nieuwsflash 09/2017

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2017

In deze nieuwsbrief: Dringend bericht aan ALLE dierenartsen:

Beste dierenarts, onderstaande brief van Raf Bombeek —de door de Hoge Raad tijdelijk op non-actief gestelde Secretaris van de NGROD— is een uitnodiging aan alle dierenartsen. De Orde functioneert immers met jullie lidgeld. Neemt u a.u.b. even de tijd om dit bericht te lezen…


Beste collega’s,

In juni 2013 werd ik verkozen als Raadslid van de NGROD. Daar ik het van in den beginne niet eens was met de voornamelijk syndicale visie van voorzitter Prof. dr. Sarne de Vliegher (de Orde is immers géén syndicaat), heb ik vooral geprobeerd de taken die mij toebedeeld werden in verband met de kerntaak van de Orde, het tuchtrecht, correct af te handelen.

Zo werd ik in het najaar van 2013 door het bureau van de NGROD aangesteld als onderzoeker in een mijns inziens erg belangrijk tuchtdossier voor de gezelschapsdierenpractici. Een officiële, orthopedische controlecommissie vermoedde dat RX-foto's door een bepaalde praktijk niet volgens de officieel voorgeschreven procedure werden genomen en dat de begeleidende documenten niet waarheidsgetrouw werden ingevuld. Ik heb dit onderzoek ernstig gevoerd à charge. Toen ik in het voorjaar 2016 het onderzoek even ernstig wilde voeren à décharge, kwam ik in conflict met de magistraat-assessor.

Daarop heeft het toenmalige bureau beslist mij van het onderzoek te halen en zélf klacht in te dienen tegen mij wegens schending van het beroepsgeheim in mijn functie als raadslid-onderzoeker. Ik ben het er absoluut niet mee eens dat ik mijn beroepsgeheim zou hebben geschonden. Maar het bureau dacht opnieuw een stok gevonden te hebben om mij te slaan. Ik heb mij in deze zaak in september 2016 bij verstek laten veroordelen, omdat ik niet wilde verschijnen voor rechters die tevens mijn aanklagers waren. Toen vergaderde de raad immers nog in de oude samenstelling.

Op vrijdag 15 september 2017 om 15 uur word ik in dit dossier opnieuw gedagvaard door de NGROD, Driekoningenplein 12, Merelbeke. Er is gratis (3 uur) ondergrondse parking in de buurt.

Ik zal mij op die dagvaarding persoonlijk verdedigen (zonder advocaat) én ik zal een zitting met open deuren vragen. Ik heb immers niks te verbergen. Ik ben wel erg tevreden dat collega Ann Janssens, voorzitter van de NGROD (maar ook "tijdelijk" op non-actief gesteld door de Hoge Raad, kan je dat nu geloven?), bereid is me tijdens mijn dagvaarding bij te staan.

Ik nodig ALLE geïnteresseerde collega's uit om deze dagvaarding bij te wonen. Het is een gelegenheid om eens kennis te maken met de werking van de NGROD.

Het is ook een unieke kans om meer inzicht te krijgen in het aanslepende conflict dat de werking van de Orde nu al maanden ernstig hindert.

Uw aanwezigheid zou zowel voor collega Ann Janssens als voor mezelf een grote steun zijn.

Collegiale Groeten,

Dr Raf Bombeek
Secretaris NGROD
("tijdelijk" op non-actief gesteld door de Hoge Raad)

PS: gelieve een mailke te sturen (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.) als je denkt te komen; In Merelbeke kunnen maar een 20-tal personen binnen. Er kan uitgeweken worden naar een andere locatie.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS