This is no fake news.Vorige week verscheen in het vaktijdschrift Vilt (uitgever VZW Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw) en de krant Het Laatste Nieuws (Uitgever De persgroep) onderstaand bericht:

Twaalf veeartsen moeten zich verantwoorden voor rechter

12 dierenartsen riskeren boete van 276.000 euro

Oprichter van de dierenartsenpraktijk Venhei is collega Dr. Guido Boone (voormalig voorzitter van de NGROD en tegenwoordig zowel raadslid bij de NGROD als vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen in de Hoge Raad voor de Orde der Dierenartsen,… de instantie waar o.a. de deontologie wordt gemaakt).

Een belangrijke vennoot van de dierenartsen praktijk Venhei is collega Dr. Danny Coomans (voorzitter van de NGROD van 2010 tot 2013 en bestuurslid bij de beroepsvereniging voor dierenartsen, het VDV). De dierenartsen associatie Venhei was begin jaren 2000 voorloper op gebied van informatisering van hun administratie (T&V documenten, diergeneesmiddelen beheer veebeslagen, enz.), het was tevens één van de eerste G.V.P. praktijken.


2— Een beetje rechtlijnigheid kan nooit kwaad.

Een beetje rechtlijnigheid kan nooit kwaad.Over het (teveel aan) antibioticagebruik in de diergeneeskunde, onze aller beroep by the way, daarover is al menig A4’tje volgeschreven.

  • Er werden overlegplatforms opgericht (bv. AMCRA) waarin zo goed als alle betrokken sectoren vertegenwoordigd zijn, hun goede intenties in tal van werkgroepen kenbaar gemaakt. (Najaar 2013 tot heden.)
  • Sommigen onder ons voelden zich dan weer geroepen in onzer aller deontologie een extra artikel te laten opnemen, eentje dat ons bewuster met antibiotica zou doen omspringen, in het bijzonder de kritische antibiotica (art. 33 bis en de C.I.A.*). (Najaar 2013 tot zomer 2014.)
  • Op plechtige wijze beloofden zowel de bevoegde minister De Block, als haar collega Minister Borsus, de farmaceutische sector, de veehouder organisaties, de mengvoederfabrikanten en… voor de Vlaamse dierenartsen de dierenartsenberoepsvereniging VDV in "De Convenant" er alles aan te doen opdat er tegen 2020 minder diergeneeskundige antibiotica zou gebruikt worden, 50% zelfs t.o.v. het referentiejaar 2013. (Mei 2016.)
  • Als kers op de taart werd op 21 juli 2016 het nieuw Koninklijk Besluit i.v.m. het gebruik van diergeneesmiddelen van kracht. Ook daarin veel aandacht voor het professioneel gebruik van antibiotica, in het bijzonder de kritische antibiotica. (Art. 65 t.e.m. art. 69 van dit KB legt strikte voorwaarden op aan het gebruik van de C.I.A.’s*) (Zomer 2016.)

Iedereen altijd mee, applaus op alle banken, toch?

Opdat wij als practici niet ondervertegenwoordigd zouden blijven bij al deze goede bedoelingen, werd ons verleden jaar (maar ook dit jaar) gevraagd ons aan te sluiten bij AMCRA. Die vraag ging uit van de dierenartsenberoepsvereniging VDV (zie deze link). Dat de bestuursleden aldaar het verminderen van antibioticagebruik in de praktijk op die manier kracht willen bijzetten, wie kan daar iets op tegen hebben?

Blijft dan wel de vraag: waarom is de dierenartsenpraktijk Venhei een procedure gestart bij de Raad van State tot nietig verklaring van art. 65 tot en met art. 69 van het KB van 21 juli 2016? (Nazomer 2016.)

Is hun het verminderd gebruik van de kritische antibiotica dan niet genegen?

Voor meer info:
zich wenden tot de dierenartsenpraktijk Venhei zelf, of het IVDB secretariaat.

* C.I.A.: Critically Important Antibiotics


BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS