Weekendwerk voor BMO’s? Dat kan, maar dan beter vergoed graag!

Nieuwsbrief JULI 2018


Alle ettelijke jaren pleiten IVDB-DVK vertegenwoordigers op de halfjaarlijkse FAVV bijeenkomsten (waar o.a. BMO problematiek ter sprake komt) voor een betere verloning van collega’s practici die op zelfstandige basis opdrachten uitvoeren voor datzelfde FAVV.

Kwamen al ter sprake: een kilometervergoeding die aanvangt wanneer men thuis vertrekt, of wanneer men bij de operator weer wegrijdt; voor opdrachten die tijdens "afwijkende werkuren" worden uitgevoerd (vóór 06.00 u. of ná 20.00 u.) zou een financiële toeslag conform de gehanteerde normen in de privé- en overheidssector vanzelfsprekend moeten zijn; voor het vele thuiswerk dat regelmatig met FAVV-opdrachten gepaard gaat zou een forfaitaire vergoeding wenselijk zijn, enz.

Veelal wordt op deze voorstellen door dhr. Dochy (FAVV / DG Control) afwijzend gereageerd.

Dat jonge collega’s dierenartsen practici niet staan te springen om aan de alom gekende lage vergoedingen voor het FAVV te gaan werken is een openstaande deur intrappen. Gevolg: het BMO-korps kent in bepaalde provincies een nijpend tekort aan dierenartsen practici.

Betere verloning voor de geleverde prestaties van onze collega’s BMO’s… en de FAVV bonzen die dat weigeren… het water tussen beiden was en is nog steeds zeer diep.

Naar aanleiding van de vraag van de Antwerpse LCE (bij monde van inspecteur-dierenarts Philippe Notelaers, zie mail hier beneden) of er collega keurders bereid zijn om in het slachthuis Sus Campiniae te Oevel ook op zaterdagen te gaan keuren en dit ook vanaf 04.00 u. en aan dezelfde (lage) vergoeding als tijdens weekdagen, doet het IVDB-DVK volgende oproep aan de gevraagde collega’s in kwestie: Gelieve gezamenlijk een netto vergoedingsverhoging van minstens 50% te vragen vooraleer op dit aanbod in te gaan.

Ook vraagt het IVDB-DVK bestuur dat collega keurders in andere provincies pas dan weekendwerk aanvaarden, nadat er een substantiële financiële verhoging tegenover staat.

De tijd van onderbetaalde dierenartsen practici, om het even welk werk ze uitvoeren en om het even voor wie, is voor het IVDB-DVK verleden tijd!

Ps. Deze nieuwsbrief werd hoofdzakelijk aan collega’s BMO’s gestuurd, die in onze mailinglijsten staan. Mocht u als lezer iemand kennen die deze nieuwsbrief niet heeft ontvangen, gelieve die dan aan haar of hem door te mailen.

Van: Notelaers Philippe [mailto:Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.]
Verzonden: donderdag 21 juni 2018 13:53
Onderwerp: Zaterdagslachting Sus Campiniae
Urgentie: Hoog

Beste collega’s,

Het slachthuis Sus Campiniae te Oevel, heeft officieel een aanvraag ingediend om op zaterdag te slachten. Dit vanaf 01/09/2018. Ze zouden vanaf dan iedere zaterdag van 05:00u tot 13:00u willen slachten.

Jullie voelen mij ongetwijfeld al aankomen. Wie van jullie voelt er zich geroepen om dan op zaterdag te keuren?

Gelieve ons vóór 01/08/2018 te laten weten of jullie hierin geïnteresseerd zijn of niet.

Alvast bedankt om jullie antwoord naar ons door te sturen.

Met vriendelijke groeten,

favv

Philippe Notelaers
Inspecteur-dierenarts
LCE Antwerpen
Cel slachthuizen
Tel: 03/202 27 24

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS