Ere wie ere toe komt… of toch niet?!

Nieuwsbrief DECEMBER 2018


Ere wie ere toe komt… of toch niet?!

In deze nieuwsbrief:

 • Proficiat collega Dirk Baetens.
 • Niet te vertrouwen! Echt waar?

1— Proficiat collega Dirk Baetens.

proficiatWat niemand (nog) voor mogelijk hield is dan toch gebeurd: De collega’s practici die op zelfstandige basis opdrachten uitvoeren voor het FAVV –de BMO’s– zullen vanaf 01.01.2019 een verbetering van hun werk- en verloningsomstandigheden mogen verwachten.

Wat al ettelijke jaren op het agenda van de halfjaarlijkse bijeenkomsten van beroepsverenigingen en DG controle FAVV stond, doch steeds op een “njèt” uitdraaide, werd door de stille maar niettemin daadkrachtige diplomatische inzet van één collega gerealiseerd.

VNK voorzitter Dirk Baetens heeft sinds halfweg deze zomer tot begin november tal van gesprekken gehad met collega’s BMO, waar ook in Vlaanderen, om de verzuchtingen van allen te aanhoren; tal van documenten opgemaakt om de situatie van de DMO’s / BMO’s in kaart te brengen: zowel in Vlaanderen als in Nederland; en finaal, met talrijke brieven zich aan diegenen gericht die gemachtigd zijn om de werk- en loonsomstandigheden van onze collega’s BMO te verbeteren, als daar zijn Dhr. Dochy en de bevoegde FAVV minister Dhr. Ducarme.

De inhoud van al dat noeste werk en het resultaat kunt u hier lezen en zou door iedere dierenarts BMO in Vlaanderen moeten gelezen worden. Want, beste collega’s, Dirk is ook voor jullie op de bres gesprongen…

 • Collega Dirk richtte zich tot de Kabinetsadviseur van Minister Ducarme. de Dames en Heren Volksvertegenwoordigers leden van de Kamercommissie Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing.
  Brief van 14 september 2018.
 • Collega Dirk richtte zich aan Dhr. Dochy.
  Brief van begin november 2018
 • Collega Dirk vat samen wat op de halfjaarlijkse vergadering (07 november 2018) van de beroepsverenigingen en FAVV DG Controle werd besproken èn bereikt.
  Beschouwingen nà 07 november 2018.

 

Diergeneeskundig Vlaanderen zou diergeneeskundig Vlaanderen niet zijn, mochten sommigen in onze rangen het voortreffelijke werk van collega Dirk Baetens niet op eigen conto willen schrijven (zie mailing - datum midden november jl. - van collega C.L. voormalig NGROD raadslid. - legislatuur 2013-2016, AV DMO in dezelfde periode, lastenboek VII BMO’er sinds najaar 2016; zie ook een artikel van de hand van diezelfde collega in het diergeneeskundig magazine van vereniging uppelepup).

Doch alle Vlaamse BMO’s weten bij deze wel beter.

chris l


2— Niet te vertrouwen! Echt waar?

vevibaBegin dit jaar kwam het vleesverwerkende bedrijf Veviba uit Bastenaken meerdere dagen in het nieuws. Aanleiding hiertoe: etiketten op verwerkte vleeswaren dekten de lading niet. Voor de media en de politieke oppositie partijen in het Federale Parlement gefundenes Fressen om dagenlang op het FAVV in het hakken, de kop van de bevoegde minister en/of de gedelegeerd bestuurder van het FAVV op de hakblok te leggen.

Nadat de storm was gaan liggen, deed het Agentschap wat federale overheidsdiensten meestal doen nadat er zich twijfels opdringen bij hun al dan niet goede werking: ze lieten een audit uitvoeren.

Blijkt nu dat in twee van die audits staat (en wij citeren): "Er zijn signalen opgevangen dat de kwaliteit van hun werk, (Dat van de externe dierenartsen, nvdr.) in een aantal gevallen sterk in twijfel kan worden getrokken".

Als beroepsvereniging zullen wij, ter behartiging van de belangen van o.a. de BMO’s, aan de bevoegde instanties vragen stellen over de redenen van deze "vingerwijzing".

Wordt beslist vervolgd.

FAVV 01122018 krant
Bron: Het Nieuwsblad


BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS