Een nieuwe wind door het IV-DB

Nieuwsbrief MAART 2019


Een nieuwe wind door het IV-DB

In deze nieuwsbrief:

  • Belangrijke mededeling.
  • Ketamine.

1— Belangrijke mededeling.

Dierenartsen beroepsvereniging IVDB - lidmaatschap 2019Geachte collega dierenartsen,

Op 19 maart heeft de Algemene Vergadering van IV-DB unaniem beslist om een prominente figuur binnen het IV-DB, Dr. Ludo Muls, te ontslaan. De reden hiervoor was de herhaaldelijke –en soms zeer kwetsende– PERSOONLIJKE verklaringen tegenover personen, en dit onder de naam van IV-DB. Dit leidde herhaaldelijk tot conflicten en bracht het IV-DB en de werkende leden in een delicate positie.

Door ontslaan van collega Muls boden onverwacht onze voorzitter, Patrick De Smedt en penningmeester, Marleen Derom, beiden zelf hun ontslag aan. Begrijpelijk beïnvloedden deze beslissingen onze vereniging. Wij wensen Patrick en Marleen uitdrukkelijk te bedanken voor al het harde werk, dat zij voor ons hebben gedaan, ondanks hun eigen drukke praktijk.

Het IV-DB is met haar honderden leden een zeer representatieve en actieve vereniging. We hebben dan ook onmiddellijk het roer in handen genomen en de taken herverdeeld onder de resterende bestuursleden.

Dr. Peter Grootveld werd als voorzitter ad interim aangeduid.

De vereniging bestaat nu bijna 20 jaar en de nu nog werkende leden hebben allen ongeveer dezelfde tijd doorgebracht in de schoot van het IV-DB: dat is lang, veel te lang.

De ploeg is aan vervanging toe, maar helaas voelden er zich weinig collega’s tot nu toe geroepen.

Het is nochtans van groot belang dat onze vereniging de huidige situatie binnen ons beroep op een correcte manier kan blijven vertegenwoordigen naar de overheid toe. Een samenstelling van het bestuur, die deze realiteit weerspiegelt, is geloofwaardiger.

Daarom zoeken wij collega’s, die zeer vlug zelf het roer in handen zullen nemen, terwijl de oude garde —met een beetje weemoed— zich geleidelijk terugtrekt.

Wij beseffen dat de stap zetten naar een syndicale inzet op grote terughoudendheid stoot: de vrees voor een grote tijdsinvestering, derven van inkomsten door vergaderingen, familiale redenen,… Ook het spreekwoordelijke individualisme van de Vlaamse dierenarts speelt hierbij een belangrijke rol. Daarenboven heerst ook de overtuiging dat men niet bevoegd of ervaren zou zijn, dat men maar een kleine, simpele dierenarts is. Maar hier ligt juist de kern van de gedachte naar vernieuwing. Ervaring is zeker niet nodig, integendeel, vaak zijn oude rotten ervaren in het zichzelf in stand houden, meer niet. Wat vooral van belang is, is een grote liefde voor ons mooie beroep, en de belevenissen van de dagelijkse praktijk die de problemen en moeilijkheden aan het licht brengen. Belevenissen van de alleenstaande dierenarts, de loontrekkende dierenarts in een grote kliniek, de dierenarts met opdracht voor het FAVV, de dierenarts nutsdieren (die in een volledige andere en moeilijkere context werkt als weleer dokter Vlimmen werkte), dierenartsen met kleine kindjes…

Het IV-DB heeft steeds willen staan voor alle dierenartsen. Binnen het beroep is er zeker plaats voor de jonge starters en de kleinere eenpersoonspraktijken, naast de grotere groepspraktijken. En dit behouden is onze grootste bekommernis.

Geachte collega’s, de problemen die op ons afkomen zijn zo gevarieerd en de diergeneeskunde verandert snel. Ketens en extern kapitaal kopen tot 20% van de succesvolle praktijken op in de ons omringende landen en zoeken dit ook in België te doen. Dit heeft tot gevolg dat deze praktijken/klinieken verder kunnen evolueren naar hogere niveaus van diergeneeskunde en werk kunnen aanbieden aan een zeker aantal dierenartsen.

Wat zal echter de impact zijn op de overblijvende praktijken?

De overheid legt het beroep bevoegdheden op op het niveau van gezondheidspolitie, dierwelzijn, identificatie,… maar plaatst dezelfde dierenarts in de positie van belangenvermenging door de verplichting hun eigen klanten te moeten behandelen als verdachten. Tekortkomingen hierop worden beboet door het FAVV en komen nadien terecht bij de Orde voor tuchtrechterlijke vervolging. Het statuut van de dierenarts met opdracht (BMO) is nog steeds niet ideaal. De wetten zijn vaak onduidelijk en de administratieve last overstijgt de zuiver diergeneeskundige praktijk. Veel dierenartsen komen niet rond met hun inkomen. Veel collega’s verlaten het beroep…

We moeten onze toekomst in handen nemen. Wie gaat het doen?

Ik kan jullie verzekeren dat de syndicale inzet zeer aanstekelijk is en dat men zeer vlug het virus te pakken heeft. We worden ons bewust dat wijzelf, zij het (soms zeer) traag, deze wereld kunnen veranderen en ons niet moet beperken tot klagen.

Voelen er zich verrassend veel geroepen, dan kunnen we werkgroepen oprichten, net als bij het Waalse syndicaat UPV, dat uitstekend werk verricht: een werkgroep nutsdieren, paarden, gezelschapsdieren, bijen, dierenartsen zonder stethoscoop, bedienden, DMO of BMO,…

Wij zijn in blijde verwachting van nieuws van heel het dierenartsenkorps op… Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..


2— Ketamine

KetamineVeertig jaren dierenartsenpraktijk en 0% sterfte tijdens anesthesie heeft mij ketamine doen koesteren als een kostbaar tegoed voor ons beroep. Dit middel wordt echter steeds meer gebruikt voor recreatieve doeleinden –versta: als drug. En dit ten koste van ecstasy en andere.

De hulpeloosheid van de overheid tegenover de drugshandel doet me echter vrezen dat, bij ontstentenis van maatregelen tegen deze criminele handel, de dierenarts wel eens de pineut hiervan zou worden en als ketaminegebruiker hardhandig aangepakt wordt: hetzij door ketamine uit de handel te nemen, of de dierenarts wederom een hele resem administratie en controles op te leggen voor het gebruik van ketamine.

De onbeholpenheid van de overheid in het gebied van de illegale wapenhandel en terrorisme heeft de sportschutters, jagers,… het gelag doen betalen door hen allerhande maatregelen op te leggen. Ik heb ergens in mijn geheugen, de herinnering dat er reeds gesproken is ketamine uit de handel te nemen.

Bovenstaande mededeling geeft u de mogelijkheid te reageren hierop.


BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS