Nieuwsbrief JUNI 2018


Sinds 25 mei van dit jaar is er in de Europese Unie een wetgeving van kracht die ook van toepassing is op beroepsverenigingen, dierenartsenpraktijken en bij wet opgerichte instanties, namelijk: GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevens bescherming). Voor elk wat wils dus.

In deze nieuwsbrief een vraagje aan u (van onzentwege); een aantal handige tips voor u (gratis door ons aan u geleverd) en… een definitieve oplossing voor een —reeds 3 jaar lang— onwettige situatie.

In deze nieuwsbrief:

  • Onze nieuwsbrieven.
  • De privacy van je praktijk klanten.
  • Het vermaledijde verplichte NGROD e-mailadres.

1— Onze nieuwsbrieven.

mailinglistIn één van de voorbije jaren schreef u zich in om onze nieuwsbrief te ontvangen, of u ontvangt deze elektronische post dankzij uw lidmaatschap bij de dierenartsen beroepsvereniging IVDB-DVK. De nieuwe Europese Algemene Verordening ter bescherming van de Persoonsgegevens gebiedt ons u te vragen of u in de toekomst op het door u opgegeven e-mailadres nog steeds een nieuwsbrief of andere digitale informatie van ons, het IVDB-DVK, wenst te ontvangen.

Indien u door ons nog verder geïnformeerd wenst te blijven i.v.m. het reilen en zeilen in diergeneeskundig Vlaanderen, dan hoeft u niks te doen.

Wenst u echter géén digitale post meer van het IVDB-DVK te ontvangen, dan kan u zich onderaan deze mail met één klik uitschrijven. Uw gegevens worden dan definitief verwijderd uit onze database en u zal geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

Meer info over GDPR »


2— De privacy van je praktijk klanten.

gdprAls praktijkdierenarts kan het moeilijk anders of je hebt een aantal gegevens van je klanten en dit bv. om een klantenfiche aan te maken, het behandelde dier aan een eigenaar te linken, het adres voor facturatie in te vullen, enz.

Hoe kan je/mag je vanaf 25/05/2018 omgaan met deze persoonlijke gegevens van je klanten?

Lees meer over AVG voor een dierenartsenpraktijk »


3— Het vermaledijde verplichte NGROD e-mailadres.

email hook flyIedereen in diergeneeskundig Vlaanderen herinnert zich zonder meer de soap rond het verplichte NGROD e-mail adres, een van de zovele kaduke beslissingen van de NGROD legislatuur 2013-2016. Zonder toelating van iedere practicus —verplicht aangesloten bij de NGROD— werd door de vorige voorzitter van de NGROD (Dhr. S. De Vliegher) met ieders voornaam en familienaam een e-mailadres aangemaakt (allemaal eindigend met @dierenartsen.be) en door diezelfde voorzitter van de Orde op een door hem beheerde server geplaatst.

Dit was toen onwettig, dat is vandaag nog steeds onwettig, en… na het in werking treden van de AVG wetgeving kunt u de Orde der Dierenartsen (in casu de vorige voorzitter van de NGROD) aanklagen wegens onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens. Wie lid is van het IVDB-DVK kan hiervoor beroep doen op onze juridische dienst om deze klacht correct te formuleren. Zeker doen!!! Want…

… het IVDB-DVK secretariaat kreeg sinds de aanmaak van dit onwettig NGROD e-mailadres (in het najaar van 2015) tal van mailtjes en telefoontjes van collega’s die via dit verplichte NGROD e-mailadres ongewenste publiciteit in hun persoonlijke mailbox kregen, hun mailbox op die manier onveilig werd voor hackers, pseudo klanten fictieve afspraken maakten, enz.

Geen enkele practicus in diergeneeskundig Vlaanderen heeft dit mailadres ooit gevraagd, kostte niettemin handenvol geld (15.000 euro per jaar!!!) en heeft tot vele onnodige conflicten geleid. Opdoeken graag!

zie ook:


BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS