nieuwsbrief 05/2017 (2)

Nieuwsbrief MEI 2017 (2)

In deze nieuwsbrief: Noteer alvast in jullie agenda:

  1. Bijscholing voor DMO's en paardenpractici.
  2. Halfjaarlijkse bijeenkomst FAVV (DMO's) en de beroepsverenigingen.
  3. Het plethora dossier.
  4. Manneke Pis en Afrika.
  5. Goede herinneringen aan…

1— Bijscholing voor DMO's en paardenpractici.

Bijscholing voor DMO's en paardenpractici.Bijscholing voor DMO's en paardenpractici. In de vooravond op woe. 21/06 te Tielt en op woe. 28/06 te Hasselt, zal er een bijscholing zijn voor DMO's en paardenpractici. Doch andere practici ook welkom, want… het eerste onderwerp —Over Tuberculose bij Runderen is het laatste woord nog niet gezegd— belangt ook nutsdierenpractici aan en het tweede onderwerp —Het juiste paspoort bij het juiste paard— daarvan kan eenieder die nu en dan paarden onder haar/zijn patiënten heeft wat opsteken.

Dus:

  • Woensdag 21 juni in Tielt.
  • Woensdag 28 juni in Hasselt.

Deze twee boeiende onderwerpen zullen in het najaar nog eens herhaald worden, respectievelijk in Sint-Niklaas en Kortenberg.


2— Halfjaarlijkse bijeenkomst FAVV (DMO's) en de beroepsverenigingen.

Halfjaarlijkse bijeenkomst FAVV (DMO's) en de beroepsverenigingen.Op dinsdag 23 mei jl. vond er in de gebouwen van het FAVV (Kruidtuinlaan 55 te Brussel) het halfjaarlijkse overleg van enerzijds FAVV ambtenaren bevoegd voor DMO materies en anderzijds de beroepsverenigingen plaats.

De IVDB-DVK vertegenwoordigers legden het afgelopen half jaar hun oor te luisteren bij collega's DMO, vroegen naar hun grieven.

Volgende vragen en verzoeken werden aan het FAVV voorgelegd.

Lees hier de agendapunten van het IVDB-DVK op deze vergadering:


3— Het plethora dossier.

Het plethora dossier.In het voorjaar van 2014 blies IVDB secretaris Dr. Ludo Muls, het bijna 35 jaar oude dossier van de plethora in de opleiding diergeneeskunde —en dientengevolge ook in het beroep— nieuw leven in. Na een geslaagde reportage op Radio 1 in het programma "De ochtend" in februari 2014, contacteerde hij ettelijke politici, van parlementariërs tot voorzitters van politieke partijen.

Samen met IVDB-DVK voorzitter Dr. Patrick De Smedt en andere IVDB-DVK bestuursleden bleef hij het probleem van teveel studenten in de opleiding diergeneeskunde onder de aandacht houden. Ver buiten het bereik van de spotlights werd op regelmatige tijdstippen overtuigende feiten van deze plethora aan beleidsmakers en geïnteresseerden voorgelegd en toegelicht. En… ere wie ere toekomt: politica mevr. Ann Brusseel (Open Vld, vast lid van de commissie onderwijs Vlaams parlement) heeft sinds februari 2014 tot op heden geen enkele inspanning op politiek vlak geschuwd om het huidige toegangsbeleid aan de faculteit diergeneeskunde om te buigen aan de noden van deze tijd.

Slechts weinigen zijn er nog (steeds?) van overtuigd dat "er niks aan de hand is".

Lees hier een onlangs verschenen artikel op de website van Vilt.be


4— Manneke Pis en Afrika.

Manneke Pis en Afrika. In onze contreien de normaalste zaak van de wereld: een koe produceert al vlug 25 à 30 liter melk per dag.

In Afrika echter is dat slechts 1/10 van dat volume.

Wat onze collega's van Dierenartsen zonder Grenzen daaraan wil verbeteren, dat leest u hier…


5— Goede herinneringen aan…

Goede herinneringen aan…Onderstaand overlijdensbericht werd ons door de nabestaanden van mevr. Christine Van Melckebeke toegestuurd.

Wie in de jaren '80 en begin de jaren '90 aan de faculteit van de diergeneeskunde aan het Casinoplein studeerde, heeft zonder meer goede herinneringen aan "Christine van Den Draver".

Onze innige en oprechte deelneming aan familie en kennissen.

Lees hier het overlijdensbericht…


BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS